Jeżeli strona ma być widoczna dla użytkowników poza przedsiębiortwem, nie można jej monitorować standardowym systemem działającym wyłącznie wewnątrz sieci. Site24x7 umożliwia analizę dostępności i wydajności najważniejszych elementów aplikacji webowych (włącznie z wielopoziomowymi transakcjami webowymi) bez otwierania portów, instalacji agentów czy rekonfiguracji. W przypadku wystąpienia problemów do osób odpowiedzialnych za obsługę aplikacji zostają automatycznie wysłane powiadomienia, co umożliwia szybką reakcję.

Usługa Site24x7 oferowana jest wyłącznie w modelu Software as a Service. Zainteresowani partnerzy mogą nabyć licencje do odsprzedaży usługi u autoryzowanego dystrybutora ManageEngine – MWT Solutions.

 

Monitorowanie stron i aplikacji internetowych

Site 24×7 zapewnia przede wszystkim monitorowanie wydajności i dostępności stron internetowych z wielu miejsc na całym świecie. Gwarantuje identyfikację problemów wywołanych przez serwery DNS, urządzenia brzegowe lub dostawców ISP. Pozwala także na monitorowanie innych usług sieciowych, takich jak HTTP(S), FTP(S), DNS, PING, TCP, SSL, SMTP i POP.

Równolegle zapewnia śledzenie pracy aplikacji internetowych. Administratorzy mogą nadzorować czas odpowiedzi oraz weryfikować wewnętrzne i zewnętrzne transakcje dokonywane na serwerach web. Dzięki generowanym w ramach Site24x7 w czasie rzeczywistym wykresom i raportom historycznym uzyskuje się przejrzysty obraz wydajności strony internetowej w czasie z perspektywy użytkowników. Kompleksowe zarządzanie może obejmować też infrastrukturę fizyczną i wirtualną (serwery Windows i Linux) oraz chmurę publiczną (instancje Amazon EC2 i RDS).

 
Pełna kontrola nad witrynami

Wbudowany w Site24x7 analizator stron internetowych zapewnia poznanie wpływu różnych składników HTML (np. obrazów, stylów CSS i skryptów JavaScript) na wydajność witryny. Narzędzie to identyfikuje i śledzi czas uzyskania odpowiedzi, stan, rozmiar obiektów oraz czas wczytywania strony internetowej i jej poszczególnych składników.

W ramach usługi Site24x7 oferowana jest też aplikacja APM Insight. Zapewnia programistom i działom IT wgląd w zachowanie aplikacji internetowych. To przydatne narzędzie programistyczne, pozwalające lepiej wizualizować pełny zakres transakcji WWW dzięki wskaźnikom wydajności wszystkich składników, począwszy od bazy adresów URL, aż po zapytania SQL.

Firma ManageEngine zaprezentowała też wersję beta nowej funkcji Network Monitoring. Służy ona do monitorowania najważniejszych urządzeń sieciowych, takich jak routery, przełączniki i firewalle. Automatyczne wykrywanie sprzętu ułatwia rozpoczęcie jego monitoringu w Site24x7, przy wykorzystaniu protokołu SNMP.

Przedsiębiorstwa korzystające z  usługi Site24x7 mają do dyspozycji funkcję monitorowania infrastruktury VMware, która dostarcza bogaty zestaw wskaźników ze śledzenia pracy serwerów ESX/ESXi oraz działających na nich maszyn wirtualnych. Obejmuje ona automatyczne wykrywanie i kategoryzację składników jako centrów danych, klastrów, hostów ESX/ESXi oraz maszyn wirtualnych.

Site24x7 może też kontrolować poprawność translacji na serwerach DNS oraz przekształcania nazwy domen. Zapewnia również monitorowanie czasu odpowiedzi dla obu tych operacji.

Dodatkowe informacje:

Rafał Jasina,

IT Monitoring Product Manager,

MWT Solutions, rafal.jasina@mwtsolutions.pl

Artykuł powstał we współpracy z firmami ManageEngine i MWT Solutions.