Funkcjonowanie przedsiębiorstw w coraz większym stopniu zależy od efektywnego przetwarzania rosnącej ilości cyfrowych informacji. Koszty odzyskania utraconych przez firmę danych bywają bardzo wysokie. Dlatego na przestrzeni lat wypracowane zostały najlepsze praktyki, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu skutecznego systemu tworzenia kopii zapasowych. Najważniejszą jest przestrzeganie zasady 3-2-1-1, która mówi, że co najmniej trzy kopie danych powinny być przechowywane na minimum dwóch różnych typach mediów, z czego jedna offline (nośnik odłączony od systemu bieżącego przetwarzania danych), a druga offsite (kopia wyniesiona).

Proces tworzenia backupu powinien być wieloetapowy, a doświadczenie pokazuje, że warto trzymać kopie danych także w wersji sprzed długiego czasu, nawet trzech kwartałów. Innym ważnym aspektem jest konieczność zagwarantowania niezmienności kopii zapasowych, realizowanej poprzez ich zamrażanie lub ukrywanie, funkcję WORM (Write Once, Read Many) i przechowywanie danych w różnych lokalizacjach (zapasowe centrum danych lub zasób w chmurze).

Dysk, chmura czy taśma?

Najpopularniejszym obecnie nośnikiem backupu są twarde dyski, gdyż zapewniają najszybszy czas dostępu do danych i możliwość równoległego zapisywania danych w wielu strumieniach. Jednak, aby zapewnić zgodność z regułą 3-2-1-1, konieczne jest uzupełnienie środowiska backupu o dodatkowe warstwy. Jedną z nich może być repozytorium w chmurze publicznej, które sprawdzi się jako zabezpieczenie na wypadek katastrofy, kradzieży czy sabotażu, gdyż umożliwi firmie wznowienie działalności i niejednokrotnie ratunek przez bankructwem. Jednak chmura, ze względu na ograniczenia wydajności, nie powinna być wyłącznym miejscem składowania kopii.

Do tworzenia backupu umożliwiającego odzyskanie danych po skutecznym zaszyfrowaniu środowiska podstawowego w ramach ataku ransomware idealnie nadają się taśmy. Umożliwiają niedrogie i bezpieczne przechowywanie danych przez dziesięciolecia. Są łatwe w transporcie i zapewniają wysoką pojemność: 12 TB dla standardu LTO-8 oraz 18 TB dla LTO-9 (dane dodatkowo mogą być poddane kompresji). Zapisywane informacje mogą być szyfrowane, a także weryfikowane pod kątem poprawności odczytu. W odróżnieniu od dysków, które cały czas wymagają zasilania i chłodzenia, taśma umieszczona w slocie biblioteki taśmowej lub znajdująca się na półce w magazynie nie generuje żadnych kosztów eksploatacyjnych.

Kompleksowy backup

Quantum ma bardzo rozległą ofertę produktów, które umożliwiają zbudowanie systemu backupu w modelu 3-2-1-1. Dane mogą trafiać na klasyczne macierze dyskowe z rodziny QXS lub serii H. Alternatywnie można zastosować dyskowe urządzenia do tworzenia kopii zapasowych DXi, które zapewniają wysokowydajną pamięć dyskową z deduplikacją zmiennoblokową, co pozwala połączyć maksymalną wydajność backupu z minimalnymi kosztami eksploatacyjnymi. Dostępny jest także bezpłatny wirtualny deduplikator DXi V5000, który można pobrać ze strony quantum.com.

Do backupu dużych ilości danych nieustrukturyzowanych, wymagających najwyższej dostępności i bezpieczeństwa, a niekoniecznie poddających się skutecznej deduplikacji, zalecane jest obiektowe, skalowalne do wielu petabajtów repozytorium Quantum ActiveScale. Jego zasoby są dostępne za pośrednictwem interfejsu Amazon S3, zapewniono też funkcję blokady kopii zapasowych przed modyfikacją.

Z kolei najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa danych podczas ich długoterminowego przechowywania można uzyskać niewielkim kosztem, stosując biblioteki taśmowe Scalar z technologią LTO, dzięki fizycznemu odseparowaniu kopii zapasowych od środowiska produkcyjnego.

Dystrybutorami rozwiązań Quantum w Polsce są: AB, Also, Arrow ECS, Exclusive Networks oraz S4E.

Dodatkowe informacje: Marcin Kabaj, Regional Sales Manager, Quantum, marcin.kabaj@quantum.com