Rosną budżety na bezpieczeństwo

Aż 39 proc. dużych polskich przedsiębiorstw, liczących ponad 250 pracowników, planuje zwiększenie budżetu na bezpieczeństwo IT w bieżącym roku. Natomiast 52 proc. z nich informuje, że ma elastyczny budżet, tzn. taki, który można zwiększyć w razie potrzeby. Gros pytanych firm poinformowało o rozbudowie budżetów przeznaczonych na cyberochronę w ciągu ostatniego roku – najczęściej o 10–19 proc. (42 proc. wskazań). Przedsiębiorstwa usługowe, w porównaniu z tymi z innych branż, znacznie częściej planują pomnożenie wydatków na bezpieczeństwo IT.

Ponad połowa (56 proc.) dużych przedsiębiorstw uważa, że korzystanie ze sprzętu mobilnego niesie ze sobą spore ryzyko. Nieco mniej (44 proc.) sądzi, że cloud computing stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa IT, lecz – co istotne – w znacznej części są to odpowiedzi firm, które nie korzystają z chmury.

Brak reguł korzystania z urządzeń mobilnych w przedsiębiorstwie to jedno z naczęściej wymienianych zagrożeń w obsłudze IT. Tylko 50 proc. firm twierdzi, że radzi sobie z zabezpieczaniem urządzeń swoich pracowników.

 

 

Ultramobilne dadzą zarobić najwięcej

Komputery ultramobilne, czyli przede wszystkim konstrukcje 2w1 oraz ultralekkie laptopy z górnej półki, będą generować zyski nawet na poziomie 25 proc. – prognozuje Gartner, którego analitycy dodają, że chodzi o marże producentów na urządzeniach klasy high-end, w cenie od 1 tys. dol. w górę. Gartner przewiduje, że w 2019 r. modele ultramobilne premium będą generować największą część obrotów na rynku PC – 57,6 mld dol. wobec 34,6 mld dol. w 2015 r. (dla porównania: przewidywane przychody na całym rynku PC w 2016 r. to 122 mld dol.). Oznacza to średni roczny wzrost na poziomie 16 proc. Analitycy zakładają, że ceny tych urządzeń będą wynosić średnio około 600 dol. Ich zdaniem ze względu na funkcjonalność ultramobilnych premium, które mogą działać jak laptop lub tablet, użytkownicy będą nimi zastępować tradycyjne pecety albo kupować je jako dodatkowe urządzenie.

Źródło: Gartner

 

 

Najwięksi polscy eksporterzy IT

Wśród eksporterów z branży IT działających na terenie Polski przodują producenci oprogramowania i usługodawcy – wynika z raportu ITwiz Best 100. Łączna wielkość ich przychodów z tego tytułu wynosi odpowiednio: 840 mln zł i ponad 1 mld zł. Największy udział w eksporcie mają przychody z usług bazujących na pracy polskich programistów (tworzenie aplikacji na zamówienie) oraz outsourcingu i wynajmie pracowników. Liderem jest CD Projekt, który w 2015 r. wygenerował za granicą aż 95 proc. swoich przychodów. Wiceliderem wśród eksporterów z polskiego rynku jest Wincor Nixdorf. W tym przypadku 80 proc. wartości eksportu stanowiła sprzedaż sprzętu, zaś 20 proc. koncern zarobił na usługach.

Pierwsza piątka największych eksporterów IT działających w Polsce w 2015 r.:

1. CD Projekt (665 mln zł wartości eksportu),

2. Wincor Nixdorf (360 mln zł),

3. Atos (325 mln zł),

4. Ericpol (318 mln zł),

5. Comarch (314 mln zł).

Źródło: Raport ITwiz Best 100 2016

 

 

65 proc. firm używa Internetu rzeczy

Jak wynika z raportu 451 Research, większość  firm korzysta z Internetu rzeczy w znaczeniu gromadzenia danych generowanych przez urządzenia (71,5 proc. przypadków), ludzi albo oprogramowanie i wykorzystania tych informacji w celach biznesowych. Najczęściej jako źródło danych w systemach IoT wskazywano data center.

Respondenci pytani o korzyści z wdrożeń IoT wskazywali przeważnie ograniczenie ryzyka (66 proc.) i optymalizację operacji (63 proc.). W dalszej kolejności wyliczano rozwój nowych lub doskonalenie już oferowanych produktów i usług (33 proc.) oraz lepszy wybór klientów (21 proc.).

Odpowiadając na pytanie, co utrudnia wdrożenia Internetu rzeczy, wymieniano najczęściej obawy związane z bezpieczeństwem (46 proc.), brak wewnętrznych kompetencji (32 proc.), a także niedostosowanie infrastruktury IT (29 proc.). Dlatego duży odsetek firm, które zarządzają projektami IoT bez pomocy zewnętrznych doradców i dostawców usług (61 proc.), może niebawem znacząco się zmniejszyć.

 

 

Przełączniki i routery – spadki w Europie

Według IDC wartość sprzedaży na globalnym rynku przełączników ethernetowych (warstwy 2/3) i routerów dla przedsiębiorstw nieznacznie wzrosła w br. W I kw. wyniosła odpowiednio 5,48 mld dol. (+1,4 proc. rok do roku) i 3,47 mld dol. (+3,3 proc.).

W Europie odnotowano jednak wyraźne spadki sprzedaży przełączników: na Zachodzie o 6,3 proc., zaś w Europie Środkowej i Wschodniej – o 7,5 proc. W ocenie analityków popyt w krajach EMEA osłabia niepewność co do dalszego rozwoju gospodarek poszczególnych państw. Ponadto negatywny wpływ na przychody dostawców ma erozja cen, zwłaszcza urządzeń o przepustowości 10/40 GbE.

W przypadku przełączników 10 Gb (warstwy 2/3) wartość globalnej sprzedaży była podobna jak w ub.r. – 2 mld dol., ale w przeliczeniu na liczbę portów wzrost wyniósł 29,8 proc. Jeśli chodzi o modele 40 Gb, odnotowano wzrost sprzedaży na poziomie 32,9 proc., do 679,6 mln dol., a w przeliczeniu na porty było to 112 proc. W ocenie analityków urządzenia 10 Gb i 40 Gb będą generować większość sprzedaży w 2016 r.

Z kolei w przypadku routerów z segmentu enterprise za ponad 3-proc. wzrostem w br. stoją głównie dostawcy usług (+4,9 proc.). Przedsiębiorstwa zamawiały o 1,6 proc. mniej. W Europie Zachodniej spadek sprzedaży wyniósł 1,9 proc., a w regionie CEE – 7,9 proc.

Wśród producentów zdecydowanym liderem na rynku switchy jest Cisco, ale sprzedaż koncernu spadła o 4 proc., natomiast 33,2-proc. wzrost osiągnęło Huawei.