Oferowany przez LANDESK pakiet Management Suite służy do zintegrowanego zarządzania sprzętem stacjonarnym, mobilnym i licencjami oprogramowania na dowolnej platformie systemowej (Windows, Mac OS X, Linux, AIX, Unix, środowiska wirtualne). Zarządzanie odbywa się według zdefiniowanych reguł polityki bezpieczeństwa. Administratorzy zyskują dostęp do rozbudowanych raportów, które wizualizują aktualny stan infrastruktury IT i ułatwiają podejmowanie decyzji odnośnie do ewentualnych interwencji i wprowadzanych zmian.

Dzięki oprogramowaniu LANDESK Management Suite możliwe jest uzyskanie wszystkich danych potrzebnych do zarządzania kontami użytkowników i ich urządzeniami. Minimalizuje ono ryzyko wstrzymania pracy z powodu awarii systemu, niepoprawnego wprowadzenia zmian konfiguracyjnych, ataku wirusa lub innego naruszenia bezpieczeństwa. Administratorom łatwiej zarządzać całym środowiskiem, gdy nie muszą ciągle przełączać się z jednej konsoli aplikacji do innej. Zaoszczędzony w ten sposób czas mogą przeznaczyć na bardziej produktywne zadania.

LANDESK w ciągu ostatnich lat kupił trzy firmy produkujące rozwiązania do zarządzania sprzętem mobilnym. Jedną z nich był Wavelink, który oferował systemy do zarządzania przemysłowymi urządzeniami mobilnymi. Z kolei LetMobile zapewniał bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej, aplikacji i blokował wyciek danych w smartfonach. Naurtech zaś oferował łatwy mobilny dostęp do danych przedsiębiorstwa znajdujących się w aplikacjach biznesowych. Nabyte przez LANDESK patenty i technologie są zintegrowane ze sobą i oferowane w ramach pakietu LANDESK Mobility Manager.

Bogdan Lontkowski

dyrektor regionalny na Polskę, Czechy, Słowację i kraje nadbałtyckie, LANDESK Software

W Polsce prawie połowa wdrożeń oprogramowania LANDESK jest przeprowadzana w placówkach administracji państwowej. Zapewnia ono oszczędność kosztów i czasu poświęcanego na zarządzanie środowiskiem IT. Ma to niebagatelne znaczenie w kontekście liczby systemów, które muszą współpracować ze sobą, aby dana placówka mogła spełniać swoje zadania. Przedstawiciele tego sektora doskonale znają wyzwania związane z zarządzaniem środowiskami IT, co ułatwia przekonanie ich do wzięcia udziału w prezentacji dotyczącej korzyści płynących z oprogramowania LANDESK.

 
Pełne bpieczeństwo

Kolejnym, wartym uwagi produktem jest pakiet LANDESK Security Suite, który zapewnia bezpieczeństwo urządzeń klienckich. Składa się z kilkunastu komponentów, spośród których klient może wybrać interesujący go zestaw. Należą one do czterech kategorii: zarządzanie uaktualnieniami, kontrola aplikacji, kontrola urządzeń oraz zapewnianie zgodności z polityką bezpieczeństwa obowiązującą w danej firmie i dotyczącą urządzeń klienckich.

 

Komponentem, który zdecydowanie wyróżnia oprogramowanie LANDESK wśród podobnych rozwiązań konkurencji, jest zarządzanie uaktualnieniami systemów operacyjnych i aplikacji. Zastosowano w nim technikę Targeted Multicast. Dzięki niej wyznaczony wyznaczony komputer, staje się serwerem, który w sieci lokalnej odpowiada za pobieranie aktualizacji i dystrybuuje je do poszczególnych stacji roboczych, co skraca czas ich instalacji nawet 20-krotnie.

 

Wsparcie dla partnerów

Resellerzy mogą zgłaszać się do udziału w programie partnerskim producenta (konieczne jest ukończenie specjalnego kursu i zdanie egzaminu), ale nie jest to obowiązkowe. Jeśli realizowany przez nich projekt okaże się dużym wyzwaniem, zawsze mogą liczyć na wsparcie dystrybutora lub innego certyfikowanego partnera.

– Mniejsi partnerzy mają duże szanse sprzedaży oprogramowania LANDESK placówkom administracji publicznej w swoich miastach – mówi Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny na Polskę, Czechy, Słowację i kraje nadbałtyckie, LANDESK Software. – Takie mniejsze projekty z reguły nie są w kręgu zainteresowania dużych partnerów, który skupiają się na największych wdrożeniach. Tymczasem i tu, i tu można zarobić nie tylko na sprzedaży licencji, ale przede wszystkim na świadczeniu dodatkowych usług serwisu i utrzymania systemu.

W Polsce dystrybutorem LANDESK jest Alstor, od którego resellerzy mogą kupić oprogramowanie producenta także na własny użytek, ze specjalną licencją do świadczenia usług (np. audytu legalności oprogramowania z wykorzystaniem modułu Software License Monitoring).

Dodatkowe informacje:

Bogdan Lontkowski,
dyrektor regionalny na Polskę, Czechy, Słowację i kraje nadbałtyckie, LANDESK Software,

bogdan.lontkowski@landesk.com

Artykuł powstał we współpracy z firmą LANDESK Software.