Oprogramowanie IT Manager ma budowę modułową, co ułatwia resellerom dopasowanie go w elastyczny sposób do wymagań poszczególnych klientów. Najważniejsze procesy, które system jest w stanie obsłużyć, to zarządzanie zasobami IT oraz legalnością oprogramowania, monitoring komputerów, a także szeroko rozumiany helpdesk. Firmy resellerskie mogą oferować klientom pojedyncze moduły, dzięki czemu nie narażają ich na niepotrzebne koszty. IT Manager umożliwia też świadczenie wielu dodatkowych usług – począwszy od konsultacji przedsprzedażowych i wdrażania oprogramowania po prowadzenie szkoleń, na których partnerzy również mogą zarabiać.

Licencja na oprogramowanie IT Manager jest bezterminowa. W pierwszym roku obejmuje też wsparcie serwisowe, m.in. dostęp do nowych wersji systemu, bazy sygnatur aplikacji, możliwość rejestracji zgłoszeń serwisowych i propozycji rozwoju. Jednocześnie producent gwarantuje stałą cenę wsparcia w kolejnych latach, co pozwala klientom sprawnie planować budżety.

Zarządzanie zasobami IT, monitoring, ochrona i… oszczędności

Dla przedsiębiorców system IT Managerjest narzędziem pomocnym w monitorowaniu efektywności wykorzystania czasu pracy oraz wydajności pracowników. Oprogramowanie to wpływa na ograniczenie czasu spędzanego przez nich na portalach społecznościowych, czatach czy robieniu zakupów w sieci. Dostarcza bowiem cennych informacji o ich aktywności w sieci oraz zapewnia przegląd rzeczywistego wykorzystania posiadanych licencji na oprogramowanie (analiza czasu aktywności/bezczynności użytkownika w poszczególnych aplikacjach). Dane są prezentowane w postaci przejrzystych zestawień i wykresów ułatwiających analizę.

 

System IT Manager pomaga też chronić zawartość komputerów przed wyciekiem ważnych informacji. Dzięki temu oprogramowaniu administrator bezpieczeństwa informacji ma możliwość autoryzacji oraz przeglądu operacji kopiowania z urządzeń typu pendrive i na nie, co znacząco obniża ryzyko nieautoryzowanego ujawnienia informacji ze stacji komputerowej. Z kolei zintegrowany system archiwizacji automatycznie wykonuje kopię kluczowych danych, które użytkownicy przechowują na swoich stanowiskach komputerowych. W ten sposób zapewniona jest dbałość o bezpieczeństwo zgodnie z najlepszymi praktykami.

Trzy pytania do…

Szymona Dudka, dyrektora Działu Rozwiązań Strukturalnych i Biznesowych, Infonet Projekt

CRN Jakie korzyści zyskuje partner, który wprowadzi IT Managera do swojej oferty?

Szymon Dudek Ponad 70 proc. potencjalnych klientów w ogóle nie posiada narzędzia tej klasy, ale – co ciekawe – większość ma świadomość, że jego szybkie wdrożenie to konieczność. Naszym partnerom, obecnym na trudnym rynku dostawców szeroko rozumianego sprzętu IT, taka sytuacja ułatwia sprzedaż IT Managera i uzyskanie dodatkowej, niemałej marży. Zyskują też szansę dotarcia do nowych firm, a nasze rozwiązanie często jest doskonałym początkiem szerszej współpracy. Dla potencjalnego partnera ważne jest również to, że zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie projektu, dzięki czemu może przystąpić do realizacji sprzedaży, nie mając własnych zasobów handlowo-technicznych. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że jesteśmy polskim producentem, a cena IT Managera jest bardzo korzystna, co ułat-wia realizowanie nie kilku, lecz kilkuset projektów rocznie.

CRN Na jakie wparcie mogą liczyć partnerzy zainteresowani współpracą?

Szymon Dudek Partnerom pomagamy praktycznie na każdym etapie projektu. Możemy przeprowadzić prezentację u klienta, zrealizować wdrożenie pilotażowe i nadzorować proces prowadzenia testów, a także zapewnić późniejsze wsparcie bezpośrednio u klienta. Na każdym z tych etapów stawiamy na edukację partnerów, aby jak najwięcej zadań w kolejnych projektach realizowali sami i mogli czerpać zyski również z części usługowej. Resellerom zapewniamy także możliwość rejestracji projektów, dzięki czemu otrzymują pierwszeństwo w ich realizacji i gwarancję marży. Wszystkie te nasze działania mają na celu zdecydowane zwiększenie udziału ?rm partnerskich w sprzedaży rozwiązania IT Manager.

CRN W jaki sposób partnerzy mogą wprowadzić ten system do swojej oferty?

Szymon Dudek Aby zostać partnerem, wystarczy wypełnić formularz na stronie www.it-man.pl/partnerzy lub skontaktować się bezpośrednio z nami. Zachęcamy resellerów do zaangażowania się w sprzedaż tego rozwiązania – obecnie kładziemy bardzo duży nacisk na rozbudowę sieci partnerskiej. Najlepszą referencją są tutaj setki zadowolonych klientów, którzy bez IT Managera nie wyobrażają sobie zarządzania środowiskiem IT.

 

Korzystanie przez firmy z nielegalnego oprogramowania naraża ich właścicieli i zarządców na poważne konsekwencje prawne, ale też może wiązać się z ryzykiem wprowadzenia do infrastruktury szkodliwego kodu. Dzięki IT Managerowi działy IT mogą samodzielnie dbać o legalność oprogramowania, wykonując jego automatyczny audyt w dowolnym momencie. Korzystając z historii przeprowadzonych analiz, mogą też porównać wyniki z różnych okresów. Na stworzenie zaawansowanych mechanizmów rozliczania firm z wykorzystywanych licencji pozwoliło wieloletnie doświadczenie producenta IT Managera w zakresie audytów Software Asset Management (SAM) – w tym obszarze Infonet Projekt posiada status Microsoft Gold Partner. Ponadto system IT Manager umożliwia stały nadzór nad zawartością dysków twardych komputerów, w tym treściami objętymi prawami autorskimi (filmami, muzyką itp.).

W ramach inwentaryzacji IT Manager skanuje całe środowisko informatyczne przedsiębiorstwa, dzięki czemu dostarcza informacji o znajdujących się w nim zasobach sprzętowych. Aktualna wersja systemu umożliwia pełne zarządzanie zasobami wraz z tworzeniem relacji między nimi. Dzięki temu administratorzy mają całkowitą kontrolę nad zarządzaną infrastrukturą, za którą odpowiadają. IT Manager zawiera też moduł analizujący informacje o zlecanych przez użytkowników wydrukach i związanych z tym kosztach.

IT Manager u klientów

Tak szeroki zakres funkcjonalny oprogramowania IT Manager zdecydowanie ułatwia zademonstrowanie płynących z niego korzyści potencjalnym klientom, a finalnie szybko prowadzi do sprzedaży i wdrożenia. Dzięki jego wszechstronności praktycznie nie ma ograniczeń co do rodzajów branż, w których system ten świetnie się sprawdzi.

– Elastyczny i praktyczny zestaw funkcji, które zawiera nasz system, pozwala z powodzeniem realizować projekty u każdego klienta, który ma dział IT. Co więcej, w ostatnim czasie również działy biznesowe zaczęły wykorzystywać IT Managera. Przykładem może być zarządzanie aparaturą medyczną w kilku szpitalach i jednostkach pokrewnych – mówi Tomasz Fiałkowski, Product Manager systemu.

O sukcesie rozwiązania na polskim rynku świadczą dziesiątki referencji i ponad 700 zrealizowanych wdrożeń na potrzeby infrastruktur o różnej wielkości – zarówno w niewielkich firmach, jak i w środowiskach, gdzie pracują tysiące komputerów. System IT Manager z powodzeniem wdrażają zarówno przedsiębiorstwa komercyjne, operatorzy telekomunikacyjni, jak też banki i instytucje ubezpieczeniowe. Placówki ochrony zdrowia, urzędy miast i inne instytucje publiczne również odnoszą korzyści wynikające z wdrożenia tego rozwiązania.

Dodatkowe informacje:

Szymon Dudek,

dyrektor Działu Rozwiązań Strukturalnych i Biznesowych, Infonet Projekt,

s.dudek@infonet-projekt.com.pl

Artykuł powstał we współpracy z firmą Infonet Projekt.