W związku z postępującą w firmach cyfrową transformacją rośnie liczba i różnorodność wykorzystywanego przez nie oprogramowania, metod jego dostarczania, rodzajów licencji i sposobów ich rozliczania. Z jednej strony zapewnia to klientom dużą elastyczność wyboru, ale z drugiej stwarza zagrożenie nadużyć, które mogą doprowadzić do nałożenia kar. Do tego pojawia się aspekt finansowy – w ogromnej liczbie przedsiębiorstw aktywne są licencje, z których nikt nigdy nie korzysta. Wówczas firma ponosi niepotrzebnie koszty ich odnawiania i utrzymania. Często są one tak duże, że wdrożenie profesjonalnego narzędzia do zarządzania licencjami zwraca się… natychmiast.

Oprogramowanie Matrix42 Software Asset Management (SAM) służy do kompleksowego, proaktywnego zarządzania oprogramowaniem i jego licencjami na każdej platformie – w urządzeniach końcowych, serwerach, sprzęcie mobilnym i w chmurze. Gwarantuje, że w obliczu audytu u klienta końcowego nie wynikną nagle żadne niespodzianki, prowadzące do nałożenia kar. Narzędzie to tworzy bazę danych zawierającą informacje konfiguracyjne (Configuration Management Database, CMDB), która wyraźnie wyszczególnia wszystkie usługi, aplikacje i infrastrukturę na bazie ciągłego i automatycznego procesu wykrywania i inwentaryzacji wszystkich urządzeń, serwerów, zasobów chmurowych, użytkowników i usług, z których korzystają. Zarządzanie w ten sposób licencjami i umowami pozwala na zapewnienie zgodności z przepisami (w tym ISO/IEC 19770–1) oraz uzyskanie przejrzystości kosztów, zgodnie z metodyką zdefiniowaną w ITIL.

Elastyczność i bezpieczeństwo

Funkcjonalność platformy Matrix42 Software Asset Management wykracza znacznie bardziej poza klasyczne funkcje narzędzi typu SAM. Gwarantuje ona pełną elastyczność konfiguracji procesów skanowania i optymalizacji posiadanego oprogramowania, skalowalność, bezpieczeństwo, a także wiele funkcji, które zwiększają produktywność pracowników działu IT.

Wbudowany mechanizm SolutionBuilder umożliwia tworzenie formularzy i wizualnych szablonów prezentujących aktualny stan w firmie, a także ich łatwe dostosowywanie do zmieniającej się sytuacji w przedsiębiorstwie. Natomiast funkcja Workflow Studio pozwala na modelowanie procesów metodą „przeciągnij i upuść”. Taka konstrukcja bardzo pozytywnie wpływa na komfort pracy użytkownika, ponieważ może on w prosty sposób dostosować narzędzie do swoich potrzeb, zamiast zlecać informatykom konieczność jego skomplikowanej rekonfiguracji.

Do tego zagwarantowano dostępność wielu funkcji bezpieczeństwa, takich jak jednorazowe logowanie (Enterprise SSO), kontrolę stanu bezpieczeństwa urządzeń, jak również analizę przyczyn ewentualnych anomalii za pomocą funkcji Secure Audit i Insight Analysis. Rozwiązanie uzupełniają mechanizmy zarządzania incydentami oraz bezpiecznego wdrażania oprogramowania za pomocą agentów.

GŁÓWNE FUNKCJE oprogramowania Matrix42 Software Asset Management  

 

 • Zarządzanie umowami i kontraktami z dostawcami, w tym monitorowanie i proaktywne powiadamianie o terminach umów.
 • Tworzenie budżetów i planów kosztów, analiza kontraktów.
 • Definiowanie konfiguracji, które później mogą być dostarczane jako usługi w Katalogu Usług.
 • Import informacji o posiadanych zasobach.
 • Automatyczna inwentaryzacja urządzeń końcowych, serwerów, zasobów chmurowych i przypisanie do centrów kosztowych, jednostek organizacyjnych i lokalizacji.
 • Rozbudowane opcje konfiguracyjne umożliwiające pełne odwzorowanie firmy, hierarchii, użytkowników i ich usług, urządzeń oraz oprogramowania.
 • Optymalizacja licencji wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, w centrum danych, na urządzeniach mobilnych i w usługach chmurowych.
 • Zarządzanie zapasami licencji.
 • Usługa chmurowa LIS Standard umożliwiająca automatyczne wykrywanie i dostarczanie wielu informacji o oprogramowaniu firm: Acronis, Adobe, Apple, Autodesk, Corel, McAfee, Microsoft, Symantec, Oracle, Trend Micro.
  

Inteligentne zarządzanie licencjami

Sercem oprogramowania Matrix42 Software Asset Management jest mechanizm LIS Standard (License Intelligence Service), czyli chmurowa usługa zawierająca wzorce aplikacji dziesięciu największych producentów (Acronis, Adobe, Apple, Autodesk, Corel, McAfee, Microsoft, Symantec, Oracle, Trend Micro), umożliwiające automatyczną identyfikację ich oprogramowania. Dostarcza ona szczegółowych i użytecznych informacji o posiadanych przez firmę aplikacjach, na przykład dotyczących opcji downgrade’u. Dzięki zastosowaniu ponad 350 predefiniowanych modeli licencyjnych umożliwia automatyczne obliczanie zapotrzebowania na licencje.

Istnieje także rozszerzona wersja tej usługi – LIS Premium. Udostępnia ona bazę aplikacji wszystkich znanych producentów oprogramowania, zawierającą informacje o kategoriach oprogramowania (eCl@ss / UNSPSC), cyklu życia i plikach wykonywalnych. Jeżeli jakiegoś pakietu nie ma w bazie, subskrybenci usługi LIS Premium mogą go zgłosić i baza zostanie uzupełniona. Usługa ta umożliwia szczegółową kategoryzację oprogramowania i zarządzanie cyklem jego życia. Do dyspozycji użytkowników są eksperci producenta, którzy mogą pomóc przy wdrażaniu modeli licencyjnych lub tworzeniu własnych. Klient ma też możliwość raz na kwartał indywidualnego uzgadniania jego priorytetów i wskazywania kluczowych dla niego danych. Dla subskrybentów dostępne są również comiesięczne newslettery podsumowujące ostatnie najważniejsze kwestie dotyczące zarządzania oprogramowaniem.

Do pakietu Matrix42 SAM dostępne są też inne dodatki. Jednym z nich jest moduł obejmujący wyłącznie oprogramowanie firmy SAP. Zapewnia kompleksowe raportowanie, analizę stanu posiadania licencji SAP i automatyczne przypisywanie optymalnego typu licencji na bazie ich rzeczywistego wykorzystania. Pomaga też w identyfikowaniu zbędnych licencji i unikaniu dublujących się kont użytkowników.

Kolejnym dodatkiem jest mechanizm ułatwiający zarządzanie wydatkami w chmurze. Umożliwia pełną inwentaryzację wykorzystywanych przez firmę zasobów chmury, analizuje zawarte przez nią umowy i wynikające z nich koszty. Narzędzie to jest dostępne dla usług Microsoft Azure, Amazon Web Services oraz Google Cloud Platform. W kontekście chmury możliwe jest też zarządzanie i optymalizacja subskrypcji oprogramowania dostępnego w modelu SaaS – Microsoft 365, Office 365 oraz Adobe Creative Cloud.

Trzy pytania do…  

Bogdana Lontkowskiego, dyrektora regionalnego Matrix42

 

 

 

 1. Jak wygląda strategia Matrix42 dotycząca kształtu kanału dystrybucyjnego w Polsce? Matrix42 otworzył biuro w Polsce dwa lata temu, ale w ostatnim czasie została podjęta strategiczna decyzja o intensyfikacji działań biznesowych w tym regionie. Powstały przy tym kolejne biura w Moskwie, Pradze, Bukareszcie i Wilnie. Budujemy zespół sprzedażowy i techniczny, a także znacznie chcemy rozbudować kanał dystrybucyjny w regionie. W Polsce obecnie dystrybutorem Matrix42 jest Veracomp. Chcemy mieć więcej autoryzowanych partnerów technologicznych, którzy dzięki swoim kwalifikacjom biznesowym i technicznym będą w stanie realizować najbardziej zaawansowane projekty. Niemniej szukamy też mniejszych integratorów i resellerów z wartością dodaną, którzy w ramach prowadzonej kompleksowej obsługi klienta będą mogli współpracować bezpośrednio z nami lub naszymi partnerami technologicznymi przy wybranych wdrożeniach u klientów końcowych.
 2. Czy do sprzedaży produktów Matrix42 wymagane jest ukończenie szkoleń? Tak, te szkolenia są ważne, ponieważ dzięki nim integrator pozna dogłębnie wszystkie funkcje rozwiązania – ich odpowiednie wykorzystanie umożliwi uzyskanie pełnych korzyści przez klienta. Bardzo zależy nam na edukowaniu kanału dystrybucyjnego, dlatego zdecydowaliśmy, że dla naszych partnerów szkolenia będą bezpłatne w ramach projektu Global Academy. Jeżeli jest taka potrzeba, możemy też przeprowadzić szkolenia indywidualne, dotyczące wybranych zagadnień – w tym celu proszę o kontakt ze mną.
 3. Część potencjalnych klientów korzysta już z jakichś narzędzi do zarządzania zasobami swojego środowiska IT. Jak często oczekują oni, że w przypadku wdrożenia rozwiązań Matrix42 dokonana zostanie migracja ich historycznych danych? Tego typu oczekiwanie jest dość powszechne, często pojawia się nawet w warunkach przetargów publicznych na rozwiązania, które oferujemy. W wielu przypadkach taka migracja danych jest możliwa, chociaż każdy tego typu projekt jest traktowany indywidualnie, ponieważ jego powodzenie zależy od posiadanego wcześniej przez klienta narzędzia. Zdarza się też, że rekomendujemy mu utrzymanie obu rozwiązań przez pewien czas – starego, żeby uzyskiwać dostęp do danych historycznych tak długo, jak tylko mają one jakiekolwiek znaczenie, zaś nowego do prowadzenia bieżącej działalności.
  
Matrix42-Corporate-Logo

Dodatkowe informacje: Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny, Matrix42, bogdan.lontkowski@matrix42.com