Trzonem należącej do Matrix42 oferty produktów dostępnych pod marką FireScope jest oprogramowanie Secure Discovery and Dependency Mapping (SDDM). Umożliwia ono nieustanną analizę w czasie rzeczywistym zasobów podłączonych do sieci IT przedsiębiorstwa oraz obserwuje ich relację z krytycznymi usługami biznesowymi. SDDM uzyskuje informacje o zasobach komputerów, a także dane o wirtualnych hostach gości i pamięciach masowych. Jest w stanie zbierać informacje także ze środowisk VMware vCenter oraz Amazon Web Services.

Narzędzie SDDM powstało w celu zaspokojenia potrzeb administratorów IT w firmach, którzy z różnych powodów potrzebują poznać rzeczywisty stan wykorzystywanych zasobów, ponieważ ze względu na ich nadmiar, bądź niewystarczającą ilość personelu nie są w stanie dokonywać inwentaryzacji w sposób ręczny. Dzięki niemu mogą stworzyć pełną dokumentację środowiska IT i zaktualizować posiadaną bazę CMDB. Odzyskają też pełną kontrolę, potrzebną przy prowadzaniu zmian w infrastrukturze IT, dopasowywaniu jej do zmieniających się oczekiwań działów biznesowych, jak też nieodzowną w przypadku konieczności przeprowadzenia śledztwa po podjętej próbie ataku na sieć przedsiębiorstwa.

Warto podkreślić, że FireScope SDDM nie wykonuje snapshotów środowiska IT, ale prowadzi jego ciągłą obserwację (dzięki temu uwadze administratorów nie umkną wydarzenia występujące pomiędzy wykonaniem snapshotów). Obejmuje nią nie tylko fizyczne urządzenia, ale i świadczone przez nie usługi. Wszystkie zaobserwowane zmiany są natychmiast raportowane administratorom. Wdrożenie tego narzędzia jest bardzo proste, nie jest też wymagane przyznawanie użytkownikom obserwowanych urządzeń praw administratora.

Najczęstsze scenariusze wykorzystania oprogramowania Matrix42 FireScope:  

 

  • projekty zapewniające transparentność środowiska IT,
  • zarządzanie zmianą i ryzykiem,
  • zbieranie danych do bazy CMDB,
  • migracja pomiędzy centrami danych i do chmury,
  • zabezpieczanie środowiska IT i reagowanie na incydenty,
  • projekty konsolidacyjne (np. w wyniku połączenia firm),
  • optymalizacja kosztów.
  

Dane i wydajność pod kontrolą

W portfolio marki FireScope dostępne są także inne, wspierające administratorów narzędzia. Service Performance Manager (SPM) prowadzi nieustanny monitoring infrastruktury IT oraz aplikacji i usług biznesowych pod kątem tego, czy pracują z optymalną wydajnością. Ułatwia oszacowanie możliwości spełnienia wymagań biznesowych przez posiadane rozwiązania IT oraz ryzyka wpływu na działalność biznesową firmy z powodu braku wystarczającej ilości zasobów. Monitorowanie odbywa się w sposób bezagentowy lub z wykorzystaniem wydajnych, ale niezajmujących istotnej ilości zasobów agentów. Zebrane dane przedstawiane są w postaci konfigurowalnych dashboardów oraz w raportach SLA. Rozwiązanie SPM można zintegrować z posiadaną bazą CMDB i systemem zarządzania usługami IT (IT Service Management).

Kolejnym ciekawym narzędziem jest Business Intelligence DataMart (BI DataMart).To usługa SaaS, która konwertuje zebrane informacje o zasobach IT przedsiębiorstwa w łatwe do zrozumienia i zwizualizowania raporty. Umożliwia tym samym podejmowanie strategicznych i taktycznych decyzji dotyczących poszczególnych usług biznesowych, zależnie od obecnej sytuacji dotyczącej rozwiązań IT, które nimi zarządzają. Ułatwia też wykrywanie niewykorzystywanych przez firmę urządzeń i licencji oprogramowania, jak i pomaga w identyfikacji potencjalnych luk bezpieczeństwa lub zasobów nieobjętych już wsparciem producenta.

Ostatnim produktem oferowanym pod marką FireScope jest Integration Manager. Umożliwia on synchronizację zebranych danych z innymi aplikacjami i narzędziami wykorzystywanymi do zarządzania usługami w przedsiębiorstwie. FireScope ma gotowe konektory do rozwiązań ITSM takich producentów jak ServiceNow, BMC, CA czy Ivanti, co znacząco ułatwia partnerom prowadzenie wdrożeń i integrację z innymi rozwiązaniami.

Matrix42-Corporate-Logo

Dodatkowe informacje: Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny, Matrix42, bogdan.lontkowski@matrix42.com