Zmienia się krajobraz centrów danych: IT staje się coraz bardziej rozproszone. Obok scentralizowanych hiperskalowych gigantów, powstaje coraz więcej ośrodków regionalnych oraz lokalnych, czyli jak najbliżej miejsca, gdzie dane są generowane i przetwarzane.  

– Lokalne centra danych będą wszędzie, a popyt na nie szybko wzrośnie – prognozuje Joe Kramer, Global Sales & Marketing Director Modular Data Centers w Schneider Electric. Powołuje się przy tym na prognozy, według których globalny wzrost danych do 2025 r. wyniesie 500 proc., a rynek przetwarzania brzegowego będzie rósł o 12,5 proc. rok do roku. Specjaliści Schneider Electric odnotowują i przewidują w kolejnych latach rosnące zapotrzebowanie na lokalne przetwarzanie danych praktycznie w każdej branży. Wśród nich znajdują się: retail, sektor finansowy, ochronę zdrowia, przemysł paliwowy, firmy motoryzacyjne, produkcję, telekomunikację, transport i in.

Cztery czynniki rozwoju DC  

Odpowiedzią na aktualne, ale też przyszłe oczekiwania klientów i operatorów centrów danych, zarówno lokalnych, jak i regionalnych i centralizowanych, są modułowe data center. Można wymienić cztery czynniki kluczowe dla rozwoju data center przyszłości, na które odpowiadają takie konstrukcje: zrównoważony rozwój (optymalizacja zużycia energii, redukcja śladu węglowego), wydajność (nie tylko energetyczna, ale też kosztowa – optymalizacja wydatków, aby uzyskać lepszy zwrot z inwestycji), łatwość adaptacji (duże możliwości rozbudowy i dostosowywania do potrzeb) oraz odporność (np. minimalizacja ryzyka nieplanowanych przerw).

– Szybkość, koszt i zwrot z inwestycji jest gwarantowany – podkreślał zalety prefabrykowanych centrów danych Mustafa Demikrol, wiceprezes DSC Offer Management, Secure Power Divion w Schneider Electric. 

Podkreślił przy tym uniwersalność zastosowań modułowych data center, które pasują do wszystkich rodzajów centrów danych.

Wnętrze modułowego centrum danych.

Mariaż standaryzacji i elastyczności

Zaprezentowane podczas konferencji nowe Easy Modular Data Center All-in-One Schneider Electric są oferowane w czterech podstawowych wersjach. Mieszczą się w kontenerach 20- i 40-stopowych (ISO) oraz 25- i 45-stopowych (non ISO). Bazowa moc wynosi od 20 do 100 kW (od 5 kW do 7,1 kW na 1 szafę). Jeden moduł mieści od 6 do 14 szaf.

Modułowe centra danych zawierają między innymi prefabrykowane chłodzenie, zasilanie i komunikację, jak też są gotowe do monitorowania i wsparcia. Z drugiej strony można dołożyć do tego systemu wiele funkcji opcjonalnych, jak kontrola dostępu, system monitoringu środowiska, system pożarowy i wiele innych rzeczy, dostosowując je do konkretnego klienta. Moduły mają trwałą konstrukcję, ale zachowują mobilność – łącza elektryczne i mechaniczne można łatwo odpiąć w razie konieczności przeniesienia kontenera.

Wśród zalet, które przekonują klientów do inwestycji, należy wymienić szybkość i łatwość wdrożenia, optymalne i przewidywalne koszty (co ogranicza ryzyko inwestycji) i wydajność, niezawodność, optymalne wykorzystanie przestrzeni. Dodatkowym, choć zapewne nie głównym powodem wyboru takich właśnie rozwiązań, jest też rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju dla decyzji dotyczących inwestycji w centra danych.

Korzyści dla partnerów  

Modułowe centrum danych odpowiada również na potrzeby integratorów, a jednym z powodów jest prostota konstrukcji, a co za tym idzie, szybkość i łatwość wdrożenia. Partner Schneider Electric ma do dyspozycji prefabrykowany system, który już u producenta jest integrowany i przetestowany. Integrator może w założonym czasie uporać się z projektem, i to bez konieczności posiadania wyrafinowanych kompetencji inżynieryjnych. Wdrożenia (zwłaszcza któreś z kolei) ułatwia standaryzacja, kontrolowana przez dostawcę jakość, jak i dostępność dokumentacji. Z drugiej strony integrator ma szereg możliwości generowania przychodów poprzez dostosowanie modułowego data center do indywidualnych potrzeb klienta i dalszą rozbudowę rozwiązania.

Redakcja CRN Polska miała okazję zobaczyć, jak powstają modułowe centra danych Schneider Electric w katalońskiej fabryce zlokalizowanej w Sant Boi de Llobregat. Mogliśmy też przekonać się, jak funkcjonują w praktyce, odwiedzając modułowe centrum danych w bazylice Sagrada Familia w Barcelonie, odwiedzanej rocznie przez około 4,5 mln turystów.

Wizyta w bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Systemy informatyczne jednego z najczęściej odwiedzanych zabytków na świecie działają w oparciu o modułowe centrum danych Schneider Electric.