Autorzy raportu EMA, z którego pochodzi powyższy cytat, podkreślają, że ta właśnie cecha Progress Flowmon sprawia, iż rozwiązanie to jest „atrakcyjne dla zespołów NetOps i SecOps, które starają się skonsolidować i ujednolicić zestawy narzędzi oraz usprawnić współpracę”. Z kolei specjaliści Progress dodają, że poza potrzebą niezawodnego monitorowania bezpieczeństwa w sieciach, trzeba też zapewnić nieprzerwaną dostępność aplikacji i ich działanie na optymalnym poziomie (nic nie jest tak frustrujące dla klientów lub pracowników, jak aplikacja, która wolno reaguje).

Oba te aspekty stają się z czasem coraz bardziej złożone. Krajobraz zagrożeń nieustannie się zmienia, a sposób, w jaki ludzie korzystają z aplikacji, również zmienia się w coraz szybszym tempie, zwłaszcza ostatnio. Wybuch pandemii w 2020 roku skutkowało powstaniem hybrydowego modelu pracy. Zespoły IT muszą teraz dostarczyć infrastrukturę i aplikacje, z których ludzie będą mogli korzystać niezależnie od lokalizacji.

Narzędzia do monitorowania sieci są niezbędne

Zapewnienie użytkownikom końcowym tego niezależnego od lokalizacji, ale bezpiecznego środowiska aplikacji oznacza, że aplikacje są używane w wielu typach sieci. Są to sieci przewodowe i bezprzewodowe w siedzibie firmy, oddziały połączone siecią SD-WAN lub przez Internet, użytkownicy mobilni w sieciach komórkowych, użytkownicy domowi korzystający z szerokopasmowej sieci Wi-Fi oraz wiele innych lokalizacji i typów połączeń o różnym poziomie bezpieczeństwa i przepustowości.

„Nie możesz zarządzać tym, czego nie widzisz” – to odpowiednie stwierdzenie w przypadku tego zróżnicowanego środowiska. Aby zapewnić, że wszystkie fragmenty sieci są bezpieczne i wydajne, konieczne jest monitorowanie sieci, które pozwoli nam zobaczyć, co się w niej dzieje w czasie rzeczywistym.

Raport Enterprise Management Associates

Analitycy branżowi i ośrodki analityczne opracowują badania i raporty, aby pomóc organizacjom i korporacjom poznać i wybrać odpowiednie rozwiązania technologiczne. Jedną z takich firm analitycznych jest Enterprise Management Associates (EMA), która tworzy serię raportów znaną jako EMA Radar Report.

Raport 2021 EMA Radar dotyczący narzędzi do zarządzania wydajnością sieci ma na celu pomoc firmom, które planują zakup rozwiązania do zarządzania wydajnością sieci w celu monitorowania operacyjnego, rozwiązywania problemów i planowania wydajności. Przedstawia on oferty wielu dostawców w obszarze monitorowania bezpieczeństwa i wydajności sieci, wraz z poradami, które rozwiązanie wybrać i dlaczego właśnie to, a nie inne może najlepiej pasować do potrzeb konkretnej firmy.

W przypadku rozwiązań Progress Flowmon autorzy EMA Radar Report zwracają uwagę na kilka kluczowych kwestii. Dzięki load balancerom Kemp LoadMaster i systemowi wykrywania anomalii (Anomaly Detection System – ADS) oferta Progress w obszarze narzędzi do monitorowania sieci obejmuje zarówno monitorowanie wydajności aplikacji, jak i bezpieczeństwa sieci. Co ważne, Progress Flowmon otrzymał wysokie lub znakomite oceny za ogólną architekturę produktu (skalowalność, wydajność, możliwości przechowywania danych).

Sebastian Zamora, Sales Manager Poland, Progress  

Progress Flowmon oferuje doskonały stosunek ceny do możliwości produktu. To jeden z tańszych produktów w EMA Radar Report. Nawet małe i średnie przedsiębiorstwa uznają go za szczególnie przystępny cenowo. Dodatkowo, omawiane rozwiązanie otrzymało w raporcie wysokie noty za wdrażanie i administrację, jak też dobry ogólny wynik za funkcjonalność, z wyjątkowymi możliwościami klasyfikacji aplikacji i mocnymi funkcjami wizualizacji, raportowania oraz metrykami i pomiarami. Autorzy raportu zaklasyfikowali jako silne również możliwości AIOps (sztuczna inteligencja dla operacji IT). Warto na koniec zwrócić uwagę, że oprócz wspomnianych wyżej cech operacyjnych, rozwiązanie Progress Flowmon zostało ocenione jako lider wartości w raporcie EMA Radar Report.

  

Rozwiązanie to wspiera integrację ze wszystkimi wiodącymi rozwiązaniami SIEM. Zawiera również w pełni udokumentowany interfejs REST API, którego klienci mogą używać do wdrażania własnych integracji. Zostało wyposażone w zautomatyzowany silnik analizy przyczyn, który może określić możliwe źródła problemów na podstawie danych pakietów.

Kontakt dla partnerów: Sebastian Zamora, Sales Manager Poland, Progress, tel. 602 624 024, Sebastian.Zamora@progress.com