NetApp nie tylko rozwija ofertę pamięci masowych, ale także
koncentruje się na rozbudowie funkcjonalności oprogramowania do zarządzania
danymi. Jedną z ostatnich nowości jest rozwiązanie przeznaczone dla
hybrydowych środowisk IT, dzięki któremu możliwe jest skrócenie czasu tworzenia
kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Dodatkowo system zapewnia
administratorom większą kontrolę nad sposobem, czasem i miejscem
przechowywania firmowych danych w całym cyklu ich istnienia.

 

Wizja Data Fabric

Według specjalistów firmy
NetApp co najmniej przez najbliższych dziesięć lat modelem dominującym we
wdrożeniach IT będzie architektura hybrydowa. Klienci już teraz doceniają atuty
chmury związane z szybkością i skalowalnością, ale potrzebują nowych
strategii zarządzania danymi, dzięki którym zachowają nad nimi kontrolę także
wtedy, gdy znajdą się one poza firmową siecią.

Wizję, zgodnie
z którą klienci będą mieli zapewnioną zarówno kontrolę nad danymi, jak
i swobodę wyboru modelu wdrożenia rozwiązań IT, NetApp określa mianem Data
Fabric. Globalnie w realizacji tej wizji bierze udział już ponad 275
partnerów, w charakterze usługodawców dostarczających przestrzeń dyskową
z własnych centrów danych.
Manfred Buchmann

VP System Engineering EMEA, NetApp

Chcemy ułatwić proces zarządzania firmowymi danymi, aby ich
przechowywanie było jak najtańsze, przy równoczesnym spełnieniu wszelkich
oczekiwań biznesowych. Dlatego m.in. kupiliśmy SteelStore, firmę dzięki której
możemy oferować rozwiązanie konwertujące dane na obiekty przechowywane
w chmurze Amazon S3. Ale klienci wciąż chcą zachować możliwość szybkiej
migracji danych z powrotem do swojego centrum danych, bo po osiągnięciu
pewnego efektu skali przetwarzanie informacji w chmurze nie zawsze jest
tańszym rozwiązaniem, a w pewnych okolicznościach mogą też pojawić
się problemy z wydajnością.

 

Firma NetApp jako pierwsza
weszła też na rynek z rozwiązaniem Private Storage for AWS, które łączy
elastyczność i oszczędności związane z chmurą oraz wydajność
i możliwość sprawowania kontroli poprzez pamięci masowe znajdujące się
w firmowym centrum danych. Natomiast usługa NetApp Cloud ONTAP
– instancja systemu operacyjnego NetApp do zarządzania pamięciami masowymi
i danymi – działa jako subskrypcja oprogramowania na platformie
Amazon Web Services (AWS). Umożliwia proste i szybkie przenoszenie zadań
obliczeniowych z chmury prywatnej do publicznej w przypadku nagłego,
dużego wzrostu zapotrzebowania na zasoby (tzw. cloud bursting), jak też ułatwia
odzyskiwanie z niej danych po awarii.
Trzy pytania do…

Thomasa Kaisera, dyrektora NetApp w regionie Europy
Wschodniej i Turcji

CRN NetApp coraz bardziej angażuje się we współpracę
z dostawcami usług w chmurze. Jak ta sytuacja wpływa na konstrukcję
kanału partnerskiego?

Thomas Kaiser To duże, ale konieczne wyzwanie. Polska dość mocno wyróżnia się
w regionie, za który odpowiadam, bo tutaj firm świadczących usługi jest
coraz więcej. Po części wynika to z tego, że klienci bardziej ufają
lokalnym dostawcom i nie chcą wyprowadzać danych poza granice kraju.
Staramy się współpracować z tymi usługodawcami, dostarczając im
oprogramowanie ułatwiające zarządzanie środowiskiem pamięci masowych
i samymi danymi. Niemniej nadal współpracujemy z wieloma tradycyjnymi
integratorami.

 

CRN
Czy z ich punktu widzenia ten rodzaj dywersyfikacji może stanowić jakieś
zagrożenie?

Thomas Kaiser W pewnym sensie tak, ale trzeba zauważyć, że to jest ogólny trend na
rynku i jako producent w zasadzie się do niego tylko dostosowujemy,
oczekując jednocześnie, że zrobią to też nasi partnerzy. Zresztą między
tradycyjnymi integratorami systemów i dostawcami usług nie ma aż tak dużej
konkurencji, bo póki co działają na różnych rynkach. Natomiast widzimy, że
klienci są coraz bardziej zainteresowani usługami chmury hybrydowej, która
łączy te dwa rynki i finalnie spowoduje zmiany także w kanale
partnerskim. Dlatego klasyczni integratorzy muszą budować nowe kompetencje,
a my w tej transformacji im pomagamy, organizując wiele szkoleń
i wspólnie planując działania w przyszłości. Ale mamy też sygnały
z rynku, że nie wszyscy integratorzy są zainteresowani tą transformacją,
nawet tacy ze statusem Platinum. Szanujemy ich decyzję, chociaż widzimy, że
przetrwanie w klasycznym modelu będzie wkrótce stanowiło dla nich duże wyzwanie.

 

CRN W ubiegłym roku NetApp zapowiedział
ograniczenie liczby partnerów. Czy ma to związek właśnie ze zmianą struktury
kanału partnerskiego?

Thomas Kaiser Rzeczywiście, ograniczyliśmy liczbę partnerów, ale dotyczyło to tylko
pewnej grupy, głównie z najniższym statusem. Łącznie w Europie
Wschodniej i Turcji rozwiązaliśmy około 50 umów partnerskich, ale tylko
z firmami, które nie wykazywały żadnej aktywności przez ostatnie dwa lata.
Partnerem NetApp można bardzo łatwo zostać, wystarczy zapisać się przez
Internet. Zatem zainteresowane firmy bez problemu będą mogły przystąpić do
programu partnerskiego ponownie, o ile będą miały projekt, w którym
możemy uczestniczyć.

 
Nowości dla chmury

Aby zbudować tak
elastyczną platformę NetApp rozpoczął aktywną współpracę z Amazonem.
Efektem kooperacji jest wykorzystanie zasobów platformy AWS w procesie
tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych i ich archiwizacji. Dzięki
temu NetApp wprowadził do oferty trzy nowe modele urządzeń do backupu
wykorzystujące rozwiązanie chmurowe Amazon Machine Image (AMI).

– Coraz więcej klientów
chce dysponować hybrydowym środowiskiem IT, w którym będą mieli całkowitą
elastyczność odnośnie decyzji, gdzie w danym momencie będą rezydowały ich
dane – w lokalnym centrum danych, czy w chmurze publicznej. Ten
kierunek rozwoju swoich produktów przyjął też NetApp –
mówi Manfred Buchmann, VP System Engineering EMEA,
NetApp.

Efektem współpracy firm NetApp i Amazon jest także
możliwość wykorzystania usługi Amazon Simple Storage Service (S3) jako warstwy
przechowywania danych w StorageGRID Webscale 10.1. To nowa wersja
skalowanej obiektowej pamięci masowej, przeznaczonej do trwałej, długookresowej
archiwizacji danych. Oprogramowanie można zainstalować na serwerze bądź innym
urządzeniu, przy czym obie te instancje mogą współistnieć w tej samej
sieci.

Dzięki kolejnym nowym
narzędziom – oprogramowaniu OnCommand Cloud
Manager oraz OnCommand Insight, a także subskrypcji usługi Cloud ONTAP
– klienci mogą zarządzać oferowanymi przez NetApp funkcjami replikacji
danych w chmurze za pomocą jednej aplikacji. Dodatkową korzyścią jest
możliwość szybszej rozbudowy własnej infrastruktury o potrzebną przestrzeń
dyskową i znaczne skrócenie czasu reakcji działu IT na zmieniające się
potrzeby biznesowe.

Nowa wersja oprogramowania
NetApp OnCommand Insight 7.1 udostępnia zaawansowane funkcje zarządzania
zasobami pamięci masowej w środowisku hybrydowym, które ułatwiają
przestrzeganie umów SLA oraz zapewniają stały wgląd w koszty
funkcjonowania infrastruktury IT. Zwiększona została też łatwość obsługi
środowiska pamięci masowych dzięki zaawansowanym funkcjom wizualizacji danych,
takim jak nowe widgety i pulpity.