Firmy w trakcie swojej działalności wdrażają wiele różnych, odizolowanych rozwiązań, których celem jest zaspokajanie poszczególnych potrzeb biznesowych. Na przestrzeni ostatnich lat zauważono jednak, że zgromadzone w ten sposób dane mają dużą wartość, ale aby zacząć czerpać z niej korzyści, należy zintegrować przechowujące je silosy, zagregować informacje, a następnie poddać analizie i wyciągnąć wnioski. Taka filozofia działania przyświeca firmie Matrix42, która wszystkie swoje produkty projektuje tak, aby były zgodne z koncepcją Digital Workspace Management (DWM).

Przykładem zastosowania takiego podejścia jest połączenie usług Client Lifecycle Management oraz Enterprise Mobility Management w jednym rozwiązaniu Unified Endpoint Management. Umożliwia ono administrowanie urządzeniami końcowymi w centralnym interfejsie, a także ich wszechstronne zabezpieczanie, z uwzględnieniem kontekstu biznesowego.

Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny, Matrix42  

Zastosowanie rozwiązań bazujących na koncepcji Digital Workspace Management jest bardzo istotne w procesie cyfrowej transformacji. Pozwalają one na uporządkowanie cyfrowego środowiska pracy, uproszczenie go poprzez integrację wykorzystywanych rozwiązań, współużytkowanie zasobów oraz implementację nowych procesów biznesowych, co przekłada się na wzrost zadowolenia pracowników i ich wydajności. W obsłudze klientów zainteresowanych tymi rozwiązaniami szczególną rolę odgrywają integratorzy. To oni najlepiej znają środowiska użytkowników oraz są świadomi problemów, z którymi najczęściej mają do czynienia, jak też tych nowych. Dlatego z powodzeniem mogą zaproponować konkretne rozwiązania, a jeśli będą skuteczni w działaniu, z pewnością mogą liczyć na wieloletnie kontrakty.

  

W modelu DWM bardzo ważny jest aspekt uczenia się w celu zautomatyzowania jego działania. Dla przykładu, gdy podczas uruchamiania wykorzystywanej codziennie aplikacji biznesowej pojawia się komunikat o błędzie, wydarzenie to jest zgłaszane przez pracowników. Gdy dział IT ustali, że przyczyną jest zainstalowana nieaktualna wersja aplikacji, wpisuje ją na listę oprogramowania przeznaczonego do automatycznego aktualizowania za pomocą dystrybuującego w automatyczny sposób łatki  rozwiązania Secure Unified Endpoint Management. Celem jest, aby podobny problem nie wystąpił już w przyszłości.

Fundamentem modelu Digital Workspace Management w portfolio Matrix42 jest cyfrowa platforma Digital Workspace Platform. Staje się ona centrum udostępniania zasobów i obejmuje swoim zasięgiem wszystkie posiadane przez klienta środowiska, pozwala na tworzenie i dostosowywanie procesów biznesowych do aktualnych potrzeb firmy, zapewnia odpowiedni poziom integracji i wymiany danych pomiędzy systemami. Odbywa się to za pomocą dwóch działających w każdej nowoczesnej przeglądarce modułów – bazującego na mechanizmie low-code SolutionBuilder (widoki i logika) oraz Workflow Studio (procesy i automatyzacja).

Dodatkowo, klient wraz z Digital Workspace Platform otrzymuje również wybrane moduły z portfolio Matrix42, zapewniające produktywność i bezpieczeństwo. Dzięki wbudowanej funkcji Enterprise Single Sign-On (SSO) pracownicy mogą się bezpiecznie uwierzytelniać, zaś Device & Access Control umożliwia zapobieganie niepożądanemu dostępowi i wyciekowi danych, na przykład za pośrednictwem pamięci USB. W przypadku incydentu bezpieczeństwa, moduł Secure Audit umożliwia administratorom ograniczenie jego przyczyny i skutków, zgodnie z zasadą podwójnej kontroli. Z kolei Insight Analysis to mechanizm, który pozwala na wizualizację danych i podejmowanie właściwych decyzji na podstawie ogromu informacji zbieranych z innych rozwiązań Matrix42.

Moduły rozwiązania Digital Workspace Platform

 • Application Control, DLP, NextGen Antivirus
 • Low-code SolutionBuilder
 • Device and Access Control
 • Endpoint Detection and Remediation (EDR)
 • Seamless Anywhere Encryption
 • Pre-Boot Authentication (PBA)
 • Enterprise Single Sign-On
 • Insight Analytics & Secure Audit
 • Workflow Studio
 • Enterprise Service Management and CMDB
 • Software Asset Management and Asset Management
 • Łącza do rozwiązania SUEM Solution

Kontakt dla partnerów: Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny, Matrix42, bogdan.lontkowski@matrix42.com