Kolosalnego znaczenia nabrała w minionych miesiącach kwestia zdolności szpitali do przystosowywania się do ekstremalnych okoliczności. Dotyczy to nie tylko gotowości na zwiększoną liczbę pacjentów i działań klinicznych, ale również odporności na zagrożenia dla całego systemu zarządzania szpitalem. Optymalnym sposobem, aby zapobiec najgorszemu, jest wykrywanie i zapobieganie wszelkim problemom technicznym na jak najwcześniejszym etapie. Do tego służy oprogramowanie analityczne EcoStruxure Building Advisor, które na podstawie danych z systemu zarządzania budynkiem (Building Management System) i systemu dystrybucji energii, powiadamia o niebezpiecznych incydentach, w tym przeciekających zaworach czy awariach bezpieczników. Kolejnym elementem tego rodzaju proaktywnej konserwacji jest zdalne monitorowanie. Personel techniczny może monitorować placówki medyczne z każdego miejsca – nawet z domu, dokonując wirtualnych inspekcji, w celu sprawdzenia stanu szpitalnej infrastruktury.

Większa satysfakcja pacjentów

System opieki zdrowotnej musi zrównoważyć potrzebę stworzenia przyjaznego środowiska dla pacjentów oraz osób odwiedzających, z koniecznością zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa chorych i personelu. Służą temu inteligentne systemy, które na przykład mogą zidentyfikować przemieszczanie się zakażonego pacjenta po szpitalu i sprawdzić, z kim się kontaktował. Tego rodzaju smart-rozwiązania będą ostrzegać personel, by podjął odpowiednie kroki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji.

Kolejną zaletą digitalizacji jest poprawa satysfakcji pacjentów. Dzięki cyfrowemu BMS (np. EcoStruxure for Healthcare Clinical Environment Optimization) można ułatwić im kontrolę nad temperaturą w pomieszczeniu, oświetleniem i umożliwić wezwanie pielęgniarki. Przebywający na sali chorzy są w stanie dostosowywać optymalne dla nich ustawienia prosto z tabletu lub telefonu. Lekarze natomiast mogą koncentrować się na opiece, dając jednocześnie pacjentom możliwość poprawienia komfortu przebywania w szpitalnej sali.

Nowoczesne finansowanie

Z kolei narzędziem, które umożliwia połączenie wielu systemów zarządzania obiektem, jest architektura EcoStruxurefor Healthcare. EcoStruxure to baza o otwartym kodzie źródłowym, obsługująca infrastrukturę IoT, z możliwością integracji także z urządzeniami innych firm, pod jednym zunifikowanym pulpitem nawigacyjnym. Co więcej, dzięki modelowi „energia jako usługa” (EaaS) szpitale dzierżawią takie mikrosieci przy zerowych kosztach początkowych, pozostawiając instalację i konserwację ekspertom, co pozwala skoncentrować się im na podstawowych zadaniach opieki zdrowotnej. Narzędzia do zarządzania nimi mają dodatkową zaletę – pozwalają na utrzymanie stabilnych cen energii.

Dobrym podsumowaniem możliwości EcoStruxure jest kompleksowe wdrożenie w Szpitalu Okulistycznym w Moorfields. Jak mówi Chris Harding, dyrektor ds. nieruchomości i infrastruktury tej ważnej brytyjskiej placówki: Platforma ta pozwoliła nam zintegrować wszystkie systemy w jedną całość. Dzięki temu otrzymujemy potrzebne dane na czas. W efekcie coraz mniej roboczogodzin poświęcamy na konserwację systemów, obserwujemy na bieżąco aktualną lokalizację konkretnych osób i urządzeń, a lekarze widzą na ekranach informacje niezbędne do przeprowadzania zabiegów.

Szpital od A do Z 

Rozwiązania sprzętowe Schneider Electric dla opieki medycznej (współpracujące ze sobą w ramach ekosystemu EcoStruxure)

SALA OPERACYJNA wymaga pełnej dostępności i jakości energii elektrycznej, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pacjenta. Niezbędny jest specjalny panel medyczny IT do oddzielenia sieci w sali operacyjnej od zwykłej sieci elektrycznej.
Polecane: zasilacze Smart UPS RT, Easy UPS 3S, Easy UPS 3M, Galaxy VS, Galaxy VM, jak też rozwiązania Schneider Electric do chłodzenia, klimatyzacji precyzyjnej, chłodzenia dedykowanego (np. MRI).
ODDZIAŁ RATUNKOWY to jedna z kluczowych jednostek szpitalnych, gdzie niezbędne są mobilne urządzenia ratujące życie i zawsze sprawnie działający sprzęt medyczny.
Polecane: zasilacze Smart UPS RT, Easy UPS 3S, Easy UPS 3M, Galaxy VS i rozwiązania Schneider Electric do chłodzenia.
INFRASTRUKTURA SZPITALNA odpowiedzialna za ciągłość pracy i komunikacji, na co składają się m.in.: rozdzielnice energetyczne, szafy telekomunikacyjne, switche, routery.
Polecane: zasilacze: Back-UPS, Smart UPS, urządzenia Schneider Electric do chłodzenia, klimatyzacji precyzyjnej, w tym systemy Uniflair SP oraz Edge Monoblock, a także szafy: Netshelter CX, SX.
PUNKT REJESTRACJI I RECEPCJA, gdzie wykorzystywane są przede wszystkim komputery, telefony i inny sprzęt elektroniczny.
Polecane: zasilacze Easy UPS 3S, Smart UPS RT, systemy chłodzące i szafy: Netshelter CX, SX.
CCTV (telewizja przemysłowa), w tym nadzór nad bezpieczeństwem szpitala i dostępem do parkingu.
Polecane: zasilacze Smart UPS RT, Easy UPS 3S, jak również mikro centra danych (micro DC): Micro Data Center S, C i R.
ODDZIAŁ RADIOLOGII, gdzie ma miejsce obsługa sprzętu medycznego o znaczeniu krytycznym, takiego jak tomograf, aparat do badań MRI, RTG, w tym sprzętu na potrzeby pracowni hemodynamiki.
Polecane: zasilacze Smart UPS RT, Easy UPS 3S, Easy UPS 3M, Galaxy VM, Galaxy VS; sprzęt do chłodzenia, klimatyzacji precyzyjnej, chłodzenia dedykowanego (np. MRI); szafy: CX, SX i FX; mikrocentra danych: Micro Data Center S, C i R.
CENTRUM DANYCH IT wspiera szpitalny system informacyjny.
Polecane: zasilacze ISX, Struxtureware, Symmetra LX; mikro centra danych: Micro Data Center S, C i R; prefabrykowana infrastruktura IT, a więc moduły SmartShelter All-in-One; sprzęt do chłodzenia, klimatyzacji precyzyjnej, chłodzenia dedykowanego (CRAC, CRAH, InRow, InRoom, Chillery, Uniflair SP, Edge Monoblock).
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE, obejmujące dystrybucję energii elektrycznej w budynku (generator i zasilanie awaryjne).
Polecane: zasilacze Galaxy VS, VM; sprzęt do chłodzenia, w tym klimatyzatory profesjonalne serii Uniflair SP, Edge Monoblock.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW to obszar szpitala, w którym oczyszczane są ścieki za pomocą specjalnego procesu automatyzacji.
Polecane: zasilacze Smart UPS RT.
LABORATORIA to z kolei obszar do badań klinicznych, w którym wykorzystuje się wiele kluczowych urządzeń do analiz.
Polecane: zasilacze Smart UPS RT, Easy UPS 3S, Easy UPS 3M, Galaxy VM, Galaxy VS; klimatyzacja precyzyjna; Micro Data Center S, C i R.

Klimatyzacja precyzyjna i zasilanie gwarantowane

Filarem platformy EcoStruxure jest szeroki asortyment sprzętu Schneider Electric, w tym specjalistyczne urządzenia klimatyzacyjne dla branży ochrony zdrowia, która wymaga niezawodnego chłodzenia. Jednym z przykładów jest diagnostyka obrazowa, gdzie lekarz ma do czynienia z niezwykle precyzyjnym osprzętem magnetycznym, który do prawidłowej pracy wymaga dostarczania wody o wymaganej temperaturze. W tym przypadku można wykorzystać zaprojektowane przez Schneider Electric klimatyzatory UniflairPrecision. Możliwych zastosowań jest więcej, dlatego też oferta urządzeń marki SE nie ogranicza się do serii Uniflair, a zawiera także agregaty chłodnicze Aquaflair o najwyższej wydajności w swojej klasie, z ekonomiczną funkcją free-cooling.

Należy jeszcze podkreślić, że niezależnie od rodzaju szpitalnej infrastruktury, Schneider Electric oferuje pełną linię zasilaczy UPS, do których należą modele jedno- i trójfazowe. Zapewniają one wysokiej jakości energię docierającą do różnych rodzajów aparatury medycznej, wzmacniając ogólną dostępność energetyczną całej placówki. Zgodnie z firmowym hasłem producenta – Life is On.

Małgorzata Kasperska, wiceprezes Secure Power MEE Cluster, Schneider Electric  

Trzeba przyznać, że zainteresowanie branży medycznej scentralizowanymi systemami zarządzania miało miejsce już przed pandemią. Wszystko wskazuje na to, że obecna sytuacja, ze względu na płynące z tego korzyści, przyspieszy przechodzenie branży na „system systemów”, skupiający się wokół rozwiązań IoT. Te placówki opieki zdrowotnej, które najszybciej wprowadzą innowacje do istniejących systemów zarządzania swoimi obiektami, staną się organizacjami, które zyskają odporność potrzebną do przetrwania pandemii. Kluczem do tego jest transformacja cyfrowa, bazująca na szeregu rozwiązań Schneider Electric, stworzonych specjalnie z myślą o sektorze ochrony zdrowia.

  

Więcej informacji na temat rozwiązań Schneider Electric dla ochrony zdrowia znajduje się pod adresem: www.se.com/pl/pl/work/solutions/for-business/healthcare/