Stworzenie przez Oktawave Marketu aplikacji związane jest ze zmianą dotychczasowej strategii udostępniania oprogramowania. Dotychczas ten operator platformy IaaS samodzielnie oferował użytkownikom kilkanaście łatwych do uruchomienia i gotowych do użycia aplikacji, takich jak CMS, system zarządzania projektami czy platforma e-commerce. Z czasem jednak potrzeby użytkowników końcowych wzrosły, szczególnie w zakresie dostępności do różnych typów aplikacji oraz ich określonych wersji.

Market aplikacji (http://oktawave.com/marketplace) zastąpił oferowany dotychczas moduł Aplikacje. Firmy programistyczne mogą publikować szablony gotowych aplikacji, określać sposoby ich licencjonowania i oddawać je w ręce użytkowników. Oni zaś mogą wyszukiwać interesujące ich oprogramowanie i za pomocą kilku kliknięć uruchomić je, korzystając ze swojego konta w chmurze Oktawave.

 

 
Korzyści dla klientów i dostawców

Dla użytkownika końcowego znalezienie właściwej aplikacji w Markecie jest bardzo proste. Może on przeglądać listy dostępnych programów – ma do dyspozycji sortowanie i filtrowanie na różne sposoby (m.in. widoki pokazujące polecane, popularne i najnowsze rozwiązania soft-
ware’owe) oraz wyszukiwarkę. Znalezione oprogramowanie może pobierać do katalogu Moje aplikacje na koncie użytkownika Oktawave, uruchamiać je stamtąd, a także komentować i oceniać. Może również uruchomić określone narzędzie wprost z Marketu aplikacji – cały proces jest zautomatyzowany i intuicyjny.

Firmy programistyczne, które mają oficjalny status partnera Oktawave, korzystają  z kreatora, który daje możliwość przygotowania szablonu aplikacji i zamieszczenia go w Markecie. Mają też dostęp do listy utworzonych szablonów, mogą zarządzać licencjami (definiować warunki licencyjne oraz ceny licencji) i przypisywać je do szablonów aplikacji. Poza tym, widok
Moje rozliczenia zapewnia śledzenie kwoty naliczonej na podstawie sprzedanych programów oraz dokonywanie wypłat.

Definiowanie licencji w Markecie aplikacji

Deweloper dodający aplikację może skorzystać z trzech opcji licencyjnych: Standard, CPU oraz BYOL. W pierwszej ustala cenę za godzinę korzystania z danego oprogramowania – to najprostszy i najbardziej zgodny z ideą chmury obliczeniowej model rozliczania. W drugiej (CPU) cena za godzinę jest mnożona przez liczbę procesorów, na których uruchomiona będzie aplikacja. To ważne w przypadku oprogramowania bazującego na rozwiązaniach Microsoft. W trzeciej – Bring Your Own License – deweloper nie definiuje żadnego kosztu za pośrednictwem platformy Oktawave. Może to zrobić np. za pomocą zewnętrznego interfejsu i w ten sposób pobierać opłaty.

 

Oktawave planuje, aby docelowo w Markecie aplikacji znalazły się wszystkie rodzaje oprogramowania potrzebnego w codziennej pracy, m.in.:

– aplikacje finansowe,

– systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM),

– platformy współpracy online,

– rozwiązania e-commerce,

– aplikacje do zarządzania projektami,

– systemy zarządzania treścią (CMS),

– platformy edukacyjne.

Wkrótce w Markecie aplikacji możliwe będzie również udostępnianie aplikacji serwerowych, bazodanowych, programistycznych lub sieciowych (także w postaci wirtualnych maszyn – tzw. virtual appliance) przez twórców oprogramowania wspomagającego zarządzanie procesami IT.

 

Jak pobrać aplikację z Marketu?

Aby pobrać lub uruchomić dostępną w Markecie aplikację, należy być zarejestrowanym w systemie Oktawave. Dzięki rejestracji użytkownikowi zostanie nadany odpowiedni zakres uprawnień. Może on wybrać interesującą go aplikację z listy propozycji (sekcje Polecane, Popularne, Najnowsze) lub wyszukiwać je po nazwie, według kategorii lub systemu operacyjnego.

Domyślnie dla danej kategorii prezentowane są najnowsze wersje aplikacji. W miejscu, w którym podawane są szczegóły dotyczące właściwości określonego programu, wyświetlana jest sekcja Powiązane wersje, gdzie można uzyskać dostęp do starszych wersji danego oprogramowania, jeśli istnieją. Szablony aplikacji można pobrać do swojego Katalogu aplikacji – Oktawave nie pobiera za to żadnej opłaty. Na stronie wybranego szablonu znajduje się również opcja do uruchomienia żądanego software’u bezpośrednio z Marketu.

Po uruchomieniu aplikacji konieczne jest doprecyzowanie kilku kwestii, m.in. określenie typu instancji (wybór mocy obliczeniowej i pamięci RAM dla urządzenia, na którym ma działać program) oraz podanie szczegółów instancji (ogólnych i technicznych, np. możliwość włączenia większej liczby instancji naraz). W momencie uruchomienia aplikacji konto użytkownika obciążane jest opłatą zgodną z cennikiem Oktawave, właściwą dla sposobu rozliczania licencji ustalonego przez jej twórcę.

Dariusz Nawojczyk

CMO, Oktawave

Uświadomiliśmy sobie, że udostępniając klientom tylko samodzielnie przygotowane aplikacje, nie damy im prawdziwego wyboru. Dlatego konieczne stało się zaangażowanie całej społeczności deweloperskiej i zaoferowanie klientom końcowym aplikacji w ramach jednej platformy. W ten sposób stworzyliśmy model, w którym programy będą dostępne analogicznie jak w sklepach dla użytkowników urządzeń mobilnych. Dzięki temu dziś chmura typu IaaS może służyć także jako platforma uruchamiania aplikacji biznesowych – na polskim rynku jest to przełom, zarówno dla deweloperów, jak i dla firm poszukujących oprogramowania.

 
Jak dodawać aplikacje do Marketu?

Aby zyskać możliwość publikowania własnego software’u i sprzedawania go w Markecie Oktawave, konieczne jest uzyskanie dodatkowych uprawnień. W tym celu należy zgłosić się do zespołu Oktawave, który przeanalizuje wniosek. Jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie, użytkownik otrzyma bezpłatnie zestaw dodatkowych narzędzi deweloperskich.

Osoba udostępniająca swoją aplikację musi opisać ją we właściwy sposób (nazwa, wersja, logo, opis merytoryczny itd.) oraz wybrać środowisko uruchomieniowe (wersja systemu operacyjnego oraz rekomendowany typ instancji). Twórca oprogramowania sam ustala jego cenę, a za dokonaną sprzedaż Oktawave nie pobiera żadnej prowizji.

Bardzo ważnym elementem jest określenie sposobu licencjonowania udostępnionego programu. Jest to krok opcjonalny, a więc jeśli do opublikowanej aplikacji nie zostanie przypisana licencja, użytkownik nic za nią nie zapłaci. Sposób licencjonowania określonego programu można zmienić po pewnym czasie. Jednak przeprowadzenie tej operacji nie będzie miało wpływu na sposób rozliczania już uruchomionych aplikacji (z podłączoną starą licencją).

O platformie Oktawave

• Oktawave jest innowacyjną platformą infrastruktury na żądanie (IaaS), w ramach której można uruchomić, przetwarzać lub przechowywać dowolne zasoby – stronę WWW, aplikację biznesową, projekt startupowy lub rozwiązanie korporacyjne. Portfolio usług Oktawave obejmuje przede wszystkim środowiska serwerowe w chmurze (OCI), bezpieczny oraz najszybszy na świecie system przechowywania i przetwarzania danych (OVS, OCS), a także środowiska bazodanowe i aplikacyjne.

• Główną przewagą konkurencyjną platformy jest całkowicie autorski system udostępniania zasobów, rozliczania ich oraz zarządzania chmurą. Wykorzystany w nim unikatowy mechanizm Autoskalera zapewnia automatyczne dostosowywanie wielkości infrastruktury do aktualnego obciążenia aplikacji.

• Oktawave to także autorska architektura przechowywania danych na wielu poziomach, pozbawiona awaryjnych i wolnych dysków twardych. W zakresie szybkości dostępu do danych Oktawave jest obecnie najszybszą chmurą obliczeniową na świecie, która w niezależnych testach Cloud Harmony osiągnęła wydajność na poziomie miliona operacji wejścia-wyjścia na sekundę (IOPS).

• W zakresie wykorzystywanych technologii Oktawave współpracuje z takimi partnerami jak:

– centrum danych: ATM,

– warstwa sprzętowa: Dell, HP, Citrix,

– warstwa wirtualizacyjna: VMware,

– warstwa aplikacyjna: Microsoft, Parallels.

• Jako narzędzia webmasterskie i deweloperskie oferuje:

– gotowe środowiska uruchomieniowe (LAMP/WAMP, Ruby, Python, .NET),

– otwarte API oraz wiele mechanizmów ułatwiających wdrożenie (np. snapshoty),

– prekonfigurowane i skalowalne aplikacje (m.in. Joomla!, Drupal, WordPress).

• Oktawave zaufali m.in. tacy klienci, jak Coca-Cola, TUI, AVIVA i Grupa Pracuj.pl.

Dodatkowe informacje:

Dariusz Nawojczyk,

Chief Marketing Officer, Oktawave,

dariusz.nawojczyk@oktawave.com

Artykuł powstał we współpracy z firmą Oktawave.