Matrix42 Software Asset Management służy do kompleksowego, proaktywnego zarządzania oprogramowaniem i jego licencjami na każdej platformie – w urządzeniach końcowych, serwerach, sprzęcie mobilnym i w chmurze. Jego funkcjonalność wykracza jednak znacznie poza typowe funkcje narzędzi typu SAM. Gwarantuje pełną elastyczność konfiguracji procesów skanowania oraz optymalizacji posiadanego oprogramowania, skalowalność, bezpieczeństwo, a także wiele funkcji zwiększających produktywność.  Rozwiązanie to może być instalowane on-premise, ale jest też dostępne w postaci usługi chmurowej.

Wbudowany mechanizm SolutionBuilder umożliwia tworzenie formularzy oraz wizualnych szablonów prezentujących aktualny stan w firmie, a także ich łatwe dostosowywanie do zmieniającej się sytuacji. Natomiast funkcja Workflow Studio pozwala na modelowanie procesów metodą „przeciągnij i upuść”. Dzięki temu użytkownicy mogą w prosty sposób dostosować narzędzie do swoich potrzeb.

Specjaliści Matrix42 zagwarantowali także dostępność wielu funkcji ochronnych, takich jak jednorazowe logowanie (Enterprise SSO), kontrolę stanu bezpieczeństwa urządzeń, jak też analizę przyczyn ewentualnych anomalii za pomocą funkcji Secure Audit i Insight Analysis. Rozwiązanie uzupełniają mechanizmy zarządzania incydentami oraz bezpiecznego wdrażania oprogramowania za pomocą agentów.

Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny, Matrix42  

Świadome zarządzanie zasobami, w tym także licencjami, umożliwia uniknięcie ryzyka braku zgodności z umowami podczas audytów. Wiedza o wzajemnych zależnościach pomiędzy zasobami pozwala przewidzieć ewentualne następstwa awarii, a tym samym przestojów w dostępności krytycznych usług. Wielką rolę w takim podejściu odgrywają partnerzy, którzy powinni rozumieć środowisko klienta oraz wewnętrzne procedury i procesy.

  

Inteligentne zarządzanie licencjami

Sercem oprogramowania Matrix42 SAM jest mechanizm LIS Standard (License Intelligence Service) – jest to usługa zawierająca wzorce aplikacji dziesięciu największych producentów (Acronis, Adobe, Apple, Autodesk, Corel, McAfee, Microsoft, Symantec, Oracle, Trend Micro) umożliwiające ich automatyczną identyfikację. Dzięki zastosowaniu ponad 350 predefiniowanych modeli licencyjnych umożliwia automatyczne obliczanie zapotrzebowania na licencje. Rozszerzona wersja tej usługi to LIS Premium. Udostępnia ona bazę aplikacji wszystkich znanych producentów oprogramowania, zawierającą informacje o kategoriach oprogramowania (eCl@ss / UNSPSC), cyklu życia i plikach wykonywalnych.

Do pakietu Marix42 SAM dostępne są też inne dodatki. Są to między innymi moduły obejmujące wyłącznie oprogramowanie takich firm, jak SAP, Oracle czy IBM. Inny zaś udostępnia mechanizm ułatwiający zarządzanie wydatkami w chmurze poprzez analizę zawartych przez firmę umów i wynikających z nich kosztów, a następnie pełną inwentaryzację wykorzystywanych zasobów chmury. Narzędzie to jest dostępne dla usług Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) oraz Google Cloud Platform (GCP).

SAM uzupełnia portfolio innych narzędzi firmy Matrix42, takich jak Enterprise Service Management (ESM) czy Configuration Management Database (CMDB), które pozwalają na zdefiniowanie dowolnej klasy zasobów, a następnie wykorzystanie ich w realizacji procesów biznesowych. Rozwiązania te dostępne są w ofercie dystrybutorów Matrix42 – Exclusive Networks i Stovaris.

Wybrane funkcje oprogramowania Matrix42 Software Asset Management  
  • Zarządzanie umowami i kontraktami z dostawcami, w tym monitorowanie i proaktywne powiadamianie o terminach umów.
  • Tworzenie budżetów i planów kosztów, analiza kontraktów.
  • Definiowanie konfiguracji, które później mogą być dostarczane jako usługi w Katalogu Usług.
  • Import informacji o posiadanych zasobach.
  • Automatyczna inwentaryzacja urządzeń końcowych, serwerów, zasobów chmurowych i przypisanie do centrów kosztowych, jednostek organizacyjnych i lokalizacji.
  • Rozbudowane opcje konfiguracyjne umożliwiające pełne odwzorowanie firmy, hierarchii, użytkowników i ich usług, urządzeń oraz oprogramowania.
  • Optymalizacja licencji i zarządzanie ich zapasami.
  

Kontakt dla partnerów: Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny, Matrix42, bogdan.lontkowski@matrix42.com