Sektor ochrony zdrowia to jednak również wrażliwe dane osobowe, które dotyczą stanu zdrowia pacjentów. Oznacza to, że ich codzienne przetwarzanie obwarowane jest szeregiem surowych reguł bezpieczeństwa i dedykowanych rozwiązań w obszarze infrastruktury IT.

Polskie szpitale, chcąc sprostać tym wymaganiom, narażone są na drogie inwestycje, na które niejednokrotnie nie mogą sobie pozwolić. Dlatego OVHcloud wprowadziło dedykowane usługi Healthcare umożliwiające podmiotom medycznym wykorzystanie hostingu w oparciu o wysokowydajne, dedykowane serwery lub prywatną chmurę obliczeniową.

OVHcloud Healthcare zapewnia wszystkie zalety elastycznego, skalowalnego rozwiązania opartego na w pełni dedykowanej, niezwykle bezpiecznej i możliwej do audytowania infrastrukturze. Została ona zaprojektowana jako godne zaufania rozwiązanie dla instytucji ochrony zdrowia, chcących gładko rozpocząć korzystanie z chmury – wyjaśnia Michel Paulin, CEO OVHcloud.

Elastyczne i konfigurowalne środowiska IT

Rozwiązania OVHcloud Healthcare stanowią odpowiedź na zróżnicowane oczekiwania klientów, zarówno pod kątem planowanego obciążenia, przeznaczenia, stosowanej technologii czy kosztów inwestycji. Co więcej, rozwiązanie wykorzystuje dedykowane serwery z najnowszej serii HG oraz pozwala na konfigurację sprzętu przez klientów, którzy mają możliwość wykorzystania różnych procesorów, pamięci RAM oraz dostępnych opcji pamięci masowych, przy jednoczesnym zachowaniu SLA na poziomie 99,99 proc. W zastosowanym sprzęcie można skonfigurować do 1,5 TB RAM, a w przypadku procesorów Intel Xeon, GPU Nvidia V100, 375GB NVMe Intel Optane – aż do 120 TB pamięci masowej, co jest możliwe do osiągnięcia dzięki wykorzystaniu dysków SSD.

Natomiast w ramach prywatnej chmury obliczeniowej udostępniane są skalowalne zasoby oparte na technologii wirtualizacji VMware. Dostępne środowisko oferuje szereg rozwiązań, które stanowią odpowiedź na potrzeby sektora medycznego – pamięci masowe z hostami SSD i vSAN typu datastore, wykorzystującymi dyski Intel Optane, moc obliczeniową nowoczesnych hostów oraz usługi sieciowe gotowe do konfiguracji. Wśród gamy usług sieciowych oferowane są firewalle lub rozproszone zapory sieciowe, load balancer oraz usługi DHCP, za pomocą których można zarządzać z poziomu interfejsu vSphere.

Warte podkreślenia jest również, że klienci, decydując się na rozwiązanie Healthcare, otrzymują dodatkowo pełne wsparcie OVHcloud w zakresie ciągłych aktualizacji, wstępnej konfiguracji sieci, ochrony przed atakami DDoS, autonomicznego zarządzania siecią za pomocą NSX oraz nielimitowanego transferu.

Zgodność z obowiązującymi regulacjami i certyfikatami

Oferta OVHcloud Healthcare uwzględnia również bezpieczeństwo poufności informacji związanych z opieką zdrowotną sprawowaną nad pacjentem. Zaprojektowane i wdrożone usługi spełniają regulacje prawne zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Dodatkowo są one w pełni zgodne ze standardami HIPAA, HDS, SOC I i II typ 2 oraz ISO 27001.

Co więcej, narzędzie pozwala na gwarantowanie pacjentom ich praw, dzięki możliwości zarządzania prawami dostępu, dokonania sprostowania, wyrażenia sprzeciwu bądź usunięcia danych, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o ochronie danych oraz w kodeksie zdrowia publicznego. Hosting OVHcloud jest również zgodny z zasadami etycznymi, co oznacza, że jedynie klienci mają całkowitą kontrolę nad danymi dotyczącym opieki zdrowotnej.

W celu wsparcia swoich klientów w przypadku zmiany lub zamknięcia usługi, OVHcloud gwarantuje dodatkowo zwrot – w dowolnie wybranym czasie – wszystkich danych zgromadzonych w jego infrastrukturze. Jednocześnie, w celu zwiększenia poufności, po zamknięciu usługi firma deklaruje usunięcie wszystkich przechowywanych danych.

Jedną z dodatkowych funkcjonalności usługi OVHcloud Healthcare jest również zarządzanie łańcuchem podwykonawstwa poprzez przeniesienie wszelkich zobowiązań (w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, lokalizacji danych i ważności praw pacjenta) na podwykonawców oraz nałożenie podobnego przeniesienia umowy na jego własnych podwykonawców.

Advance Security Pack w zarządzaniu usługą

Krytyczność danych medycznych wymaga szeregu zabezpieczeń i kontroli dostępu. Dlatego w usługach OVHcloud Healthcare wprowadzono Advance Security Pack w dwóch obszarach: administracji – dostępnej w konsoli klienta oraz w monitoringu i identyfikacji. Pierwszy z nich umożliwia m.in. tworzenie listy kontroli dostępu do infrastruktury (ACL), zmianę ustawień uwierzytelniania dwuskładnikowego, automatyczne wygaśnięcie sesji i blokadę konta administratora po nieudanych próbach logowania. Ponadto jest on wzbogacony o system wykrywania włamań (IDS) chroniący dostęp do konsoli administracyjnej vSphere, a także o analizę ruchu oraz walidację wrażliwych operacji. Drugi obszar umożliwia m.in.: monitorowanie i planowanie wydajności VMware vROps oraz analizę systemów pod kątem zdarzeń związanych z bezpieczeństwem.

Transparentność ceny i lokalizacji danych

OVHcloud budując usługi hostingu dla Healthcare położył duży nacisk na transparentność, zarówno w obszarze ceny jak i lokalizacji przechowywania danych. Klienci zainteresowani ofertą mogą sprawdzić cenniki on-line, które uwzględniają również ceny rozwiązania Hosted Private Cloud. Takie podejście jest rynkowym wyróżnikiem, docenianym przez rzeszę klientów, dla których przewidywalność kosztów jest istotnym czynnikiem przy wyborze dostawcy. Dzięki temu placówki i instytucje medyczne mogą korzystać z OVHcloud Healthcare bez obaw o zmiany kosztów przeznaczonych na działania IT.

Transparentność dotyczy również suwerenności danych i lokalizowania ich w miejscu wybranym przez klienta. OVHCloud jest firmą działającą na wielu rynkach oraz posiadającą centra danych w Europie, Azji, Australii, Afryce i Ameryce Północnej. Unikalną wartością firmy jest restrykcyjne podejście do tematu dostępu i transferu danych pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi oraz Europą a Chinami. W celu zapewnienia suwerenności danych OVHcloud powołało dwie autonomiczne spółki tak, aby zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo danych klientów z Europy. To zaś umożliwia firmom medycznym pełną kontrolę nad posiadanymi danymi, jasno wskazaną lokalizację infrastruktury oraz całkowitą niezależność od takich ustaw jak Cloud Act.

Błyskawiczna dostępność usług

Rozwiązania OVHcloud dedykowane sektorowi medycznemu to gwarancja niezawodności oraz błyskawiczny czas dostarczenia niezbędnej infrastruktury IT. Usługi w zależności od wymagań dostępne są już w kilka godzin i można je uruchomić samodzielnie przez panel klienta lub przy wsparciu opiekuna handlowego kontaktując się z nim przez stronę www.ovhcloud.com.