Zwinność popycha polskie firmy do chmury

Blisko dwie trzecie ankietowanych dyrektorów finansowych z największych firm w Polsce już rozpoczęło lub w ciągu najbliższych miesięcy przystąpi do wdrożenia rozwiązań chmurowych. Kolejne 10 proc. jest na etapie analizy lub planowania takiej migracji. Z kolei jedna trzecia znajduje się już na zaawansowanym etapie tego procesu, tzn. przeniosła lub jest w trakcie migracji przynajmniej około 50 proc. zasobów. Jedynie co czwarta z ankietowanych organizacji nie ma obecnie takich planów. Polscy przedsiębiorcy postrzegają chmurę przede wszystkim jako sposób na poprawę efektywności i zwinności, no co wskazał co drugi pytany dyrektor finansowy. Równie istotna okazuje się możliwość uzyskania optymalizacji kosztowej (według 46 proc. CFO), między innymi poprzez oszczędności wynikające ze skuteczniejszego zarządzania infrastrukturą IT. Co czwarty przyznał, że przenoszenie zasobów do chmury stało się okazją do usprawnienia bądź stworzenia nowych procesów w firmie. W sumie tylko jedna trzecia wskazań CFO dotyczy korzyści związanych ze wzrostem innowacyjności, w tym tworzenia nowych metodyk i sposobów działania (18 proc.), uzyskiwania przychodów z rozwoju nowych (6 proc.) oraz istniejących produktów i usług (5 proc.). Źródło: Deloitte, raport “CFO Survey 2023. Gdzie leży wartość z chmury? Perspektywa polskich CFO”

Top 5 korzyści z wdrożenia chmury wg polskich CFO

1 Wzrost efektywności i zwinności 2 Optymalizacje kosztowe 3 Powstanie nowych procesów 4 Zarządzanie ryzykami prawnymi 5 Rozwój nowych koncepcji i metodyk


Bezpieczeństwo sieci na czele wydatków na cyberochronę

Chociaż przedsiębiorstwa w kontekście cyberbezpieczeństwa najwięcej wydają na ochronę sieci, to najszybciej rosną koszty ochrony punktów końcowych (+20,2 proc. rok do roku) – wynika z danych Canalysa. Co istotne, nakłady wyraźnie zwiększyły się w każdym z najważniejszych zastosowań ochrony cyfrowej. W sumie przychody producentów z tego tytułu w IV kw. 2022 r. okazały się wyższe globalnie o 14,5 proc. rok do roku, osiągając poziom 19,6 mld dol.

Źródło: Canalys

Gamingowe PC i monitory: nadeszło spowolnienie

Źródło: IDC

W 2022 r. na światowy rynek dostarczono 44,9 mln komputerów i 17,3 mln monitorów do gier, a więc znacznie więcej niż przed pandemią – ustalili analitycy IDC. Jednak wyzwania makroekonomiczne, spore zapasy i brak znaczących ulepszeń będą hamować popyt w 2023 r. Dopiero w 2024 r. można spodziewać się kolejnego ożywienia. Obecnie nadmierne zapasy gamingowych PC prowadzą do przeceny produktów starszej generacji, jednocześnie ograniczając zamówienia na najnowsze modele. Dodatkowo duża podaż kart graficznych z drugiej ręki pomaga przedłużyć żywotność aktualnie używanych desktopów. Dostawy monitorów do gier w 2022 r. skurczyły się po raz pierwszy od 2016 r. Co ważne, potrzeba co najmniej kilku kwartałów, by zapasy wróciły do normy. Jednak spodziewany jest wzrost popytu już w II poł. 2023 r. Co więcej, w kolejnych latach zarówno gamingowe PC, jak i monitory dla graczy, powinny cieszyć się większym popytem niż cały rynek komputerów osobistych i monitorów.


Automatyzacja priorytetem digitalizacji

Źródło: Panasonic Connect, raport „Breaking down the barriers to digital transformation”

Jedynie 15 proc. dużych firm z różnych branż sfinalizowało projekty cyfrowej transformacji, a 27 proc. jest w ich trakcie – wynika z badania Panasonica, przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Większość z pozostałych rozważa takie inwestycje. Projekty digitalizacji hamują głównie przeszkody w zakresie kompetencji: niedostateczna wiedza (35 proc.) i braki umiejętności w zespołach IT (32 proc.). Blisko 40 proc. pytanych uważa, że ich firma pozostaje w tyle za konkurencją pod względem transformacji cyfrowej. Przedsiębiorcy oczekują zwrotu z inwestycji (ROI) w cyfrową transformację średnio w ciągu niecałych 5 lat.


Big Data… A co to takiego?

Z przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych korzysta jedynie nieco ponad jedna piąta polskich przedsiębiorstw (21,6 proc.) – raportuje Urząd Komunikacji Elektronicznej. Największy odsetek ankietowanych przetwarza dane w chmurze w oparciu o własną infrastrukturę (15,2 proc.), podczas gdy 6,4 proc. zdecydowało się na usługi zewnętrznych dostawców. Tak czy inaczej aż 82,8 proc. badanych firm twierdzi, że nie korzysta z przetwarzania wielkich zbiorów danych. Warto przy tym dodać, że mniej niż połowa ankietowanych (42,8 proc.) w ogóle nie spotkała się z pojęciem Big Data. Z kolei zaskakująco niewiele, bo nieco ponad jedna trzecia firm, które korzystają z analityki Big Data, dostrzegła związane z tym jakiekolwiek korzyści. Kluczową wśród nich jest wiarygodność danych, która przekłada się na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i poprawę zarządzania firmą.

Źródło: UKE, Analiza funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce oraz ocena preferencji konsumentów. 2022 rok.