Najważniejszą kwestią dla Kancelarii Radców Prawnych było usprawnienie działania serwera firmowej poczty oraz zagwarantowanie bezpiecznego dostępu do plików na serwerze podczas zdalnej pracy, co dałoby firmie większą mobilność. Równie ważne było usprawnienie usług sieciowych i zapewnienie użytkownikom współdzielenie plików. Kancelaria zdecydowała się na aktualizację obecnie używanego oprogramowania. Ze względu na dobre doświadczenia związane z oprogramowaniem Novell postanowiono o zakupie pakietu NOWS (Novell Open Workgroup Suite) i wdrożeniu kilku jego elementów. Dobry stosunek jakości do ceny oraz możliwość łatwej aktualizacji dotychczas stosowanych rozwiązań dodatkowo przemawiały za tym wyborem.

 

Czym jest NOWS?

– Pakiet NOWS to najlepszy zestaw oprogramowania pod względem funkcjonalności i ceny – twierdzi Kamil Krzywicki, Business Development Manager odpowiedzialny za rozwiązania SUSE i Novell w Veracompie. – Rozwiązania w nim zawarte można uruchomić na systemie SUSE Linux lub MS Windows Server. Ponadto oprogramowanie jest zgodne ze środowiskami wirtualnymi VMware, Hyper-V, XEN, KVM oraz różnymi bazami danych, np. MS SQL, Oracle, MySQL i Sybase.

Wdrożenie w pigułce

Klient: Kancelaria Radców Prawnych Jakubisiak i Pałtynowicz, Warszawa (www.jip.pl)

Przedmiot wdrożenia: Pakiet NOWS – Novell Open Workgroup Suite (www.nows.pl)

Dystrybutor NOWS: Veracomp

Partner wdrożenia: Jama Tech (www.jama-tech.pl)

O Kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Jakubisiak i Pałtynowicz działa na rynku usług prawniczych od 1998 r. Współpracuje stale z kilkudziesięcioma podmiotami gospodarczymi, prowadzącymi działalność w formie spółek prawa handlowego, z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółek akcyjnych. Wśród klientów znajdują się podmioty z listy 500 największych przedsiębiorstw oraz wiodące firmy ubezpieczeniowe i brokerskie.

 

NOWS to zestaw 10 różnych produktów umożliwiających zbudowanie stabilnej infrastruktury IT firmy, zarządzanie środowiskiem IT, a przede wszystkim wspieranie użytkowników końcowych w codziennej pracy. Stanowi rozsądną alternatywę dla produktów opartych wyłącznie na Windows i sprawdza się jako rozwiązanie do obsługi sieci, poczty elektronicznej i pracy grupowej. Pakiet NOWS zawiera:

  • SUSE Linux Enterprise Server – wydajny i bezpieczny system serwerowy z wbudowaną wirtualizacją XEN i KVM;
  • Open Enterprise Server 11 – system serwerowy oparty na SUSE Linux, wyposażony w usługi katalogowe do budowy domeny, funkcje sieciowe oraz służące do zarządzania plikami i drukowaniem;
  • GroupWise 2014 PL – zaawansowane rozwiązanie do komunikacji i pracy grupowej, dostarczające usługi serwera poczty elektronicznej, wspólnego kalendarza, folderów i zadań oraz zarządzania dokumentami;
  • GroupWise Mobility Service, który zapewnia wymianę informacji (np. poczty elektronicznej, wpisów do kalendarza czy zadań) pomiędzy serwerem GroupWise a telefonami i tabletami;
  • Vibe – webowy system do wspomagania pracy zespołowej, prowadzenia projektów i gromadzenia informacji lub budowy intranetu dla użytkowników; można w nim uruchamiać dowolne aplikacje napisane w języku Java (JSP);
  • ZENworks Configuration Management – moduł umożliwiający centralne zarządzanie konfiguracją komputerów i serwerów, zdalną instalację oprogramowania, przejmowanie pulpitu i tworzenie obrazów dysku;
  • ZENworks Endpoint Security Management – służy do centralnego zabezpieczania stacji końcowych, tworzenia reguł polityki bezpieczeństwa, blokowania portów i szyfrowania urządzeń pamięci przenośnej, np. pendrive’ów;
  • Service Desk – system Help Desk do obsługi zgłoszeń użytkowników dotyczących pomocy technicznej;
  • iPrint – serwer wydruku zapewniający użytkownikom systemu korzystanie z wszystkich urządzeń drukujących i generowanie raportów o tym, kto, kiedy, ile i gdzie drukował;
  • Novell Filr – nowatorskie narzędzie do współdzielenia plików, gwarantujące bezpieczny dostęp do danych na firmowym serwerze.

– Postawiliśmy na rozwiązania Novella, ponieważ z powodzeniem korzystaliśmy z serwera plikowego i poczty GroupWise – mówi Marek Pałtynowicz, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Jakubisiak i Pałtynowicz. – Zależało nam na bezpieczeństwie i mobilności, co zostało zapewnione przez Novell Filr, pozwalający na dostęp do serwera plikowego, oraz GroupWise Mobility Service. Dzięki wdrożeniu NOWS otrzymaliśmy możliwość dostępu do poczty z dowolnego urządzenia mobilnego, co znacznie usprawniło codzienną pracę. Bezpieczny dostęp do wszystkich zasobów z dowolnego miejsca ma szczególne znaczenie dla działalności kancelarii prawnej.

 
Przebieg wdrożenia

W kancelarii działał tylko jeden serwer (z czterordzeniowym procesorem i 8 GB pamięci RAM), a jej właściciele nie chcieli ponosić dodatkowych kosztów związanych z zakupem sprzętu. Wdożenie rozpoczęto zatem od wirtualizacji firmowych zasobów – wykorzystano do tego system SUSE Linux Enterprise Server zawarty w NOWS, a na nim uruchomiono platformę wirtualną XEN. Aby na serwerze mogła działać większa liczba systemów, konieczne było zwiększenie jego pamięci RAM do 24 GB.

Na pierwszej maszynie wirtualnej zainstalowano Open Enterprise Server 11 z usługami plikowymi NSS dla pracowników kancelarii. Dzięki NSS mogą oni np. sami – bez pomocy działu IT – odzyskiwać skasowane pliki. W ramach Open Enterprise Server 11 uruchomiono również usługę katalogową eDirectory (z replikacją zawartości drzewa plików).

Na drugiej maszynie wdrożono Novell GroupWise, czyli narzędzie zapewniające wydajną i szyfrowaną pocztę elektroniczną z kalendarzami, kontaktami, zadaniami, notatkami i komunikatorem. Zagwarantowano też dostęp do poczty przez przeglądarkę WWW. Aby umożliwić korzystanie z urządzeń mobilnych, posłużono się zawartą w pakiecie NOWS aplikacją GroupWise Mobility Service, która została uruchomiona na kolejnej maszynie wirtualnej i odpowiada za dwukierunkową synchronizację poczty, kalendarzy, zadań, kontaktów itd. pomiędzy serwerem w firmie a urządzeniami mobilnymi.

Postanowiono również wdrożyć rozwiązanie zapewniające dostęp do ważnych plików w firmie z dowolnego urządzenia i dowolnej lokalizacji, czyli Novell Filr. Dzięki temu kancelaria nie ma już potrzeby umieszczania danych w chmurze czy kopiowania plików na nośniki zewnętrzne – dane pozostają na firmowym serwerze. Zastosowanie Novell Filr sprawiło, że osoby korzystające z urządzeń mobilnych zyskały natychmiastowy dostęp do swoich plików znajdujących się w kancelarii, np. podczas rozprawy sądowej czy spotkań z klientami poza siedzibą firmy. Natomiast użytkownicy pracujący w biurze kancelarii mogą synchronizować z serwerem wybrane katalogi z komputerów, tworząc tym samym backup swoich najważniejszych danych. Wszystkie dane są zapisywane na zewnętrznym serwerze plików NAS.

W ostatniej maszynie wirtualnej zlokalizowano stronę WWW kancelarii i autorską aplikację do obsługi kancelarii. Oprogramowanie z pakietu NOWS, które bazuje na systemach SUSE Linux, wykorzystuje tak mało zasobów serwera, że można było na nim uruchomić wiele różnych usług.

– Największym wyzwaniem podczas wdrożenia było zapewnienie ciągłości pracy kancelarii – mówi Jakub Matusiak, właściciel firmy Jama Tech, która przeprowadziła wdrożenie rozwiązania NOWS. – Wdrożenie zostało wykonane w ciągu 10 dni roboczych, a podczas prac
nie zanotowano żadnych problemów. Niewielkie przestoje, związane z koniecznością rekonfiguracji pojedynczych stacji roboczych, nie trwały dłużej niż dwie godziny.

 

Artykuł powstał we współpracy z Veracompem.