W ten sposób, na podstawie 5 tys. zebranych głosów, przyznano nagrody produktom jeszcze przed rokiem zupełnie nie znanym oraz nowym, ulepszonym generacjom tych oferowanych już od dłuższego czasu. Kategorie, które wzięto pod uwagę, obejmowały zarówno produkty z najszerszego kanału sprzedaży (w tym laptopy czy drukarki wielofunkcyjne), jak i rozwiązania z najnowszych obszarów technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy oraz infrastruktura hiperkonwergentna i chmura hybrydowa.

Warto nadmienić, że wielu producentów otrzymało nagrody w kilku kategoriach produktowych. Należą do nich: Cisco Systems, Palo Alto Networks i SentinelOne (po dwa wyróżnienia), jak też Microsoft (z trzema nagrodami) oraz rekordzista, czyli HPE z imponującym zestawem siedmiu tytułów (pięciu z portfolio GreenLake i po jednym dla rozwiązań Aruba i Zerto).

AI – PLATFORMY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

MICROSOFT AZURE AI

Portfolio usług Azure AI oferuje programistom i analitykom danych, budującym rozwiązania sztucznej inteligencji, różne modele dotyczące obrazu, mowy, języka i podejmowania decyzji. Użytkownicy mogą tworzyć modele uczenia maszynowego za pomocą środowisk Jupyter Notebook i Visual Studio Code, a także TensorFlow, PyTorch oraz narzędzi open source. Ostatnie aktualizacje obejmują ulepszoną klasyfikację obrazów, tagowanie i wykrywanie obiektów w usłudze Azure Computer Vision oraz możliwość generowania kodu automatycznego uczenia modeli czy konfigurowania powiadomień e-mail w usłudze Azure Machine Learning.

BEZPIECZEŃSTWO –  MANAGED DETECTION AND RESPONSE (MDR)

SENTINELONE SINGULARITY XDR

SentinelOne Singularity XDR jest przedstawiana jako „gotowa do użycia” rozszerzona platforma wykrywania zagrożeń i reagowania na nie. Pomaga ona przedsiębiorstwom w monitorowaniu, śledzeniu i kontekstualizacji danych we wszystkich punktach końcowych, chmurach i tożsamościach. SentinelOne niedawno zaprezentowało integrację swoich produktów z produktami Mandiant (obecnie część Google) oraz możliwości analizy zagrożeń i reagowania na incydenty w celu usprawnienia procesów wykrywania zagrożeń, ich selekcji oraz threat huntingu w obliczu rosnącego wyrafinowania cyberataków.

BEZPIECZEŃSTWO POCZTY E-MAIL

MIMECAST

Codzienna analiza ponad 1,3 mld wiadomości e-mail od 40 tys. klientów na całym świecie w połączeniu z modelami sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego to siła, która stoi za narzędziami Mimecast do ochrony poczty. Rozwiązanie tej marki zapewnia użytkownikom ochronę przed phishingiem, oprogramowaniem ransomware, socjotechniką, oszustwami płatniczymi, podszywaniem się pod inne osoby oraz innymi atakami opartymi na wiadomościach e-mail. Najnowsze aktualizacje zestawu narzędzi zabezpieczających pocztę obejmują ulepszenia ochrony dotyczącej plików załączników, a także nowe mechanizmy ochrony przed błędnie zaadresowanymi wiadomościami.

BEZPIECZEŃSTWO PUNKTÓW KOŃCOWYCH

SENTINELONE SINGULARITY FOR ENDPOINT

Singularity for Endpoint to element platformy SentinelOne Singularity XDR, która pomaga centrom SOC i personelowi operacyjnemu IT chronić środowiska firmowe przed szeroką gamą cyberzagrożeń. Singularity for Endpoint zapewnia zróżnicowaną ochronę punktów końcowych i możliwości reagowania na zagrożenia. Oferuje dynamiczne wykrywanie urządzeń, większą widoczność i możliwości działania, szybką reakcję na zagrożenie i krótki czas jego eliminowania. W 2022 r. Sentinel-One zaprezentował nową funkcję mapowania luk w zabezpieczeniach, która wykorzystuje różne mechanizmy SentinelOne do automatyzacji wyszukiwania zagrożeń i reakcji na nie.

BEZPIECZEŃSTWO SIECI

FORTINET FORTIGATE NEXT GENERATION FIREWALL

Przewagi firewalli Fortinetu nad tradycyjnymi zaporami wynikają z zaawansowanych funkcji, takich jak głęboka inspekcja pakietów, zapobieganie włamaniom, zaawansowane wykrywanie złośliwego oprogramowania, kontrola aplikacji oraz ogólnie zwiększona widoczność sieci dzięki kontroli zaszyfrowanego ruchu. W 2022 r. Fortinet przedstawił FortiGate 1000 F, swoją najnowszą serię firewalli o ponad siedem razy większej przepustowości. Producent twierdzi, że nowa seria ma wyraźnie niższe zużycie energii liczonej w watach na Gb/s przepustowości zapory w porównaniu z konkurencyjnymi produktami.

BEZPIECZEŃSTWO W CHMURZE

PALO ALTO SIECI PRISMA CLOUD

Zespoły ds. bezpieczeństwa i DevOps mogą używać Prisma Cloud do zabezpieczania aplikacji począwszy od etapu ich kodowania aż do ich wdrożenia. Jako platforma CNAPP (Cloud Native Application Protection Platform) rozwiązanie firmy Palo Alto Networks obsługuje dostawców świadczących usługi chmurowe, zapewniając bezpieczeństwo aplikacji w chmurze. Aktualizacje z 2022 r. obejmują polityki dotyczące anomalii w działaniu DNS w chmurze AWS, kontrolę zarządzania tożsamością i dostępem, szczegółową kontrolę dostępu opartą na rolach oraz ujednolicone zasady i alerty dotyczące obciążeń obliczeniowych.

BEZPIECZEŃSTWO – ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ I DOSTĘPEM

FORGEROCK IDENTITY PLATFORM

ForgeRock Identity Platform zapewnia funkcje bezpieczeństwa w zarządzaniu tożsamością i dostępem w środowiskach lokalnych i wielochmurowych oraz w scenariuszach hybrydowych. Robi to w odniesieniu do pracowników, klientów, przepływów pracy, urządzeń i innych chronionych podmiotów. Platforma oferuje bezpieczeństwo w modelu zero trust, chroni przed przejęciem konta i oszustwami. Najnowsze jej aktualizacje obejmują ulepszenie sposobu publikowania kluczy, obsługę ReCaptcha v3,skryptową obsługę punktów rozszerzeń Java oraz węzeł do przechowywania niestandardowych plików cookie.

BIG DATA

DATABRICKS LAKEHOUSE PLATFORM

Data Lakehouse łączy tradycyjne analityczne możliwości hurtowni danych z jeziorem danych (magazynem nieprzetworzonych danych w ich oryginalnym formacie). Databricks Lakehouse Platform łączy zadania związane z danymi, analizami i sztuczną inteligencją z kompleksowym ich zarządzaniem i bezpieczeństwem. Firma Databricks zaktualizowała w 2022 r. swój flagowy produkt, zwiększając wydajność i funkcjonalność hurtowni danych, rozszerzając zarządzanie danymi, dodając nowe możliwości ich udostępniania (w tym poprzez analityczny marketplace), ulepszając cykl życia uczenia maszynowego, jak też wprowadzając tzw. clean rooms dla bezpiecznej współpracy na danych oraz automatyczną optymalizację kosztów dla operacji ETL.

BUSINESS INTELLIGENCE (BI) I ANALITYKA

HPE GREENLAKE FOR DATA FABRIC

Zaprezentowane w 2022 r. rozwiązanie GreenLake for Data Fabric to w pełni zarządzana usługa, która łączy hybrydową, gotową do analizy strukturę danych ze sprzętem, oprogramowaniem i usługami GreenLake. Rozwiązanie – wykorzystujące technologię przejętą przez HPE w 2019 r. od MapR Technologies – jest obsługiwane przez HPE Ezmeral Data Fabric, które łączy pliki, obiekty, bazy danych NoSQL oraz strumienie w czasie rzeczywistym i w rozproszonych lokalizacjach. Dzięki ujednoliceniu i przygotowaniu danych do przetwarzania zwiększa się ich integralność, ponieważ usuwane są błędy i duplikaty plików.

CHMURA PUBLICZNA

MICROSOFT AZURE

Microsoft zapewnia wiele usług w swojej chmurze Azure, w tym Infrastructure-as-a-Service, usługi zarządzanych baz danych, analitykę, tworzenie aplikacji, wdrażanie Internetu Rzeczy (IoT) oraz różne rozwiązania bezpieczeństwa. W 2022 r. podczas konferencji Microsoft Build, producent zaprezentował usługę Azure OpenAI (zaawansowane modele generatywne sztucznej inteligencji), AI dashboards for Azure Machine Learning oraz rozszerzenia routingu aplikacji webowych dla usługi Azure Kubernetes Service.