W wyścigu o zaspokojenie potrzeb biznesowych klientów końcowych poprzez tworzenie lub rozbudowę małych i średnich centrów danych często pozyskujesz rozwiązania od wielu dostawców, instalujesz zasilanie i chłodzenie w celu ochrony cennego sprzętu komputerowego oraz wdrażasz sterowanie oświetleniem i zabezpieczeniami. Ale czy myślisz o oprogramowaniu do monitorowania i zarządzania infrastrukturą?

Monitorowanie stanu sprzętu w centrum danych w czasie rzeczywistym pozwala proaktywnie identyfikować problemy, które mogą zaszkodzić sprzętowi, a co za tym idzie, wydajności firmy. Ważne jest wdrożenie rozwiązania, do którego można uzyskać dostęp w dowolnym miejscu i czasie, aby pomóc w zarządzaniu i kontrolowaniu operacji centrum danych w różnych obiektach i poszczególnych lokalizacjach, aż do poziomu kontroli pracy pojedynczego urządzenia (np. zasilacza UPS). Takim rozwiązaniem jest Vertiv™ Environet Alert™.

Vertiv Environet Alert to oparty na przeglądarce internetowej, łatwo konfigurowalny system zapewniający lepszy wgląd w operacje data center, co pomaga zmaksymalizować czas pracy bez przestojów i wydajność poszczególnych elementów infrastruktury.

Oto jak Vertiv Environet Alert może pomóc w osiągnięciu krytycznych celów biznesowych Twoich klientów:

  • Praca i współpraca w dowolnym miejscu: bezpieczne logowanie z wybranej lokalizacji, indywidualne lub zespołowe monitorowanie pracy sprzętu. Całościowy wgląd we wszystkie operacje i możliwość zarządzania nimi.
  • Połączenie rozwiązań różnych producentów: Vertiv Environet Alert może zintegrować i monitorować urządzenia różnych marek. Zapewnia zautomatyzowane raporty w czasie rzeczywistym, zawierające aktualizacje dotyczące wszystkich aspektów wydajności, w tym zasilania, chłodzenia, warunków środowiskowych, szaf, zasobów i innych.
  • Analiza pojemności i mocy: wizualizacja dostępnego sprzętu i wolnej powierzchni pozwala planować instalacje lub inwestycje w nowe urządzenia.
  • Zarządzanie pracą centrum danych: Vertiv EnvironetAlert ułatwia tworzenie nowych lokacji, dodawanie urządzeń, budowanie widoków i projektowanie pulpitów nawigacyjnych. Od szaf sieciowych i mikro- lub kontenerowych centrów danych, po samodzielne obiekty – możliwe jest monitorowanie wydajności za pośrednictwem jednego interfejsu.
  • Uzyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym: interaktywne widoki alertów, wizualizacja stanu urządzeń, pomieszczeń i lokalizacji usprawnia podejmowanie decyzji, jednocześnie eliminując możliwość błędu ludzkiego z powodu niewystarczających lub błędnie zinterpretowanych danych.
  • Natychmiastowe alerty: system wysyła powiadomienia, gdy sprzęt przekroczy wstępnie zdefiniowane progi, aby zapobiec problemom z wydajnością i przestojom.
  • Usprawniona praca: analiza zużycia energii pozwala zidentyfikować obszary do optymalizacji, zmniejszając koszty w czasie. Identyfikacja tzw. gorących punktów, które należy szybko rozwiązać, pozwala uniknąć uszkodzenia lub degradacji sprzętu.
  • Szybkie generowanie raportów: Vertiv Environet Alert, dzięki narzędziom analitycznym, ułatwia generowanie automatycznych i niestandardowych raportów, przeglądanie trendów i dostarczanie dowodów na wzrost wydajności.
  • Łatwe szkolenie nowych pracowników: intuicyjny interfejs graficzny Vertiv Environet Alert jest łatwy do zrozumienia i umożliwia szkolenie innych. Nowi pracownicy mogą korzystać z interaktywnych widoków i nawigacji między lokalizacjami w celu monitorowania wszystkich operacji centrum danych i zarządzania nimi.

Wniosek

Jeśli instalujesz nowy sprzęt lub konfigurujesz małe lub średnie centrum danych, nie czekaj na pojawienie się problemu, zanim uzyskasz możliwości monitorowania. Jako rozwiązanie internetowe, Vertiv Environet Alert można błyskawicznie wdrożyć i łatwo skalować, dając pewność operacji monitorowania oraz spełniając wymagania biznesu.

Dodatkowch informacji o Vertiv™ Environet Alert™ udziela:  

Krzysztof Krawczyk, IT Solutions Sales Manager, Vertiv Poland

Krzysztof.Krawczyk@Vertiv.com, tel. +48 500 105 463