Przewaga projektów hybrydowych polega na tym, że klasyczny IaaS zastępuje się rozwiązaniami PaaS, czyli gotowymi aplikacjami dostępnymi w chmurze. Pozwala to na pełne wykorzystanie potencjału cloud computingu. Najlepszym tego przykładem jest spójne środowisko Azure Stack z globalną chmurą Azure. Dzięki porozumieniu Beyond.pl z Microsoftem w sprawie uruchomienia w Data Center 2 Azure Stacka polskie firmy mają dostęp do aplikacji Azure z lokalnego centrum danych, które znajduje się w Poznaniu.

W raporcie dotyczącym dziesięciu technologicznych trendów w 2018 r. Gartner na pierwszym miejscu w strategicznej kategorii podaje planowanie geograficzne. W przyszłości długookresowym celem międzynarodowego biznesu nie będzie posiadanie globalnej infrastruktury IT, tylko budowanie środowisk lokalnych za pośrednictwem partnerów. Współpraca pomiędzy Beyond.pl a Microsoftem jest zapowiedzią tego zbliżającego się trendu.

Badania potwierdzają także, że hybrid cloud znajdzie szerokie zastosowanie. Az˙ 74 proc. dużych przedsiębiorstw wierzy, że chmura hybrydowa będzie miała znaczący wpływ na wzrost ich biznesu (dane z raportu „Hybrid Cloud – from hype to reality”). Z badań „State of the Cloud 2017” wynika, że 58 proc. z nich ma gotowa? strategie? wdrażania chmury hybrydowej.

Azure Stack w Polsce to pierwszy krok na drodze do konsekwentnego ułatwiania klientom korzystania z hybrid cloud na dogodnych dla nich warunkach. To także istotna zmiana na rynku usług IT, jeśli chodzi o nowe regulacje dotyczące ochrony danych wrażliwych. Po 25 maja br. muszą być one przetwarzane na terenie poszczególnych krajów znajdujących się w Unii Europejskiej.

– Azure Stack w naszym Data Center 2 to wyjątek w całej Europie Środkowo-Wschodniej – podkreśla Maciej Madziała, IT Solutions Architect w Beyond.pl. – Lokalizacja jest jedną z kluczowych wartości tej usługi.

We współpracy z Beyond.pl rozbudowaną infrastrukturę można stworzyć nie tylko w oparciu o Microsoft Azure Stacka. Inne wiodące produkty dostawcy to Chmura dla Biznesu budowana z użyciem VMware oraz e24cloud – pierwsza polska chmura publiczna wykorzystująca KVM. Beyond.pl świadczy też typowe usługi data center, takie jak kolokacja oraz infrastruktura dedykowana.

 

– Migracja do cloudu to długotrwały i niejednokrotnie skomplikowany proces, dlatego bardzo często klienci decydują się na rozwiązania pośrednie: część zasobów lokują w chmurze, a część na fizycznych serwerach w centrum danych. Poza tym ze względu na wymogi licencyjne niektóre systemy muszą znajdować się na serwerach fizycznych – mówi Krzysztof Siwek, inżynier wsparcia sprzedaży w Beyond.pl. – Taka strategia jest popularna, bo daje czas na oswojenie się z nową technologią. Z cloud computingu w Polsce nadal korzysta przecież tylko 10 proc. firm.

Inną opcją, która zapewnia przedsiębiorcom dużo swobody, jest multicloud, czyli środowisko stworzone z wykorzystaniem chmur od różnych dostawców. Dlaczego firmy decydują się na multicloud? To przede wszystkim rozwiązania precyzyjnie dopasowane do potrzeb, ale także optymalizacja kosztów dzięki łączeniu kilku korzystnych finansowo ofert. Co istotne, takie środowiska dają też możliwość dopasowania sposobu przetwarzania danych do poziomu ich poufności.

– Dążymy do tego, aby zapewniać klientom jak najszerszy wachlarz usług chmurowych. Z tego względu oferujemy obecnie aż trzy rodzaje cloudu oraz kompleksową administrację IT, co stanowi olbrzymi profit. Nasi architekci i administratorzy do każdego projektu podchodzą indywidualnie. Multicloud w Beyond.pl to nie tylko połączenie różnych chmur i dostawców, ale także nasza pełna odpowiedzialność za stworzoną infrastrukturę – mówi Maciej Madziała.

Krzysztof Siwek dodaje, że tworzenie środowisk multicloudowych, projekty hybrydowe czy angażujące wiele różnych podmiotów sprzyjają innowacji. A to z kolei integruje środowisko IT w Polsce i pozytywnie wpływa na całą branżę.

– Uczymy się współpracy z różnymi partnerami, dzięki czemu klienci otrzymują po prostu produkty szyte na miarę – podsumowuje ekspert Beyond.pl.