Progress Flowmon 12 jest najnowszą wersją docenianego od lat oprogramowania do monitorowania sieci. W oparciu o informacje zwrotne od klientów, badania krajobrazu zagrożeń i wymagania dzisiejszych zespołów IT, w wersji 12 ulepszono i rozszerzono obsługę monitorowania dzienników flow w chmurze publicznej oraz system wykrywania anomalii (ADS).

Dla organizacji, które wdrażają aplikacje i usługi u dostawców chmury publicznej, Flowmon 12 wprowadza obsługę natywnych dzienników flow z Google Cloud i Microsoft Azure. Rozszerza też obsługę dzienników flow dla Amazon Web Services (AWS), aby umożliwić organizacjom optymalizację kosztów strategii monitorowania ruchu w chmurze, wykorzystującej logi flow dla szerokiej widoczności, oraz strategicznie rozmieszczone sondy Flowmon, gdy potrzebne są dodatkowe szczegóły. Po drugie zapewnia kompleksowy wgląd w całe wdrożenie hybrydowe lub wielochmurowe z poziomu jednego interfejsu użytkownika: monitoring ruchu lokalnego, w chmurze publicznej AWS, Azure, Google Cloud lub dowolną ich kombinację.

Dzienniki flow to forma telemetrii sieciowej dostępna natywnie w środowiskach chmury publicznej. Po przetworzeniu administratorzy mogą je analizować, aby uzyskać pełny wgląd w ruch w chmurze.

Do tej pory rozwiązanie Flowmon mogło przetwarzać logi jedynie z chmury AWS. Do monitorowania infrastruktury Azure i Google Cloud organizacje musiały wdrażać dodatkowo urządzenia Flowmon Probe. Chociaż to podejście jest zalecane, gdyż zapewnia lepszą widoczność, jest również bardziej kosztowne w implementacji. Rozszerzenie natywnego przetwarzania dzienników flow w środowiskach wszystkich trzech głównych dostawców chmury daje więcej opcji, dzięki którym strategia monitorowania chmury będzie bardziej skalowalna i zrównoważona.

Mniej potrzebnych narzędzi  

Chociaż każdy dostawca infrastruktury chmurowej oferuje również natywne narzędzia do monitorowania chmury, korzystanie z nich zwiększa złożoność dla zespołów IT. Używanie wielu narzędzi oznacza więcej informacji do agregowania i analizowania, zwłaszcza jeśli stosowana jest strategia multi-cloud. Flowmon umożliwia uzyskanie wglądu w całą infrastrukturę za pomocą jednego narzędzia i robi to w opłacalny sposób.

Niższe koszty klonowania ruchu

Ponieważ dostawcy infrastruktury chmurowej pobierają dodatkowe opłaty za mirroring ruchu, a przetwarzanie zdublowanego ruchu również zwiększa koszty, korzystanie z wbudowanego natywnego klonowania ruchu do monitorowania może znacznie zwiększyć koszty korzystania z chmury.

Zdolność Flowmon do przetwarzania dzienników flow umożliwia osiągnięcie bardzo opłacalnego monitorowania w całej infrastrukturze chmury. Wdrożenie strategicznie ukierunkowanych urządzeń wirtualnych Flowmon Probe dla aplikacji wymagających głębszego monitorowania może zniwelować zmniejszoną widoczność, która pojawia się po przejściu z wbudowanych narzędzi monitorujących dostawców chmury.

Stały poziom widoczności

Flowmon 12 to pierwsze w branży rozwiązanie, które zapewnia doskonałą widoczność w środowiskach sieciowych dowolnego typu, wykorzystując istniejące źródła telemetrii sieci lub specjalnie zaprojektowane, lekkie sondy Flowmon Probe. Jest to podstawowe narzędzie do uzyskania spójnego poziomu widoczności sieci w różnych środowiskach za pośrednictwem jednego interfejsu.

Sebastian Zamora, Sales Manager Poland, Progress  

tel: +48 602 624 024, e-mail: Sebastian.Zamora@progress.com

Dowiedz się więcej o tym, jak zoptymalizować koszty monitoringu ruchu w chmurze.