Kody kreskowe i drukowane etykiety redukują czas poświęcany na czynności administracyjne, zwiększając przy tym bezpieczeństwo pacjentów. Wprowadzenie do szpitala systemu identyfikacji pacjentów opartego na kodach kreskowych nie tylko zmniejsza liczbę błędów i związane z nimi koszty (w tym potencjalne koszty sądowe), ale przynosi także wiele innych korzyści.

Po przejściu na zautomatyzowany system wprowadzania i weryfikacji danych wiele czynności administracyjnych zostaje przyspieszonych i uproszczonych, dzięki czemu pracownicy mogą poświęcać więcej czasu pacjentom. Takie systemy poprawiają też ogólną przejrzystość danych, zapewniając w czasie rzeczywistym informacje dotyczące pobranych próbek, zleconych badań i ich wyników.

Najlepszym przykładem korzyści z zastosowania takiego systemu są transfuzje krwi, które niosą wiele zagrożeń, a nieprawidłowa identyfikacja próbki lub pacjenta może być śmiertelna w skutkach. Drukowanie etykiety przy łóżku pacjenta pozwala znacznie ograniczyć możliwość pomyłki, a także szybciej oznaczyć próbkę lub podać leki. Dodanie do zlecenia transfuzji etykiety z danymi pacjenta, dla którego przeznaczona jest krew, umożliwia przeprowadzenie dodatkowej automatycznej kontroli przed jej wykonaniem.

Także podawanie leków jest czasochłonne i obarczone ryzykiem pomyłki. Używając drukarki przenośnej, farmaceuta może oznaczyć etykietą leki przeznaczone dla danego pacjenta już na oddziale, dzięki czemu oszczędza czas poświęcany na chodzenie do apteki. Pracownicy apteki szpitalnej mogą też drukować etykiety z kodami kreskowymi na przepisane dawki leków, aby zapewnić pełną kontrolę ich rozchodu.

 

Znakowanie i prawo

Konieczność stosowania profesjonalnych rozwiązań drukujących nakłada na menedżerów placówek ochrony zdrowia polskie prawo. 20 września 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku. Nakazuje ono zaopatrzenie pacjenta w znak identyfikacyjny podczas przyjęcia do szpitala, po ustaleniu jego tożsamości (a także w sytuacji, gdy tożsamości nie można ustalić). Podobnie w znak identyfikacyjny należy zaopatrzyć noworodka, niezwłocznie po urodzeniu. Znak identyfikacyjny umieszcza się na opasce zakładanej na nadgarstek pacjenta (w przypadku noworodków – na oba nadgarstki), a – gdy jest to niemożliwe – na kostkę nogi. Rozporządzenie zawiera także uwagę, że opaska powinna być zapięta w sposób zapewniający jej utrzymanie się na nadgarstku lub kostce nogi pacjenta przez cały czas jego pobytu w szpitalu.

 

Równie ważne jest prawidłowe oznakowanie personelu medycznego – reguluje to Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Jest w niej mowa, że osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, są obowiązane nosić w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz funkcję.

 

Drukarki termiczne Zebra

Firma Zebra Technologies, której autoryzowanym dystrybutorem w Polsce jest RRC Poland, oferuje pełne portfolio termicznych drukarek, idealnych do zastosowania w placówkach ochrony zdrowia.

• Drukarki przenośne – niewielkie, lekkie i wygodne drukarki z serii QLn umożliwiają drukowanie przy łóżku pacjenta etykiet o szerokości 50 i 76 mm na próbki lub leki. Można je podłączyć do sieci bezprzewodowej 802.11b/g, obsługują też szyfrowaną transmisję VPN, pozwalającą na bezpieczne przesyłanie danych pacjentów.

• Kompaktowe drukarki stacjonarne – urządzenia Zebra z serii G – od modelu podstawowego GK po najbardziej zaawansowany model GX – zapewniają najlepszą w swojej klasie szybkość i wydajność druku o szerokości do 104 mm. Wyróżniają się trwałością i niezawodnością, typowymi dla produktów Zebry. Klient może wybrać – w ramach każdego modelu – wersję do druku termicznego o najmniejszych rozmiarach podstawy spośród wszystkich drukarek stacjonarnych o szerokości druku 104 mm, jak też wersję umożliwiającą druk termiczny lub termotransferowy z oszczędzającym czas bardzo prostym systemem ładowania kalki.

• Drukarki stacjonarne – sprawdzą się w aptece, laboratorium czy na stanowisku pielęgniarek na oddziale; umożliwiają druk termotransferowy w sytuacji, gdy wymagane są bardziej trwałe wydruki, np. odporne na sterylizację. Drukarka termiczna HC100 do drukowania opasek na rękę korzysta z wkładów Z-Band Direct z powłoką antybakteryjną. Automatycznie rozpoznaje rodzaj opaski i kalibruje ustawienia dla optymalnej jakości druku.

 

Identyfikacja pacjentów i pracowników – podstawa prawna

 

Kwestie związane z identyfikacją pracowników placówek medycznych oraz pacjentów reguluje Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Oznaczenie pacjenta lub noworodka za pomocą opaski nakładanej na nadgarstek lub kostkę nogi nakazuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku.

 

• Drukarki do kart – urządzenia z serii ZXP umożliwiają zadrukowywanie kart identyfikacyjnych i jednoczesne kodowanie znajdującego się na nich paska magnetycznego. Oferowane są cztery modele. ZXP 1 to kompaktowa, niedroga drukarka klasy podstawowej do niskonakładowego druku jednostronnych kart kolorowych lub monochromatycznych. ZXP 3 to model bardziej zaawansowany, drukujący jedno- lub dwustronnie bezpośrednio na karcie z dużą szybkością (od 750 kart/godz. w druku monochromatycznym do 140 kart/godz. w druku w pełnym kolorze). ZXP 7 to szybka i niezawodna wysokonakładowa drukarka kart o niemal fotograficznej jakości, umożliwiająca także ich jednoczesną bezodpadową laminację. Najbardziej zaawansowany model tej serii to retransferowa drukarka ZXP 8, która drukuje karty plastikowe fotograficznej jakości z imponującą szybkością niemal 200 kart/godz. Dodatkową ochronę wydruku można uzyskać dzięki laminacji, a przed ewentualnym sfałszowaniem dokumentu chronią takie zabezpieczenia jak hologramy czy obrazy UV.

• Dwucalowe drukarki – umożliwiają wydruk na dwucalowym pasku (56 mm) etykiet, paragonów lub kartoników. Doskonale nadają się też do umieszczania koniecznych informacji na opaskach identyfikacyjnych dla pacjentów. Model LP2824 sprawdza się w  takich zastosowaniach jak identyfikacja pacjentów czy etykietowanie w aptekach. Obudowa drukarki jest trwała, dzięki podwójnym ściankom z ABS. Ważnym kryterium podczas konstruowania urządzenia była jego prostota, aby nawet pczątkujący użytkownicy mogli je łatwo zainstalować i obsługiwać.

• Półprzemysłowe drukarki etykiet – nowa seria drukarek ZT200 do drukowania etykiet. Modele ZT220 i ZT230 charakteryzują się elegancką, kompaktową konstrukcją, zapewniają bezproblemową konfigurację, intuicyjną obsługę oraz łatwy serwis i konserwację. Umożliwiają wydruk do 2500 etykiet dziennie.

Więcej informacji na temat rozwiązań Zebra dla placówek medycznych można znaleźć na specjalnie przygotowanej przez RRC stronie www.rrc.pl/zebramed.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Paweł Rybarczyk,

Product Manager Zebra, RRC Poland,

pawel.rybarczyk@rrc.pl

Materiał powstał we współpracy z firmami Zebra Technologies i RRC Poland.