Panda Security to hiszpański producent rozwiązań antywirusowych, który już od ponad 25 lat koncentruje się na wprowadzaniu na rynek nowatorskich metod walki ze szkodliwym oprogramowaniem. Rozwiązania klasy EDR, oferowane przez tego dostawcę, skupiają się na rozpoznaniu podejrzanych aktywności na stacjach roboczych i zapewniają dużo szerszy wgląd w akcje, jakie potencjalnie złośliwy kod próbował przeprowadzić lub już przeprowadził na stacji końcowej. Panda Security pokazuje, że nie trzeba inwestować dużych środków w infrastrukturę zabezpieczającą i wyspecjalizowany personel, aby skutecznie wdrożyć tę nową technikę ochrony.

 

Pełna automatyzacja

Panda oferuje rozwiązania bazujące na publicznej chmurze obliczeniowej i analizie Big Data, dzięki czemu zapewniona jest automatyczna klasyfikacja każdego pliku wykonywalnego, a jednocześnie firmy nie muszą inwestować we własną infrastrukturę zarządzającą systemami antywirusowymi. Przejście z modelu sygnaturowego na ochronę chmurową zapewnia stuprocentową identyfikację szkodliwych i nieszkodliwych aplikacji, bez okienka czasowego spowodowanego koniecznością opracowania nowych syg-
natur i ich dystrybucji.

Rozwiązania Pandy oferują prosty i intuicyjny interfejs zarządzania. Nauka korzystania z tego nowego narzędzia nie wymaga od administratora dużo czasu. Sam proces wdrożenia jest zautomatyzowany – agenty są prekonfigurowane i nie wymagają podawania dodatkowych parametrów podczas instalacji, a jednocześnie oferują możliwość automatycznej deinstalacji innych rozwiązań antywirusowych. Taka ochrona jest zapewniana bez konieczności ręcznego rekonfigurowania polityki bezpieczeństwa.

 
 

Przemysław Halczuk

Sales and Marketing Manager, Panda Security

Chmura obliczeniowa stała się bardzo ciekawym narzędziem do rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych, dając jednocześnie możliwość zbudowania kompletnego środowiska IT. Działania Pandy w tym zakresie docenili m.in. analitycy Gartnera, którzy już drugi rok z rzędu uplasowali naszą firmę w kwadracie wizjonerów. Rozwiązania Panda Security cieszą się też dużym zainteresowaniem firm partnerskich. Zapewniamy im bardzo dobre, przejrzyste zasady współpracy oraz satysfakcjonujące marże od sprzedaży produktów.

Kontrola procesów zamiast białej listy

Oprogramowanie ochronne firmy Panda Security wykorzystuje rozwiązanie Adaptive Defense. Sposób jego działania polega na monitorowaniu procesów uruchomionych w środowisku Windows i porównywaniu ich z katalogiem bezpiecznych oraz szkodliwych procesów, zawierającym obecnie ponad 1,2 mld pozycji. Rozwiązanie to idealnie nadaje się do ochrony przed wszystkimi rodzajami szkodliwego oprogramowania, a także atakami ukierunkowanymi i zero-day.

Panda Adaptive Defense eliminuje zagrożenia, wobec których antywirusy sygnaturowe bywają bezradne ze względu na opóźnienie w dystrybucji sygnatur. Praktyka pokazuje, że monitorowanie środowiska produkcyjnego jest skuteczniejsze niż analiza bazująca na regułach tworzonych w laboratoriach R&D.

Chroniący stację roboczą agent Panda Adaptive Defense nie obciąża zasobów komputera, nie prowadzi też skanowania plików ani uaktualniania sygnatur. Inaczej niż w rozwiązania typu whitelist, Panda Adaptive Defense nie wymaga ręcznego zarządzania listą bezpiecznych aplikacji. Ocena bezpieczeństwa procesów została bowiem w znacznej mierze zautomatyzowana, a odpowiedzialność spoczywa na specjalistach z Panda Labs. Dostawca gwarantuje, że czas oceny bezpieczeństwa nieskatalogowanego procesu nie przekroczy 24 godzin.

Autoryzowanymi dystrybutorami Panda Security w Polsce są: Action (produkty konsumenckie) i Veracomp (produkty
biznesowe).

Dodatkowe informacje:

Przemysław Halczuk,

Sales and Marketing Manager, Panda Security,

przemyslaw.halczuk@pl.pandasecurity.com

Artykuł powstał we współpracy z firmą Panda Security.