Kontrola dostępu użytkowników i urządzeń do sieci firmowej jest obecnie dużym wyzwaniem. Utrudnienie dla administratorów stanowi przede wszystkim duża mobilność pracowników i ich zdalna praca, popularność trendu BYOD, a także coraz szersze stosowanie rozwiązań IoT. Dlatego przedsiębiorstwa powinny korzystać z narzędzi typu NAC, które automatycznie reagują na zagrożenia i blokują dostęp do sieci urządzeniom potencjalnie niebezpiecznym.

NACVIEW podnosi poziom bezpieczeństwa firmowej sieci i wspomaga administratorów w codziennej pracy. Zapewniana przez to narzędzie kontrola dostępu, oparta na standardzie 802.1X, to obecnie najskuteczniejsza metoda zapobiegania nieautoryzowanemu korzystaniu z sieci. Rozwiązanie gwarantuje elastyczne tworzenie reguł polityki bezpieczeństwa odnoszących się do grup użytkowników, urządzeń, portów sieciowych oraz sprzętu poddawanego autoryzacji na zewnętrznych serwerach. Dla urządzeń, których autoryzacja nie jest możliwa w standardzie  802.1X, wykonuje się ją na podstawie adresu MAC, z wykorzystaniem szerokiej gamy narzędzi zapobiegających atakom ARP.

 

Sieć jak na dłoni

Rozwiązanie NACVIEW zostało zaprojektowane z myślą o środowiskach, w których korzysta się ze sprzętu sieciowego różnych producentów. Nieskomplikowany sposób integracji z innymi systemami ochronnymi, takimi jak SIEM, firewall, antywirus, UTM, MDM i monitory ruchu, gwarantuje łatwe włączenie NACVIEW w infrastrukturę każdej firmy.

Narzędzie to wyróżnia przede wszystkim graficzne i statystyczne przedstawienie topologii sieci oraz podłączonych do niej urządzeń końcowych i sieciowych. Prezentowana jest także ich ostatnia aktywność i stan pracy. Wyposażono je w zestaw elementów usprawniających działania administratorów. Wbudowany moduł IPAM rozwiązuje często spotykany problem z nieuporządkowaną adresacją sieciową, a graficzna prezentacja pomaga utrzymać jej przejrzystość i szybko dokonywać zmian. Dwie wspomagające aplikacje (NACVIEW Assistant i NACVIEW Scout) zapewniają praktycznie bezobsługowe podłączenie do sieci na każdym urządzeniu końcowym oraz monitorowanie stanu jego bezpieczeństwa.

Integratorów zainteresowanych wdrażaniem rozwiązania NACVIEW firma Scan IT zaprasza do uczestnictwa w programie partnerskim. Obowiązują w nim dwa poziomy (srebrny i złoty), a zakwalifikowanie do każdego z nich odbywa się na podstawie kompetencji sprzedażowych i technicznych partnerów. Producent zapewnia wsparcie sprzedażowe i pomoc w przeprowadzaniu testów w ramach projektów proof-of-concept.

 

Maciej Salamoński

Business Development Manager, Scan IT

Wciąż rosną wymagania klientów dotyczące bezpieczeństwa, więc administratorzy dysponujący odpowiednią wiedzą i doświadczeniem są na wagę złota. Dlatego często jedynym rozwiązaniem jest wdrożenie systemu łatwego w obsłudze i niewymagającego od administratorów specjalistycznej wiedzy. Staramy się, aby właśnie taki był system NACVIEW. Na etapie projektowania tego rozwiązania kierowaliśmy się przede wszystkim realnymi potrzebami klientów. Nadal są one motorem naszych działań – wielokrotnie w porozumieniu z partnerem i na życzenie użytkownika dodawaliśmy nowe funkcje, często takie, których nie oferuje żaden inny NAC na rynku.

 

Dodatkowe informacje:

Maciej Salamoński, Business Development Manager, Scan IT,

maciej.salamonski@nacview.com