Rozwiązania FireScope idealnie wpisują się w strategię produktową firmy Matrix42, której celem jest pełne ucyfrowienie środowiska pracy, zapewnienie łatwości zarządzania nim i bezpieczeństwa przetwarzanych danych. 

Narzędzia te – dostępne w wersji wdrażanej on-premise i chmurowej – pozwalają na poznanie wszystkich używanych w firmie krytycznych zasobów IT oraz ich wzajemnych zależności i stopnia wykorzystania przez poszczególne usługi biznesowe. Oprogramowanie FireScope może przechwytywać w czasie rzeczywistym dane dotyczące środowisk lokalnych, chmur prywatnych i publicznych lub dowolnej ich kombinacji. Nie wymaga zastosowania agentów, a po skonfigurowaniu może zacząć dostarczać dane i wyniki analizy w ciągu kilku minut.

Skorzystanie z rozwiązań FireScope powinni rozważyć przede wszystkim ci klienci, którzy nie są świadomi posiadanych zasobów i ich relacji z krytycznymi usługami. Szczególną korzyść odniosą w sytuacji, gdy w wyniku rozwoju firmy lub gwałtownych sytuacji wpływających na jej działanie, konieczne jest pilne wprowadzenie zmian w usługach, a ich dokumentacja jest nieaktualna lub wręcz w ogóle nie istnieje. Często też zdarza się, że informacje o aktywach przechowywane są w arkuszach kalkulacyjnych Excel, zamiast w bazie CMDB, co uniemożliwia ich skuteczną i szybką analizę. Nie można też zapominać o środowisku chmurowym, do którego w celu optymalizacji kosztów firmy przekazują część własnej infrastruktury, a także wykorzystują je do zarządzania niełatwymi w obsłudze systemami, na przykład Internetu Rzeczy.

Statystyki z badań firmy Gartner zdecydowanie uzasadniają potrzebę zaoferowania klientom rozwiązań FireScope przez integratorów. Mówią one bowiem, że aż 80 proc. projektów związanych z bazami CMDB nie spełnia oczekiwań, gdyż posiadanie tylko częściowych lub nieaktualnych danych nie wystarczy, aby skutecznie wspierać priorytety biznesowe i IT. Jeszcze więcej firm, bo aż 85 proc., nie wie jakie ma zasoby, gdzie się znajdują i kto jest ich właścicielem. Z kolei 45 proc. działa w sposób reaktywny – prowadzi inwentaryzację zasobów tylko podczas dotyczących ich projektów.

Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny, Matrix42  

Rozwiązanie FireScope SDDM może być oferowane jako samodzielny produkt, ale stanowi też świetny punkt wyjścia do rozmów o innych produktach z oferty Matrix42, z którymi może być zintegrowany, jak Enterprise Service Management (ESM) czy Software Asset Management (SAM). To ułatwia rozpoczęcie współpracy z klientami, którzy niechętnie rozmawiają o wdrażaniu systemów z kategorii Secure Unified Endpoint Management czy Enterprise Service Management. FireScope SDDM doskonale sprawdzi się w firmach z rozproszonym środowiskiem IT, kilkoma centrami danych, hybrydową infrastrukturą on-premise i chmurową – wszędzie tam, gdzie klient zastanawia się nad optymalizacją środowiska i usług oraz dba o jego bezpieczeństwo.

  

Środowisko IT pod ciągłą obserwacją

Trzonem oferty dostępnej pod marką FireScope jest oprogramowanie Secure Discovery and Dependency Mapping (SDDM). Umożliwia ono nieustanną analizę w czasie rzeczywistym zasobów podłączonych do sieci IT przedsiębiorstwa oraz obserwuje ich relacje z krytycznymi usługami biznesowymi. SDDM uzyskuje informacje o zasobach, takie jak procesor, system operacyjny, pamięć, podłączone dyski, a także dane o wirtualnych hostach gości i pamięciach masowych. Warto podkreślić, że jest w stanie zbierać informacje także ze środowisk VMware vCenter oraz Amazon Web Services.

Narzędzie SDDM powstało w celu zaspokojenia potrzeb administratorów IT w firmach, którzy potrzebują poznać rzeczywisty stan wykorzystywanych zasobów, ponieważ ze względu na ich nadmiar, bądź niewystarczającą ilość personelu, nie są w stanie dokonywać inwentaryzacji w sposób ręczny. Dzięki niemu mogą stworzyć pełną dokumentację środowiska IT i zaktualizować posiadaną bazę CMDB. Odzyskają też pełną kontrolę, potrzebną przy wprowadzaniu zmian w infrastrukturze IT, dopasowywaniu jej do zmieniających się oczekiwań działów biznesowych, jak też nieodzowną w przypadku konieczności przeprowadzenia śledztwa po próbie ataku na sieć przedsiębiorstwa.

Co istotne, FireScope SDDM nie wykonuje snapshotów środowiska IT, ale prowadzi jego ciągłą obserwację (dzięki temu uwadze administratorów nie umkną wydarzenia występujące pomiędzy wykonaniem snapshotów). Obejmuje nią nie tylko fizyczne urządzenia, ale też świadczone przez nie usługi. Wszystkie zaobserwowane zmiany są natychmiast raportowane administratorom. Wdrożenie tego narzędzia jest bardzo proste. Nie ma wymogu przyznawania użytkownikom obserwowanych urządzeń praw administratora, a sam proces tworzenia mapy środowiska IT rozpoczyna się natychmiast po zainstalowaniu oprogramowania na serwerze.