Zarząd eOpen postawił na chmurę w czasach, gdy pojęcie
to kojarzyło się głównie z meteorologią. Jednak już po kilku latach
specjalizacji integrator przekonał do Office’a 365 szereg mniejszych
i większych firm i instytucji. Część klientów eOpen decyduje się na
stosunkowo proste wdrożenia, ale są tacy, którzy idą na całość, kupując usługę
Office 365 z szeregiem dodatkowych korzyści płynących z wykorzystania
platformy Azure.

Przykładem lokalnego, stosunkowo niewielkiego klienta jest
Monday PR, czyli agencja public relations, która nowe technologie ma niejako
w genach. Jej pierwszym klientem był Intel, a następnie Action, APC,
Asus, D-Link, Sygnity i in. Po kilku latach działalności
ok. 20-osobowy zespół Monday PR uznał, że dotychczasowy system poczty elektronicznej
przestał spełniać ich oczekiwania. Nowe rozwiązanie miało przede wszystkim
usprawnić komunikację wewnętrzną, która przysparzała konsultantom najwięcej
problemów. Pracownikom agencji zależało także na możliwości zarządzania jednym
kalendarzem spotkań przez kilka różnych osób oraz na dostępie do wspólnych
dokumentów. Ważne było też odpowiednie zabezpieczenie plików przed
nieautoryzowanym dostępem lub usunięciem.

Monday PR miało również
wymagania dotyczące ponoszonych kosztów. Agencji zależało na atrakcyjnym
i elastycznym modelu finansowania, a także odpowiednim wsparciu ze
strony usługodawcy – aby zmniejszyć nakłady finansowe na dział IT. Po
przeanalizowaniu rozwiązań dostępnych na rynku agencja zdecydowała się na
wdrożenie aplikacji wchodzących w skład pakietu Office 365
odpowiedzialnych za obsługę poczty elektronicznej. Rozwiązanie objęło część
serwerową opartą na systemie Exchange Online i część kliencką bazującą na
Microsoft Outlook.

Małgorzata Gryz

Partners Strategy & Programs Lead, Microsoft

Złożoność
i kompleksowość projektów informatycznych oraz wielowymiarowe wdrożenia
u klientów wymagają znacznie większej otwartości integratorów na
współpracę. Kluczowym aspektem wchodzenia w takie kompleksowe projekty są
kompetencje partnera, otwartość na potrzeby klienta oraz umiejętność
konstruktywnej komunikacji z firmą technologiczną, której rozwiązania są
wiodące w danym projekcie. eOpen doskonale odnajduje się w takich
sytuacjach. Jako nasz Partner Roku 2014 łączy sprawność kompetencyjną
i techniczną swoich zasobów z pasją do klienta oraz relacją business
to business. Demonstruje też elastyczność, jeśli chodzi o współpracę
z innymi integratorami, gdy projekt wymaga kompleksowego zaangażowania
zasobów i środków.

 
Migracja Seleny do chmury Microsoft

Znacznie większym
wyzwaniem dla specjalistów eOpen było wdrożenie Office’a 365 oraz Windows
Intune 2.0 w firmie Selena. Projekt realizowany był na przełomie 2012/2013
r. Selena to producent i dystrybutor z branży chemii budowlanej,
który ma centralę w Polsce, własne organizacje w 17 krajach świata, a produkty
Grupy są dostępne w ponad 70 krajach na całym świecie. W skład Grupy
Selena wchodzi 30 spółek zlokalizowanych w Brazylii, Bułgarii, Chinach,
Czechach, Hiszpanii, Słowacji, Niemczech, Kazachstanie, Korei Południowej,
Polsce, Rumunii, Rosji, Turcji, na Węgrzech, we Włoszech oraz na Ukrainie
i w USA. Dotychczasowy niejednolity system pocztowy powodował
trudności w sprawnej komunikacji między pracownikami w odległych
oddziałach firmy. Przed migracją składał się z 15 niezależnych części.
Trzy pytania do…

 

Marka Wiśniewskiego, prezesa zarządu Omnis, integratora
współpracującego ze specjalistami eOpen przy realizacji wybranych wdrożeń
cloudowych

CRN Kiedy
warto współpracować z innymi integratorami, a kiedy lepiej korzystać
z niezależnych freelancerów?

Marek Wiśniewski Dzisiejsze projekty
informatyczne są coraz bardziej skomplikowane i wymagają wielu
specjalistów z różnych dziedzin. Dlatego przy ich realizacji korzystamy
z usług podwykonawców. Z reguły są to inni integratorzy. Omnis jest
współtwórcą Grupy Technologicznej EUVIC i często korzystamy z zasobów
innych firm wchodzących w jej skład. Lata doświadczeń we wspólnej
realizacji projektów pozwoliły na wypracowanie niezawodnych metod komunikacji
oraz stworzenie modelu współpracy opartego na partnerstwie.

 


CRN Czy
często kooperujecie z innymi integratorami?

Marek Wiśniewski Tak. Zdecydowanie częściej
niż z freelancerami. Współpraca z integratorami daje szeroki dostęp
do sprawdzonych ekspertów bez konieczności ich poszukiwania na rynku. Staranna
selekcja specjalistów pod kątem wymagań danego projektu gwarantuje powodzenie
zlecanej realizacji.

 

CRN
Czy współdziałanie z potencjalnym konkurentem nie jest ryzykowne?

Marek Wiśniewski Podstawowe znaczenie ma tutaj
wzajemne zaufanie oraz kultura prowadzenia biznesu. Współpraca
z poszczególnymi firmami przy niektórych projektach nie wyklucza zdrowej
konkurencji w innych przypadkach. Dzięki nawiązanej współpracy możliwe
jest podjęcie się większych realizacji oraz bardziej elastyczne podejście do
klienta i jego potrzeb.

 

Wobec
tego firmie zależało w szczególności na umożliwieniu zatrudnionym
efektywności niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, czyli także
w trakcie wyjazdów służbowych i spotkań z kontrahentami. Po
analizie kosztów oraz potrzeb, również w perspektywie długofalowej,
kierownictwo Seleny zdecydowało o wdrożeniu Office’a 365. Wzięto w tym przypadku pod uwagę m.in. możliwość zarządzania
dokumentami i pracy grupowej, ale także serwer komunikacyjny Lync, dzięki
któremu możliwe jest komunikowanie się pracowników rozproszonych po całym
świecie.

Kolejnym wyzwaniem dla
Seleny było bardziej bezpieczne zarządzanie firmową infrastrukturą IT.
W tym celu specjaliści eOpen wdrożyli Windows Intune 2.0
– kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do aktualizowania
i zarządzania komputerami. Dodatkowo zainstalowana została usługa
katalogowa Active Directory, która przechowuje informacje dotyczące obiektów
w sieci i udostępnia je użytkownikom oraz administratorom. Całe
wdrożenie przeprowadzone przez eOpen objęło ponad 600 pracowników Seleny.

 

Razem czy osobno?

Zarząd eOpen podkreśla, że cloudowe rozwiązania Microsoftu
trafiają do bardzo różnych odbiorców z wielu sektorów gospodarki.
Przekonały się do nich instytucje (np. Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny),
polskie przedsiębiorstwa (np. Kross) czy ogólnokrajowi usługodawcy, jak Grupa
Trakcja, która zajmuje się modernizacją krajowej infrastruktury kolejowej oraz
lotnisk (patrz: komentarz w ramce obok). Wdrożenia obejmują klientów
zatrudniających od kilkunastu do kilku tysięcy osób. Tak duże doświadczenie
sprawia, że eOpen realizuje wdrożenia nie tylko samodzielnie, ale też jako
podwykonawca dla innych integratorów. Wśród nich są między innymi takie firmy
jak LGBS czy Omnis (patrz: rozmowa w ramce powyżej). Z drugiej strony
eOpen korzysta również z wiedzy innych firm, w przypadku gdy sam nie
posiada wystarczających kompetencji.

Tego rodzaju partnerstwo
umożliwia integratorom wykorzystanie umiejętności, których zdobycie trwałoby
zbyt długo i byłoby bardzo kosztowne. Zamiast tego lepiej, jak zachęca zarząd
eOpen, skorzystać ze specjalistycznej wiedzy wiarygodnego partnera biznesowego.
W przypadku tej firmy atutami są: specjalizacja w chmurowych
rozwiązaniach Microsoftu oraz dobre referencje od samego producenta.
W kolejnym wydaniu CRN Polska zaprezentujemy odpowiedzi zarządu eOpen na
pytania naszych czytelników dotyczące współpracy integratorów przy realizacji
projektów u tych samych klientów.

Jakub Zakrzewski

dyrektor Grupy ds. IT w Trakcji PRKiI

Około 80 proc.
naszych pracowników działa w terenie, gdzie muszą mieć stały dostęp do
poczty oraz dokumentacji. Gwarantuje to Office 365, który ma również tę cechę,
że umożliwia stosunkowo tanie zwiększanie liczby użytkowników. W ten sposób
zmniejszyliśmy koszty stałe, których – jak wiadomo – nikt nie lubi.
Wdrożenie wykonane przez eOpen było skomplikowane, bo wymagało połączenia
Office 365, Active Directory i Azure. Dzięki temu zmniejszyliśmy koszty
upgrade’ów i zabezpieczania systemów poczty elektronicznej. Całe
wdrożenie, dotyczące ok. 700 użytkowników, zostało sprawnie przeprowadzone
w niespełna miesiąc.

Artykuł powstał we współpracy z
eOpen.

eOpen rekomenduje Microsoft Office 365.