Microsoft Secure Score należy do produktów Microsoft 365 określanych mianem Modern Workplace. Wśród nich znajdują się wszystkie chmurowe rozwiązania dostawcy, z których korzystają użytkownicy w firmach. Dzięki Tech Data Secure Score klienci mogą lepiej kontrolować realizację zapisów przyjętej strategii bezpieczeństwa. Narzędzie to zostało bowiem opracowane jako alternatywa dla stosowanego wcześniej rozwiązania Microsoft Security Defaults.

Secure Score służy do tworzenia rankingu punktowego przedstawiającego poziom bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT. Dzięki dostarczanym przez usługę wskazówkom administratorzy łatwo mogą wpłynąć na poprawę wskazanych parametrów. Do oceny ryzyka naruszenia ochrony służy wiele kryteriów, sprawdza się m.in. sposób zabezpieczenia urządzeń oraz danych, analizuje zachowania użytkowników podczas obsługi aplikacji oraz metodę zarządzania tożsamością wszystkich osób uprawnionych do korzystania z rozwiązań IT.

Partnerzy biznesowi Tech Daty mogą wykorzystać gotowe narzędzie do automatyzacji monitorowania stanu bezpieczeństwa środowisk IT u klientów. Dzięki Tech Data Secure Score łatwiej zachęcą ich do kolejnych inwestycji w celu stworzenia zapory o szerokim zasięgu chroniącej przed atakami (szczególnie tymi, do których wykorzystywana jest poczta e-mail) oraz ryzykiem wycieku lub utraty danych.

 

Piotr Blonkowski
architekt rozwiązań chmurowych, Tech Data

Dzięki Tech Data Secure Score integratorzy mogą podnieść poziom bezpieczeństwa środowisk IT klientów, zapewnić ich szczegółową kontrolę, a także wprowadzić niestandardowe reguły polityki bezpieczeństwa dla użytkowników, których unikalne wymagania wykraczają poza domyślne ustawienia zabezpieczeń w pakiecie Microsoft 365. Partnerzy Tech Data doceniają też platformę Cloud Solution Factory, stworzoną dzięki szerokiej wiedzy eksperckiej naszych inżynierów, bo automatyczne i szybkie wdrażanie dostępnych na niej rozwiązań bardzo ułatwia im rozwiązywanie problemów klientów.

 

Profesjonalne narzędzia w 30 minut

Wprowadzając Tech Data Secure Score do platformy Cloud Solution Factory, inżynierowie Tech Daty uzupełnili to narzędzie o uruchamianą automatycznie opcję uwierzytelniania wieloskładnikowego oraz zapewnili tworzenie profili dostępu awaryjnego, zwanych także kontami typu break-glass. Jest to konto superadministratora z przyznanymi wszelkimi uprawnieniami, do którego dane uwierzytelniające są ściśle tajne i przechowywane pod kluczem. Według najlepszych praktyk tego typu konto tworzone jest na wypadek awarii, gdy utracony zostaje kontakt z firmowymi administratorami posiadającymi charakterystyczne dla ich stanowiska uprawnienia.

Tech Data Secure Score jest jednym z 25 prekonfigurowanych, skalowalnych i bezpiecznych rozwiązań typu Click-to-Run w ramach platformy Cloud Solution Factory. Tech Data uprościła wdrażanie tych narzędzi (proces trwa mniej niż 30 minut) oraz ich konfigurację, dzięki czemu partnerzy biznesowi dystrybutora mogą szybko i efektywnie obsługiwać klientów, a jednocześnie minimalizować ryzyko cyberataku w środowiskach IT, nad którymi mają pieczę. Wykorzystanie rozwiązań analizujących poziom bezpieczeństwa staje się coraz ważniejsze dla obsługiwanych przez integratorów przedsiębiorstw w związku z rozpowszechnianiem się zdalnego trybu wykonywania obowiązków służbowych.

Dodatkowe informacje: 
Piotr Blonkowski, architekt rozwiązań chmurowych, Tech Data, piotr.blonkowski@techdata.com