Zostaliśmy partnerem firmy Iomega, bo chcieliśmy uzyskać pakiet narzędzi służących do rozwijania biznesu, oferowany w ramach programu Exclusive Iomega Partner. Może do niego przystąpić każdy reseller zainteresowany sprzedażą produktów Iomega, który przejdzie proces rejestracji na stronie www.ioclub.net. Program zapewnia trzy podstawowe korzyści: atrakcyjne promocje wyłącznie dla zarejestrowanych partnerów, udział w szkoleniach on-line, które zdecydowanie pomagają podnieść kwalifikacje, a w efekcie przyczyniają się do wzrostu sprzedaży, dostęp do bardzo bogatej bazy narzędzi marketingowych, które mogą być używane na co dzień w sprzedaży produktów Iomega.
Program ma proste zasady i działa skutecznie. Producent nie wymaga od partnera nic ponad to, co konieczne, a z drugiej strony oferuje naprawdę znaczącą pomoc. Z pewnością  jednak warto rozbudować program o mechanizm publikacji danych adresowych zarejestrowanych partnerów na oficjalnej stronie producenta. Stałby się on również bardziej wartościowy, gdyby został bezpośrednio powiązany z wynikami sprzedaży partnerów. Z tego, co mi wiadomo, producent zamierza wprowadzić taką zmianę w najbliższym czasie. Pozwoli to dodatkowo wspierać i nagradzać najbardziej aktywnych partnerów.