Większe wydatki na drukarki w Polsce

W IV kw. 2018 r. dystrybutorzy w Polsce sprzedali o 4,4 proc. mniej urządzeń drukujących niż rok wcześniej – ustalił Context. Jednak wartość przychodów była wyższa o 5,7 proc. Wynik ilościowy na lokalnym rynku jest niższy niż średnia dla Europy Zachodniej, gdzie w dystrybucji w IV kw. ub.r. rozeszła się podobna ilość drukarek jedno- i wielofunkcyjnych jak rok wcześniej (-0,1 proc.).

Urządzenia laserowe wyprzedziły atramentowe, tym samym trend widoczny na początku roku odwrócił się. Sprzedaż modeli konsumenckich wzrosła o 8,5 proc. W IV kw. 2018 r. klienci dystrybutorów na zachodzie Europy kupili więcej urządzeń wielofunkcyjnych (+2,2 proc.), zarówno laserowych (+4,1 proc.), jak i atramentowych (+1,7 proc.).

Popyt na zwykłe drukarki wyraźnie zmalał (-10,1 proc.), przy czym bardziej na atramentowe (-20,6 proc.) niż laserowe (-7,2 proc.). Według analityków użytkownicy drukarek nadal będą wymieniać je na modele wielozadaniowe.

Sprzedano więcej atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych niż w 2017 r. To głównie zasługa modeli monochromatycznych oraz A3 (+42,2 proc. i +13,8 proc. rok do roku). Ponad 90 proc. stanowi sprzęt w cenie do 400 euro, ale modele za 500–600 euro odnotowały niemal 50-proc. wzrost rok do roku.

W przypadku laserowych MFP sprzedaż ilościowa wzrosła o 4,1 proc., głównie dzięki zakupom konsumenckim (+111 proc.), co jednak zostało okupione drenażem cen. W dystrybucji rozeszło się natomiast wyraźnie mniej maszyn biznesowych niż przed rokiem (-13 proc.), aczkolwiek odpowiadają one za prawie 90 proc. obrotów laserowych MFP.

Średnie ceny drukarek dla przedsiębiorstw poszły w górę, co sugeruje, że organizacje wymieniają tanie modele biznesowe na konsumenckie urządzenia ze średniej i wyższej półki.

Źródło: Context

 

Pieniądze na chmurę idą w błoto

Aż 35 proc. wydatków na chmurę jest marnowanych – ocenia Flexera w raporcie RightScale 2019 State of the Cloud. Oznacza to, że pod względem kontroli wydatków w przedsiębiorstwach jest równie źle jak przed rokiem – wówczas odsetek zbędnych nakładów ponoszonych przez użytkowników był podobny. Co więcej, przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy ze skali marnotrawstwa (ich zdaniem sięga średnio 27 proc. wydanych środków).

Mnóstwo pieniędzy na chmurę przepada z powodu niewystarczającej optymalizacji usług przez użytkowników, niewielu z nich wdrożyło polityki wykorzystujące automatyzację. Postęp pod tym względem w porównaniu z 2018 r. jest minimalny. A właśnie automatyzacja jest kluczem do poprawy efektywności usług chmurowych i jednocześnie do zmniejszenia wydatków – wynika z raportu.

Wśród funkcji kluczowych dla ograniczenia strumienia marnowanych pieniędzy wciąż dominuje ręczne sterowanie. Mianowicie automatyczne wyłączanie systemów po godzinach pracy stosuje 35 proc. pytanych firm, a ręczne 36 proc. W przypadku określania wielkości instancji jest to odpowiednio 31 proc. i 49 proc. Oszczędnościom nie sprzyja także niski stopień automatyzacji zwalniania niewykorzystanej przestrzeni dyskowej (24 proc. i 49 proc.) i zgodności z licencjami (22 proc. i 53 proc.).

Źródło: Flexera

 

 

Rozwiązania IT, które przyciągną inwestycje w 2019 r.

Firmy będą przeznaczać więcej środków przede wszystkim na sztuczną inteligencję – wynika z raportu Accenture Technology Vision 2019. Tak uważa 60 proc. menedżerów w Polsce i średnio 63 proc. w całym badaniu (obejmującym 27 krajów). Jako zaletę AI wskazano automatyzację i przyspieszenie procesów, czyli większą efektywność niższym kosztem. W ocenie 31 proc. menedżerów w Polsce i 41 proc. na świecie AI będzie miała największy wpływ na ich firmę w ciągu najbliższych trzech lat. Dominacja sztucznej inteligencji wśród planowanych inwestycji to najpewniej długoterminowy trend.

Kolejne miejsce na liście zajmuje rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (43 proc.). Zapewniają one nowe sposoby poznawania produktów i usług przez klientów oraz angażują ich w relacje z firmami. Duży potencjał tej technologii powinien wykorzystać m.in. sektor szkoleń. Z kolei na świecie numerem 2 okazał się IoT, który w Polsce ma o połowę mniej wskazań. Być może rodzimi menedżerowie rzadziej dostrzegają możliwości wykorzystania IoT w swoich firmach.

W badaniu pytano 6672 menedżerów z 27 krajów, w tym około 70 z Polski. Respondenci reprezentują 20 różnych branż.

 

Źródło: Accenture, raport Technology Vision 2019

 

 

Szanse na stabilnym rynku

W IV kw. 2018 r. globalne przychody ze sprzedaży przełączników ethernetowych (warstwy 2 i 3) zwiększyły się o 12,7 proc. rok do roku, a w całym 2018 r. – o 9,1 proc. Kraje CEE wyróżniały się na plus (14,9 proc. i 12,6 proc.). Bilans wskazuje na duże zapotrzebowanie na infrastrukturę sieciową, co z kolei jest związane z cyfrową transformacją przedsiębiorstw. W br. popyt będzie stabilny, co stwarza możliwości dla dostawców przełączników na całym świecie – oceniają analitycy.

Widoczne jest zapotrzebowanie na sprzęt o coraz większej przepustowości. Urządzenia 100 GbE miały w 2018 r. już 13,6 proc. udziału w rynku (wartościowo) wobec 8,5 proc. rok wcześniej. Zwiększa się także zapotrzebowanie na modele 25 GbE (o 15 proc. rok do roku w przeliczeniu na porty), natomiast coraz trudniej zarobić na przełącznikach 10 GbE, bo ich ceny topnieją (spadek sprzedaży o 1,6 proc. wartościowo w IV kw. ub.r.). Stabilnym biznesem pozostaje dostarczanie urządzeń 1 GbE, które nadal są podstawą łączności w sieciach kampusowych i oddziałach firm. Generują one ponad 40 proc. przychodów ze sprzedaży przełączników ethernetowych.

Źródło: IDC

Wi-Fi jako usługa warte 6 mld dol.

Kolejny sygnał przechodzenia od transakcyjnego do usługowego IT: przychody na rynku Wi-Fi as a Service zwiększą się na świecie niemal 3-krotnie w ciągu 5 lat, z 2,1 mld dol. w 2018 r. do 6,1 mld dol. w 2023 r. Średnia stopa wzrostu wyniesie w tym czasie 23,8 proc. rocznie – wynika z prognozy.

Wśród najważniejszych czynników rozwoju tego rynku wskazano dążenie organizacji do obniżenia kosztów posiadania (TCO) infrastruktury Wi-Fi, a jednocześnie zapotrzebowanie na sieć o większej przepustowości i zasięgu oraz poprawę bezpieczeństwa.

Największy udział w rynku Wi-Fi as a Service do 2023 r. powinny mieć usługi zarządzane (monitorowanie urządzeń, zarządzanie sprzętem i wydajnością sieci oraz zabezpieczeniami). W najbliższych latach MŚP najwięcej będę prawdopodobnie wydawać na usługi Wi-Fi. Spośród badanych branż największe przychody będzie generować edukacja. Z kolei obroty w segmencie transportu i logistyki będą rosły najszybciej.

Źródło: MarketsandMarkets