Pandemia COVID-19 sprawiła, że praca zdalna stała się koniecznością umożliwiającą utrzymanie ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz zapewnienia jego bezpieczeństwa. W związku z tym administratorzy stają przed ogromnymi wyzwaniami dotyczącymi sposobu zapewnienia:

 • sprawnej i efektywnej komunikacji z pracownikami; zarządzaniem, w tym zarządzaniem zgłoszeniami i kanałami komunikacyjnymi;
 • sprawnej, bezpiecznej i efektywnej metody zarządzania urządzeniami końcowymi mającymi dostęp do sieci firmowej, takimi jak notebooki, tablety, smartfony, komputery stacjonarne;
 • automatycznej i efektywnej zdalnej instalacji oprogramowania i jego poprawek, łatek (w jaki sposób dostarczyć aplikację do pracowników, jak zabezpieczyć urządzenia przed nieautoryzowaną instalacją oprogramowania oraz z nieautoryzowanego źródła, w jaki sposób rozwiązać problem aktualizacji systemów operacyjnych oraz aplikacji i czy firma posiada odpowiednią liczbę licencji);
 • ochrony  urządzeń końcowych, aby zabezpieczyć je przed wyciekiem danych DLP oraz atakami typu ransomware, malware (EDR);
 • efektywnej i bezpiecznej komunikacji z zasobami on-premise przedsiębiorstwa oraz jego zasobami chmurowymi i – na dodatek – co zrobić, aby procesy spełniały wymagania RODO.

Jak widać, w przypadku cyfrowego miejsca pracy w tak zwanej nowej rzeczywistości, na menedżerów czeka sporo wyzwań i konieczność zapobiegnięcia niejednemu ryzyku. Odpowiedzią jest oprogramowanie Matrix42 oparte na procesie dobrych praktyk w zarządzaniu infrastrukturą IT ITILv4, które  z powodzeniem rozwiąże wspomniane problemy w sposób szybki, efektywny, transparentny i zapewni wysokiej jakości cyfrowe miejsce pracy. Zastosowanie Matrix42 oznacza dla poszczególnych jego użytkowników:

 • sprawną komunikację zarówno z pracownikami zdalnymi, jak i biurowymi poprzez jednolitą, intuicyjną platformę do komunikacji w lokalnym języku dla całej firmy (Workspace Management) – service desk, help desk, integrację z systemami telekomunikacyjnymi oraz serwerami pocztowymi;
 • automatyzację hurtowej i zdalnej instalacji oprogramowania, systemów operacyjnych, aktualizacji aplikacji, zarządzanie patchami w urządzeniach końcowych;
 • tworzenie kopii zapasowych danych znajdujących się na urządzeniach końcowych;
 • zarządzanie i zabezpieczenie urządzeń końcowych, zarówno stacjonarnych jak i mobilnych, stosowanie polityk dla urządzeń, np. BYOD, COPE, POCE;
 • inwentaryzację oprogramowania oraz środków trwałych (Asset Management);
 •  raporty zgodności licencyjnej zakupionego oprogramowania (SAM);
 • badanie trendu użytkowania oprogramowania w celu zmniejszenia nakładów na jego zakup (SAM);
 •   zapewnienie bezpieczeństwa danych (Data Leakage Prevention), w tym zarówno danych osobowych jak i danych poufnych przedsiębiorstwa przechowywanych w urządzeniach końcowych, monitorowanie ich przepływu oraz szyfrowanie; identyfikacja oraz raportowanie przepływu danych zawierających dane wrażliwe, takie jak: nr PESEL, NIP, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy itp.;
 • szyfrowanie plików, katalogów, urządzeń, pamięci przenośnych;
 • ochrona przed atakami typu malware, ransomware urządzeń końcowych poprzez zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji, wykrywanie anomalii (EDR).

Wszystkie powyższe funkcje i czynności są realizowane zgodnie z wytycznymi RODO.

Matrix42-Corporate-Logo
Dodatkowe informacje:  

Paweł Marciniak, regionalny dyrektor MATRIX42, pawel.marciniak@matrix42.com