CRN Polska: Otrzymał pan od czytelników CRN Polska tytuł Postać Rynku IT za ‚utrzymanie silnej i stabilnej pozycji rynkowej HP oraz polityki opartej na współpracy z kanałem partnerskim w trudnych czasach dekoniunktury’. Na ile ta dobra współpraca z kanałem partnerskim pomogła w utrzymaniu pozycji rynkowej?

Andrzej Dopierała: W HP zawsze podkreślaliśmy znaczenie sprawnie funkcjonującego kanału partnerskiego. Docieramy z produktami i rozwiązaniami do dużej, rozproszonej grupy klientów końcowych. Osiągamy to w ogromnej mierze dzięki pomocy i kompetencjom naszych firm partnerskich, bez których nie bylibyśmy w stanie efektywnie realizować sprzedaży w takiej skali i na takim obszarze. Pomocy partnerów potrzebujemy także, by wyszukiwać nowe rynki i umacniać się na tych, na których już osiągnęliśmy sukces. W trudnych czasach szczególnie dbamy o zacieśnianie współpracy z najlepszymi firmami w kanale partnerskim HP.

CRN Polska: Czy pana zdaniem HP może jeszcze dużo zrobić w celu poprawienia kontaktów z partnerami?

Andrzej Dopierała: Moi współpracownicy działający w zespołach zajmujących się kanałem sprzedaży szukają obszarów, które wymagałyby ulepszeń i zmian. Myślę, że praca tych osób została doceniona właśnie przez wybranie mnie na Postać Rynku IT. Wynik głosowania czytelników CRN-a odczytuję nie tylko jako osobisty sukces, ale przede wszystkim jako wysoką ocenę dotychczasowych wysiłków HP włożonych w rozwój kanału partnerskiego.

Rolą producenta jest pomagać partnerom nadążać za przemianami zachodzącymi na rynku, a niejednokrotnie wskazywać kierunek tych przemian. W czasach dekoniunktury, przy zmieniającej się pozycji firm i niskich marżach, nie jest to zadanie łatwe. Staramy się pokazywać nowe trendy, dzięki którym poprawi się efektywność partnerów HP. Duże nadzieje pokładamy nadal w propagowaniu wśród partnerów sprzedaży rozwiązań i usług, które stanowią wartość dodaną do produktów HP, pozwalają zdobyć klienta.

CRN Polska: Czy obecny rok pana firma zamknie równie dobrym wynikiem finansowym jak rok ubiegły i czy HP utrzyma swoją pozycję rynkową?

Andrzej Dopierała: Wierzę, że rozwój jest możliwy, mimo że trudny okres w branży IT może potrwać dłużej niż rok. Dla HP rok 2002 z pewnością będzie pełny wyzwań, ale wydaje się, że nasza pozycja największej pod względem obrotów firmy informatycznej w Polsce pozostanie niezagrożona. Działamy w tak wielu obszarach rynku, że największe wyzwanie stanowi dla nas zdobycie wyższych miejsc w czołówce firm w poszczególnych segmentach rynku. Starając się poprawić udziały w rynku komputerów PC, serwerów, drukarek czy pamięci masowych, stawiamy jednocześnie na rozwój kompetencji w zakresie integracji systemowej i zaawansowanych rozwiązań IT oraz na świadczenie kompletnych usług outsourcingowych. W każdej z tych dziedzin będziemy kontynuować współpracę z partnerami na szczeblu polskim i światowym. Życzyłbym sobie, aby ta współpraca układała się coraz lepiej i abym za rok ponownie mógł kandydować do tytułu Postać Rynku IT z dokładnie takim samym uzasadnieniem: ‚za utrzymanie silnej i stabilnej pozycji rynkowej…’.