1. Określ wielkość obciążenia, wymagającego ochrony przez zasilacz UPS, a tym samym moc zasilacza. Krok pierwszy to obliczenie poboru mocy przez każde urządzenie IT lub elektroniczne, które powinny być chronione przez zasilacz UPS. Informacje te posłużą do obliczenia wymaganej mocy zasilacza. Należy zacząć od poboru mocy przez serwery IT, komputery i stacje robocze oraz urządzenia sieciowe, a następnie inne urządzenia, które mają kluczowe znaczenie dla codziennej działalności firmy, np. systemy bezpieczeństwa. Dane dotyczące zużycia energii zazwyczaj znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji producenta. Wymagana moc zasilacza UPS to suma poboru mocy urządzeń podłączonych do jednostki UPS.
2. Oszacuj wymagany czas podtrzymania akumulatorowego przez zasilacz UPS dla krytycznych urządzeń i aplikacji. W kroku drugim określamy pożądany czas podtrzymania przez zasilacz UPS. Jeśli użytkownik posiada generator rezerwowy o długim czasie działania, wtedy wymagany czas podtrzymania zasilacza UPS może wynosić kilka minut (~5 minut), co umożliwi bezpieczne uruchomienie i przełączenie na zasilanie z generatora. Innym istotnym celem może być uzyskanie wystarczającego czasu podtrzymania (~5 do 10 minut) dla bezpiecznego wyłączenia serwerów i stacji roboczych oraz zapobieżenia utracie lub uszkodzeniu danych. W przypadku niektórych zastosowań, takich jak dostęp do internetu, użytkownik może wymagać od 1 do 2 godzin czasu podtrzymania. Taka konfiguracja pozwoli przetrwać większość awarii. Im więcej urządzeń podłączasz do jednego zasilacza UPS, tym krótszy będzie całkowity czas podtrzymania.
3. Określ liczbę wymaganych gniazd. Zsumuj liczbę urządzeń, które ma obsługiwać zasilacz UPS i upewnij się, że jest on wyposażony w odpowiednią liczbę gniazd, odpowiadającą potrzebom klienta i zarezerwuj gniazda na wypadek wzrostu zapotrzebowania. Alternatywnie możesz użyć listew dystrybucji zasilania (PDU) i w ten sposób zapewnić dodatkowe gniazda. Należy jednak zachować ostrożność i nie przeciążać zasilacza UPS. Niektóre modele zasilaczy UPS wyposażone są również w gniazda tylko z ochroną przed przepięciami. Gniazda te nie zapewniają podtrzymania akumulatorowego. Upewnij się, że nabywany zasilacz UPS posiada odpowiednią do potrzeb liczbę gniazd z podtrzymaniem akumulatorowym.
4. Uwzględnij wymagania dotyczące instalacji i funkcji zasilacza UPS. Oferowane zasilacze UPS posiadają różne moce i obudowy. Modele wolnostojące (typu wieża) to autonomiczne jednostki, które można zainstalować np. na podłodze czy biurku i często zabezpieczają komputery stacjonarne, serwery i routery w środowisku biurowym. Zasilacze UPS do montażu w szafie są tak zaprojektowane, aby pasowały do standardowej 19-calowej szafy rack. Zasilacze UPS przeznaczone do stosowania z akumulatorami litowo-jonowymi są mniejsze i lżejsze niż analogiczne modele, wykorzystujące tradycyjne akumulatory kwasowo-ołowiowe, co pozwala na zwiększenie mocy podtrzymania akumulatorowego w tej samej lub mniejszej przestrzeni.

Zakres obsługiwanych funkcji różni się znacznie w zależności od modelu zasilacza UPS. Tymi najczęściej wbudowanymi w zasilacze UPS, które należy rozważyć przy wyborze rozwiązania, są: zdalne monitorowanie i zarządzanie jednostką UPS, zdalne zarządzanie gniazdami zasilacza, panel sterowania z wyświetlaczem LCD, możliwość wymiany akumulatorów przez użytkownika, zastosowanie akumulatorów litowo-jonowych, dłuższy czas podtrzymania akumulatorowego, jak też tryb ECO, zapewniający oszczędności energii.

Zainteresował Cię ten artykuł? Jego rozbudowaną wersję znajdziesz na blogu Vertiv na stronie Vertiv.pl.

logo vertiv
Dodatkowych informacji na temat systemów zasilania gwarantowanego udzielają: