Żeby sprostać wymaganiom różnorodnych środowisk przemysłowych i zwiększyć wydajność linii produkcyjnych, ATEN stworzył serię rozwiązań KVM over IP, które zapewniają ich użytkownikom funkcje zdalnej kontroli i monitoringu. Umożliwiają one wygodne, elastyczne i skuteczne zarządzanie systemami kontroli produkcji oraz testowania jakości.

Zdalne procesy  

W zakładach przemysłowych odległości między poszczególnymi sekcjami produkcji mogą być tak duże, że fizyczne monitorowanie każdej indywidualnej linii staje się utrudnione czy wręcz niemożliwe. Konieczność przemieszczania się pracowników, którzy w swej wędrówce po zakładzie muszą używać kolejnych komputerów przemysłowych, to nie tylko tracony czas, ale też większe koszty pracy. To także większe wydatki na sprzęt, bo dla każdego z tych komputerów trzeba zakupić oddzielny monitor, klawiaturę i mysz. W dodatku zakład może obejmować także pomieszczenia sterylne, w których procedury wyjścia i wejścia są uciążliwe i skomplikowane. Stąd też potrzeba ograniczenia liczby wizyt pracowników tylko do niezbędnych.

Wśród rozwiązań firmy ATEN, które znoszą ograniczenia związane z odległościami i innymi utrudnieniami w zakładach przemysłowych, jest wydajny nadajnik KVM over IP RCMDVI40AT. Wykorzystując unikalny RCM API, urządzenie umożliwia automatyzację zdalnych sekwencji kontroli w formie naciśnięć klawiszy lub ruchów myszki. Zastosowane na liniach produkcyjnych oferuje też powiadamianie w postaci paska OSD oraz przycisk kontroli dostępu (2XRT-0015G), umożliwiając lokalne włączanie/wyłączanie uprawnień do zdalnego sterowania.

Testowanie i kontrola jakości

Inżynierowie budujący system do testowania i kontroli jakości muszą mieć pewność, że będzie on gwarantował najwyższą jakość tworzonych w zakładzie produktów, w tym komputerów czy innych urządzeń elektronicznych, oraz zapewniał najwyższą niezawodność procesu. Skrócenie etapu konfigurowania urządzeń bez negatywnego wpływu na procedurę kontroli jakości ma dla zakładu produkcyjnego kluczowe znaczenie. Zastosowanie rozwiązań KVM umożliwiających zdalne monitorowanie ogranicza problemy testowania produktów w wielu różnych laboratoriach i lokalizacjach. Przykładowo, zastosowanie jednego przełącznika KVM over IP i trybu Panel Array umożliwia kontrolowanie nawet 16 stanowisk testowych jednocześnie. Na każdym z nich oszczędzany jest czas i zasoby ludzkie, a liczba skonfigurowanych i przetestowanych produktów rośnie. Co istotne, rozwiązania KVM over IP można w oparciu o inne produkty tego dostawcy integrować z systemami dystrybucji obrazu oraz ścianami wideo.

API w automatyzacji i analizie danych

Przemysł 4.0 to automatyzacja linii produkcyjnych i wiele związanych z tym wyzwań. Utrudnieniem może być identyfikowanie informacji zwrotnych dotyczących produkcji czy rozpoznawanie rodzaju ostrzeżeń systemowych. Przed opartą na OCR automatyzacją operatorzy musieli wejść na linię produkcyjną i manualnie korygować błędy. Teraz dostępne są rozwiązania umożliwiające identyfikację danych maszynowych w ramach zautomatyzowanego procesu. Można je tworzyć poprzez integrację narzędzi zdalnej kontroli i monitoringu firmy ATEN z oprogramowaniem do automatyzacji i analizy danych.

Korzyści z zastosowania rozwiązań KVM over IP firmy ATEN w środowiskach produkcyjnych:  

 

  • ograniczenie odwiedzin linii produkcyjnych/pomieszczeń sterylnych,
  • tryb Panel Array do monitorowania wielu maszyn jednocześnie,
  • błyskawiczna reakcja w nagłych wypadkach/monitorowanie alarmów,
  • natychmiastowa kontrola priorytetów,
  • bezpieczne protokoły uwierzytelniania i autoryzacji,
  • otwarte interfejsy API do integracji oprogramowania,
  • brak wpływu na wydajność zarządzanych maszyn,
  • niezawodność rozwiązania sprzętowego w porównaniu z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania.
  

Dodatkowe informacje: tel. 514 120 220, office@pl.aten.com, www.aten.pl