Z dokumentu wynika, że
kanał partnerski VMware’a rozwijał się prężnie przez cały 2012 rok. Dzięki
współpracy z resellerami firma uzyskała 95 proc. przychodów.
W dużej części swoich działań producent koncentrował się na kwestiach
związanych z dostępem pracowników do środowiska IT z każdego miejsca
i urządzenia. Z obserwacji vendora wynika, że w 2012 roku firmy
szukały sposobów na to, jak dopasować się do trendu konsumeryzacji IT
i umożliwiać zatrudnionym wykorzystywanie własnych urządzeń PC do celów
zawodowych.

Specjaliści VMware zauważyli, że resellerzy masowo zmieniają
model biznesowy – przechodząc na profesjonalne usługi związane
z chmurą obliczeniową. Rzadziej natomiast skupiają się na sprzedaży
sprzętu. Jednocześnie bardziej zwracają uwagę na potrzeby użytkowników
końcowych – przystosowując do nich swoje rozwiązania.

Zdaniem producenta powyższe zjawiska nadal będą miały
dominujący wpływ na kanał dystrybucyjny w 2013 roku. Poza tym partnerzy
będą się skupiać na trendach związanych z niżej omówionymi zagadnieniami.

 

Software Defined DataCenter

Kontynuowane
będzie przechodzenie z infrastruktury fizycznej do zdefiniowanej
programowo. Szczególnie warte uwagi mają stać się obszary związane
z software’owo zdefiniowanymi sieciami i systemami bezpieczeństwa. Im
częściej przedsiębiorstwa będą szukać narzędzi pomocnych w automatyzowaniu
i centralnym zarządzaniu zasobami IT, tym bardziej partnerzy będą
potrzebowali szkoleń dotyczących rozwiązań spełniających specyficzne potrzeby
firm. Dlatego w 2013 roku VMware ma poświęcić dużo uwagi działaniom edukacyjnym.

 

Tablety

To
trend bardzo silny w 2012 roku, który nie zamierza słabnąć w roku
następnym. Im większa jest oferta sklepów związana z tabletami, tym więcej
pracowników będzie szukać możliwości stosowania ich w swojej pracy.
Partnerzy VMware będą musieli odpowiedzieć na potrzeby klientów, którzy szukają
łatwych i bezpiecznych rozwiązań umożliwiających dostęp do aplikacji
firmowych za pośrednictwem tabletów.

 

Modele wynagrodzeń

Anachroniczne powoli stają się obecne modele wynagradzania
handlowców funkcjonujące w firmach resellerskich, skupiające się na
dużych, ale jednorazowych kontraktach. W związku z rozpowszechnianiem
się usług świadczonych w chmurze resellerzy kładą nacisk na sprzedaż
abonamentów, które choć niższe, są bardziej wartościowe dla firmy, bo
gwarantują jej regularne przychody przez dłuższy czas.

 

Firmowe Media Społecznościowe

Wraz ze wzrostem
popularności mediów społecznościowych, korzystający z nich prywatnie
pracownicy żądają tego samego rodzaju narzędzi w biznesowych realiach.
Firmy, które jako jedne z pierwszych zdecydowały się na wdrożenie tego
typu rozwiązań, odkryły, że takie wspomaganie komunikacji między pracownikami
przynosi przedsiębiorstwu bardzo dużo korzyści. Dlatego według specjalistów
VMware pewne jest, że w segmencie narzędzi komunikacyjnych w 2013
roku udział mediów społecznościowych gwałtownie wzrośnie. Usługi integratorów
będą niezbędne przy dopasowywaniu narzędzi komunikacyjnych do specyficznych
potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw. Firmy mogą od nich wymagać nie tylko
udostępnienia funkcji komunikacji za pośrednictwem platformy społecznościowej,
ale też ich zabezpieczenia przed osobami spoza organizacji.

 

Konsolidacja w dystrybucji

Ostatnim zjawiskiem, które
w dużym stopniu będzie oddziaływało na kanał w 2013 roku, jest
kontynuacja procesów konsolidacyjnych na rynku dystrybucji – uważa VMware.
Coraz więcej dużych dystrybutorów będzie przejmowało swoich rywali. W 2012
roku mogliśmy obserwować tylko niewielką część tego zjawiska – Tech Datę
przejmującą SDG. Producent wierzy, że w 2013 r. będzie miało miejsce
wiele podobnych zdarzeń.

Podsumowując, wygląda na
to, że rok 2013 przyniesie dalsze wzmocnienie kanału resellerskiego. Partnerzy
mogą zyskać na rynkowych trendach i zapewnić prawdziwą wartość dodaną
klientom biznesowym. Naturalnie cloud computing będzie się rozwijał ze względu
na to, że wiele firm szuka redukcji kosztów i chce zwiększyć elastyczność
działania.