Urządzenia Synology to nie tylko świetna platforma sprzętowa, ale także dołączone do nich oprogramowanie, dzięki któremu zmieniają się w prawdziwy kombajn gwarantujący wydajną pracę i możliwość zapewnienia ochrony zgromadzonym w nich danym. Resellerzy i integratorzy mogą zarobić nie tylko na sprzedaży i wdrażaniu tych rozwiązań, ale też wsparciu przy ich bieżącej obsłudze.

Dostęp do danych zawsze i wszędzie

W serwerach NAS Synology można zainstalować dyski zapewniające łącznie nawet setki terabajtów przestrzeni. Tak duża pojemność jest wystarczająca na przechowywanie wszystkich plików w zasadzie dla każdej małej i średniej firmy, w tym kopii zapasowych z dysków komputerów osobistych pracowników i ich urządzeń mobilnych. Ułatwia to aplikacja Drive dla systemów: Windows, iOS oraz Android.

Dzięki temu narzędziu możliwe jest bezproblemowe wykonywanie backupu ze stacji roboczych, telefonów i tabletów, a także synchronizowanie plików przechowywanych na serwerze, aby na wszystkich urządzeniach znajdowała się ich ostatnia wersja. Zapewniony jest także zdalny dostęp do zgromadzonych plików, co pozwala na kontynuowanie pracy z dowolnego sprzętu. Co ważne, firmy, które mają kilka oddziałów i w każdym z nich znajduje się serwer Synology, mogą replikować pliki bezpośrednio pomiędzy serwerami, co zagwarantuje nieprzerwany dostęp do danych w przypadku katastrofy (np. pożaru lub zalania budynku).

Wykonywanie kopii zapasowej oraz synchronizacji plików można oczywiście ograniczyć do wybranych folderów czy formatów plików, jak też określić maksymalny rozmiar przesyłanego pliku. Wbudowany w aplikację Drive stworzony przez Synology algorytm Intelliversioning zapewnia przechowywanie kilku wersji danego pliku, co ratuje przed problemami tych pracowników, którzy wprowadzili do pliku niewłaściwe zmiany.  Pozwala także na przywrócenie poprzedniej wersji w przypadku ataku oprogramowania ransomware na dany komputer.

Office dla każdego pracownika

Programiści tajwańskiego producenta stworzyli własny pakiet biurowy Synology Office, na który składają się profesjonalne narzędzia do edycji dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji. Pliki te cały czas przechowywane są na dysku serwera NAS, co zapewnia ich bezpieczeństwo i ułatwia dzielenie się nimi z innymi członkami zespołu. Edycja odbywa się poprzez narzędzia dostępne w przeglądarce internetowej. Dzięki temu nad jednym dokumentem może pracować jednocześnie wielu pracowników i przekazywać sobie komentarze, co zwiększa ich produktywność i skuteczność współpracy.

Pakiet Synology Office pozwala na import i eksport z programów Excel, Word i PowerPoint. Jest też zintegrowany z instalowaną na sprzęcie pracowników aplikacją Synology Drive, co ułatwia grupową współpracę nad dokumentami.

Bezpieczny zdalny dostęp do plików

Użytkownicy routerów firmy Synology mogą przekształcić je w zaawansowany serwer VPN, dzięki aplikacji VPN Plus. Rozwiązanie to zapewnia szyfrowanie danych protokołami SSL/TLS przesyłanych z i do systemów operacyjnych Windows, macOS, Ubuntu, iOS i Android. Uwierzytelnianie za pomocą protokołów AD i LDAP gwarantuje płynną integrację z systemem kont użytkowników stosowanym w danym przedsiębiorstwie.

Firmom z oddziałami w wielu lokalizacjach funkcja Site-to-Site VPN umożliwia współużytkowanie zasobów przez internet pomiędzy różnymi sieciami poprzez bezpieczne tunele IPsec. Eliminuje to potrzebę konfigurowania przez pracowników ustawień sieci VPN na poszczególnych komputerach, aby łączyć się z serwerem VPN znajdującym się w centrali. Maksymalna przepustowość stworzonego w ten sposób łącza wynosi 650 MB/s. Rozwiązanie VPN Plus wyposażono też w pełen zestaw narzędzi monitorujących i zarządzających połączeniami w czasie rzeczywistym. Zapewnione jest także sprawdzanie historii połączeń oraz statystyki przesyłanych danych.

Aplikacja VPN Plus jest płatna, ale firma Synology, w ramach wsparcia dla użytkowników w czasach wymuszonej pandemią zdalnej pracy, zrezygnowała z pobierania za nią opłat licencyjnych do końca września 2021 r. Nabyte bezpłatnie licencje są ważne dożywotnio i przypisane do urządzenia.

Dystrybutorami serwerów Synology w Polsce są: AB, EPA Systemy, Konsorcjum FEN i Veracomp.