Istnieje powszechne, ale błędne przekonanie, że dostawcy usług chmurowych przejmują na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przetwarzanych danych klientów. W ciągu ostatniej dekady nie brakowało sytuacji, kiedy to awaria infrastruktury operatora takich usług doprowadziła do bezpowrotnej utraty danych. Dlatego integratorzy powinni uświadamiać ten fakt klientom oraz zainteresować ich narzędziami umożliwiającymi stworzenie w firmach dodatkowych procesów zabezpieczających dane zgromadzone w usługach chmurowych, aby zawsze pozostawały do dyspozycji ich użytkowników.

Zresztą nie za każdym razem brak dostępu do danych musi być efektem awarii. Przykładowo, Microsoft przechowuje w koszu usunięte dane przetwarzane w usłudze Office 365, ale tylko przez 93 dni. Ponadto przywracanie całych folderów lub skrzynek pocztowych to żmudny, ręczny proces, a jeśli dane, których potrzebuje pracownik mają krytyczne znaczenie, oznacza to kosztowny przestój, na który nie zawsze firma może sobie pozwolić.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Barracuda Networks rozpoczęła świadczenie usługi Cloud-to-Cloud Backup. Zapewnia ona kompleksową, ekonomiczną, skalowalną ochronę informacji zgromadzonych w środowisku Office 365. Automatycznie tworzy kopie zapasowe wszystkich danych poczty, OneDrive for Business i SharePoint w chmurze Barracuda Cloud Storage.

Chronione dane Office 365 można odczytywać, przeszukiwać i przywracać z wykorzystaniem dowolnego urządzenia podłączonego do internetu. Zapewniona jest bardzo szczegółowa granularność – wyszukiwać można konkretne elementy, foldery i skrzynki pocztowe, także w określonym przedziale czasu lub stworzone przez określonego użytkownika.

Podczas transmisji danych do chmury są one szyfrowane 128-bitowym kluczem SSL, zaś te przechowywane na serwerach Barracudy są chronione przez 256-bitowe szyfrowanie AES. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniają też uwierzytelnianie wieloskładnikowe, biała lista adresów IP logowania do usługi oraz kontrola dostępu bazująca na rolach.

Ochrona dla aplikacji internetowych

Komplementarną wobec Cloud-to-CloudBackup usługą jest firewall WAF-as–a-Service. WAF chroni przed wyciekiem danych poprzez zaatakowaną aplikację. Zapewnia efektywną ochronę wszystkich aplikacji webowych przed zagrożeniami zdefiniowanymi w dokumencie „OWASP Top 10 Application Security Risks”, zaawansowanymi botami, atakami polegającymi na przejęciu danych do logowania, atakami DDoS, zero-day i wieloma innymi. Zapewniona jest też ochrona reputacyjna adresów IP (włącznie z geolokalizacją), a jednocześnie specjaliści Barracuda zablokowali możliwość korzystania z sieci ToR i dokonywania wielu rodzajów manipulacji przy aplikacjach webowych i towarzyszących im mechanizmach (np. Captcha).

Wdrożenie i skonfigurowanie usługi Barracuda WAF-as-a-Service jest bardzo proste i trwa tylko kilka minut. Dzięki wbudowanym szablonom możliwe jest objęcie wielu rodzajów aplikacji natychmiastową ochroną i kontynuowanie działań konfiguracyjnych w celu dostosowania jej poziomu do reguł polityki bezpieczeństwa obowiązujących u klienta. Wbudowany mechanizm Barracuda Vulnerability Remediation Service automatycznie skanuje wszystkie aplikacje i neutralizuje zagrożenia.

Główne wyróżniki usługi Barracuda Cloud-to-Cloud Backup

  • Ochrona danych w usługach Exchange Online, OneDrive for Business i SharePoint Online.
  • Dostosowywanie harmonogramu backupu do potrzeb użytkowników.
  • Bezproblemowa konfiguracja.
  • Elastyczny proces przywracania dostępu do danych.
  • Zarządzanie użytkownikami bazujące na rolach.
  • Szczegółowe raporty dotyczące poszczególnych elementów kopii zapasowych i przywróconych danych.
  • Nieograniczone miejsce na dane i nieograniczony czas ich przechowywania.
  • Dostępność w wielu lokalizacjach geograficznych na całym świecie.

Dodatkowe informacje: Tomasz Rot, dyrektor sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią, Barracuda Networks, trot@barracuda.com