Placówki, które dopiero rozpoczynają proces modernizacji swoich zasobów IT, powinny zwrócić szczególną uwagę na technikę wirtualizacji. Umożliwia bowiem uruchomienie na jednym, fizycznym serwerze nawet kilkudziesięciu serwerów wirtualnych, na których będą działać poszczególne aplikacje, takie jak system rejestracji pacjentów, spis leków, repozytorium dokumentacji medycznej itp. Zaletą wirtualnego serwera jest to, że stworzenie go jest tańsze i zdecydowanie mniej czasochłonne niż zakup i podłączenie serwera fizycznego. W dużym uproszczeniu: wirtualizacja – z pamięciami masowymi najnowszej generacji i chmurą – stanowi jeden z najważniejszych komponentów nowoczesnego centrum danych. W połączeniu z odpowiednimi narzędziami pomaga zapewnić nieprzerwaną dostępność zarówno danych medycznych, jak i aplikacji umożliwiających wgląd w te dane.

 

Awarie systemów IT a dostępność danych

Nawet nowoczesne systemy IT nie gwarantują bezawaryjnej pracy non stop. Do przestojów w działaniu usług przyczyniają się różnego typu usterki, klęski naturalne, a także nierzadkie błędy ludzkie. Zdarzają się też poważniejsze awarie, wymagające długotrwałych napraw sprzętu. Modernizacja medycznego centrum danych to zatem początek drogi do sukcesu.

Kolejnym krokiem jest jego odpowiednie zabezpieczenie i zapewnienie szybkiego uruchomienia w sytuacjach kryzysowych. W tym zakresie placówki medyczne powinny być zabezpieczone nawet lepiej od przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, że o ile utrata danych lub brak dostępności do zasobów naraża firmę komercyjną na utratę reputacji, satysfakcji klienta czy przychodów, o tyle awaria w placówce medycznej w ekstremalnym przypadku może zagrozić życiu pacjentów.

Pomimo wyzwań, zagwarantowanie dostępności w modelu 24/7 jest obecnie możliwe. Tradycyjne podejście zakłada budowę zapasowego centrum danych w osobnej lokalizacji, co jest rozwiązaniem skutecznym, ale też bardzo kosztownym. Na taką strategię mogą pozwolić sobie tylko duże i bogate firmy, np. banki.

 

Pakiet Veeam Availability Suite v9

– wybrane korzyści dla placówek ochrony zdrowia

• Zapewnia stały dostęp do danych oraz ciągłość działania, m.in. dzięki możliwości

uzyskania wskaźnika czasu i punktu przywracania (RTPO) na poziomie poniżej 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych.

• Stanowi atrakcyjną kosztowo alternatywę wysokowydajnych, ale bardzo drogich w budowie i utrzymaniu klastrów serwerowych.

• Zapobiega utracie danych, m.in. dzięki usłudze odtwarzania po awarii (DRaaS). To sprawia, że budowa zapasowego centrum danych staje się zbędna.

• Gwarantuje odzyskanie na żądanie każdego pliku, aplikacji i serwera wirtualnego.

• Ułatwia stworzenie środowiska, w którym można bezpiecznie testować wprowadzanie zmian i aktualizacji.

• Umożliwia proaktywne monitorowanie i ostrzeganie o problemach, zanim wpłyną na działalność operacyjną.

• Dzięki opcji przywracania danych z chmury polskich usługodawców (w modelu BaaS i DRaaS) pomaga placówkom medycznym zachować ciągłość działania.

• Zapewnia dwukrotne (wobec tradycyjnego modelu) zwiększenie wydajności tworzenia kopii zapasowych i obniżenie wydatków na pamięci masowe.

Veeam sugeruje, by placówki medyczne rozważyły wybór alternatywnego rozwiązania w postaci pakietu oprogramowania Veeam Availability Suite v9, które równie skutecznie jak w przypadku tradycyjnej replikacji eliminuje problemy dotyczące dostępności, lecz jest znacznie tańsze we wdrożeniu i eksploatacji. Pakiet łączy funkcje oprogramowania Veeam Backup & Replication do tworzenia kopii zapasowych, przywracania ich i replikacji danych z zaawansowanymi mechanizmami monitorowania, raportowania i planowania wykorzystania mocy obliczeniowej serwerów, dostępnymi w rozwiązaniu Veeam ONE. Veeam Availability Suite oferuje wszystko, co jest potrzebne do skutecznego dbania o ciągłość dostępu w wirtualnych śro-
dowiskach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V oraz zarządzania nimi.

Dodatkowe informacje:

Sylwester Derda, Marketing Manager Baltics & SEE,

Veeam Software, sylwester.derda@veeam.com

Artykuł powstał we współpracy z firmą Veeam Software.