Wobec globalizacji gospodarki, a także zmian spowodowanych pandemią, firmy stanęły przed wyzwaniami związanymi z działalnością o dużym zasięgu geograficznym, koniecznością wdrażania modeli biznesowych 24x7x365 i rozwijaniem transakcji e-commerce. Biznes ma być stale aktywny i zawsze gotowy do reagowania na zmiany, co wymaga nieprzerwanego dostępu do informacji, decydującego o sukcesie na rynku. Dostęp do sieci i danych to obecnie kluczowy element korporacyjnego łańcucha wartości, a centra danych stały się dla wielu firm ich najważniejszym zasobem.

Zależność od centrum danych wymaga stworzenie skutecznej kontroli skomplikowanego środowiska IT, z kombinacją nowego i starszego sprzętu, dużą liczbą różnych urządzeń i procesów. W nowoczesnym data center funkcjonują serwery (od tych najprostszych po maszyny klasy enterprise) z różnymi systemami operacyjnymi, zapory ogniowe, bramy, przełączniki, routery, rozwiązania do monitorowania środowiska, systemy automatyki budynkowej, zasilacze bezprzerwowe (UPS-y) itd. Lista systemów w środowisku, które musi być zarządzane, stale rośnie.

Z jednej strony trzeba sobie poradzić z większą złożonością centrów danych oraz malejącymi wskaźnikami wykorzystania sprzętu. Z drugiej strony wysiłki zmierzające do tego, żeby zapewnić użytkownikom szybszy i stały dostęp do firmowych zasobów informatycznych, muszą skutkować wydłużeniem czasu pracy bez przestojów oraz skróceniem czasu odzyskiwania sprawności po awariach. Odpowiedzią na pierwsze wyzwanie jest konsolidacja infrastruktury. Ten drugi problem natomiast może rozwiązać zdalne zarządzanie. Umożliwia ono monitorowanie, zarządzanie i reagowanie na zdarzenia w geograficznie rozproszonych sieciach i systemach z jednego miejsca. Ogranicza także problemy kadrowe i zapewnia efektywne administrowanie środowiskiem IT.

Niezbędne staje się proaktywne zarządzanie siecią i systemami. Jego celem jest utrzymanie ich w działaniu i zapobieganie przestojom (a przynajmniej minimalizowanie czasu ich trwania i częstotliwości). Dlatego ważne jest, aby administratorzy IT mieli szybki i bezpieczny dostęp do zarządzanej przez siebie infrastruktury z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Potrzebują narzędzi do zarządzania swoim sprzętem, bez względu na to, gdzie się on znajduje.

Sprzętowe narzędzia do centralnego zarządzania

Rynek oferuje im wiele rozwiązań do zdalnego zarządzania i kontroli nowoczesnego centrum danych. Wdrożenie i integracja takiego kompleksowego rozwiązania nie powinny wpływać na funkcjonowanie, obsługę i utrzymanie infrastruktury. Ponieważ będzie ono służyć do zdalnego zarządzania środowiskiem będącym połączeniem nowego i starszego sprzętu od różnych dostawców, powinno być niezależne od platform, systemów operacyjnych czy konkretnej marki urządzeń. Ponieważ pracownicy działu IT nie mają czasu na naukę skomplikowanych sposobów obsługi nowych narzędzi do zdalnego zarządzania, dobrze, by zapewniało znajome interfejsy i umożliwiało intuicyjne interakcje i metody wykrywania infrastruktury.

Aby stworzyć skuteczną strategię zdalnego zarządzania infrastrukturą IT, organizacje powinny zainwestować w sprzętowe rozwiązania, takie jak przełączniki KVM oraz serwery konsoli szeregowej. Choć oba służą do tego samego i na pierwszy rzut oka mogą wydawać się dość podobne, to różnice między nimi wynikają z tego, jakiego rodzaju sprzętem mogą zarządzać.

Najprościej mówiąc, przełączniki KVM umożliwiają kontrolę nad komputerami PC, serwerami i stacjami roboczymi, a serwery konsoli szeregowej kontrolują inne, wyposażone w port szeregowy i podłączone do sieci urządzenia, w tym routery czy firewalle.

Dużą korzyścią, wynikającą z zastosowania scentralizowanego podejścia do zarządzania, które obejmuje sprzętowe rozwiązania KVM over IP oraz szeregowe połączenia w trybie out-of-band, będzie ograniczenie zagrożeń bezpieczeństwa fizycznego. Serwery można zamknąć w serwerowni i kontrolować je z dowolnej odległości. Gdy korzysta się z rozwiązania oferującego funkcję nośników wirtualnych (Virtual Media), administratorzy zyskują możliwość przeprowadzania transferu plików, aktualizowania aplikacji i systemu operacyjnego oraz testów diagnostycznych bez konieczności odwiedzania centrum danych.

Co potrafi przełącznik KVM

Przełącznik KVM (skrót od słów „Keyboard, Video, Mouse”) umożliwia sterowanie wieloma komputerami za pomocą jednego zestawu klawiatury, myszy i monitora. W data center urządzenia te są często używane do zarządzania serwerami rackowymi umieszczonymi w jednym stelażu. Naciskając jeden przycisk na przełączniku KVM, administrator może przełączać sterowanie z jednego serwera na drugi i uzyskiwać łatwy dostęp do każdego z nich.

Przycisk na przełączniku to tylko jeden z kilku sposobów przełączania się między różnymi komputerami lub serwerami. Można także użyć skrótu na klawiaturze, kliknąć kółkiem myszy lub użyć OSD – funkcji wyświetlania na ekranie. Bez względu na wybraną metodę, można szybko i łatwo przełączać się między różnymi komputerami przy użyciu tej samej konfiguracji klawiatury, myszy i monitora.

Na rynku dostępna jest bogata oferta przełączników KVM przeznaczonych do użytku lokalnego, które umożliwiają sterowanie znajdującymi się w pobliżu serwerami i komputerami z innego pomieszczenia lub piętra. Dzięki tego rodzaju urządzeniom ogranicza się koszty, eliminując potrzebę zakupu klawiatury, myszy i monitora dla każdego komputera. Przy użyciu KVM można także pozbyć się bałaganu wynikającego z nadmiaru urządzeń i przewodów w serwerowni, tworząc uporządkowaną, a tym samym bezpieczniejszą przestrzeń.

Z kolei przełączniki KVM over IP oferują zdalny dostęp oparty na protokole IP, co oznacza, że można kontrolować wiele serwerów i komputerów z potencjalnie dowolnego miejsca w sieci lokalnej albo rozległej, także przez Internet. W takim rozwiązaniu przechwytywane analogowe sygnały z klawiatury, monitora i myszy podłączonych do zarządzanego komputera są konwertowane na pakiety cyfrowe, które po skompresowaniu są bezpiecznie (w postaci zaszyfrowanej) przesyłane przez sieć wykorzystującą komunikację IP.

W zarządzaniu infrastrukturą przełączniki KVM umożliwiają wykonywanie wielu funkcji – począwszy od tych najbardziej podstawowych, takich jak ponowne uruchamianie serwerów. Zapewniają bezpośrednie połączenie sprzętowe, dzięki czemu po ponownym uruchomieniu komputera możliwe jest wyświetlenie BIOS-u w celu dokonania niezbędnych zmian.

Przełączniki KVM w zastosowaniach profesjonalnych  

 

  • KVM Over IP do zdalnego zarządzania serwerami i pozostałą infrastrukturą data center.
  • KVM Over IP albo systemy typu matrix do centrów nadzoru.
  • KVM w trybie multi-viewer do centrów nadzoru i edycji wideo.
  • KVM w trybie multi-display dla sektora finansowego – w bankowości i na giełdach.
  • Secure KVM dla agencji rządowych i wojska.
  • Specjalizowane KVM dla linii produkcyjnych.
  

Co może serwer konsoli szeregowej

Jeśli KVM jest przeznaczony do kontrolowania komputerów, to serwer konsoli może uzyskać dostęp do urządzeń z portami szeregowymi RS-232. Takie rozwiązanie jest zaprojektowane do pracy z urządzeniami bez wyświetlaczy (headless), jak routery, przełączniki LAN, zapory sieciowe, jednostki dystrybucji zasilania, systemy zasilania awaryjnego, systemy pamięci masowej itp.

Serwer konsoli może oferować różne sposoby łączenia się z urządzeniem wyposażonym w port szeregowy – poprzez interfejsy wiersza poleceń (CLI) i protokoły, takie jak SSH, czy graficzne, wykorzystujące przeglądarkę. Można go używać do wykonywania zadań administracyjnych, w tym aktualizacji firmware’u, bądź wyświetlania temperatury urządzenia, aby upewnić się, że działa ono w bezpiecznym jej zakresie.

Wśród serwerów konsoli szeregowej są modele z wbudowanymi modemami, w tym umożliwiające dostęp przez sieć komórkową. Dzięki temu zawsze można połączyć się z zarządzanymi urządzeniami. Podobnie jak przełączniki KVM over IP, takie narzędzia pozwolą uzyskać dostęp do kontrolowanych urządzeń szeregowych, niezależnie od tego, czy znajdują się w tym samym pokoju, innym budynku, czy w innej części świata. Serwery konsoli oferują od kilku do 32 czy nawet 48 portów, dzięki czemu można zarządzać jednocześnie wieloma urządzeniami.

Bez utraty kontroli w razie awarii

Ponieważ dostęp do infrastruktury jest dzisiaj tak krytyczny dla biznesu, to warto stworzyć alternatywne ścieżki zarządzania w razie awarii sieci albo serwera. W zależności od możliwości określonego rozwiązania do zarządzania i samych zarządzanych urządzeń zdalna kontrola może odbywać się w trybach in-band (poprzez tę samą sieć) oraz out-of-band (przy użyciu sieci dodatkowej). Właśnie zarządzanie pozapasmowe jest optymalnym rozwiązaniem alternatywnym. W przeciwieństwie do zarządzania in-band, nie wymaga dostępności sieci lub serwera do zarządzania infrastrukturą. Bardzo często przestoje można zlikwidować tylko z pomocą systemów zarządzania poza pasmem.

W efekcie zarządzanie pozapasmowe (najczęściej przez sieć komórkową) pozwala zespołom IT sprawować większą kontrolę nad infrastrukturą sieciową. Technologia LTE umożliwia administratorom zarządzanie infrastrukturą nawet w sytuacji awarii zasilania i braku pracowników w obsługiwanej lokalizacji. Ogranicza także konieczność nieplanowanych wizyt pracowników w centrum danych w celu naprawy serwera lub urządzenia sieciowego.

Przełączniki KVM i serwery konsoli szeregowej oferują jeszcze inny – alternatywny dla rozwiązań opartych na oprogramowaniu – sposób zarządzania i rozwiązywania problemów. Wiele popularnych narzędzi do zdalnego zarządzania, takich jak RDP, VNC i SSH, nie ma dostępu do systemu BIOS. To dlatego, że działają na poziomie systemu operacyjnego, wymagając, aby Windows lub Linux był już uruchomiony (żadne z nich nie działa z poziomu BIOS-u). Wymagają także standardowej sieci.

Przełączniki KVM są natomiast bezpośrednio podłączone do fizycznych portów klawiatury, wideo i myszy dzięki czemu mogą wchodzić w interakcje ze sprzętem komputerowym zarówno z poziomu BIOS-u, jak i systemu operacyjnego. Nie wymagają uruchomionego systemu operacyjnego ani działających portów sieciowych komputera. W odróżnieniu od programowych narzędzi, sesja KVM nie jest przerywana przy przechodzeniu komputera z poziomu BIOS na poziom systemu operacyjnego i z powrotem.

Zdaniem specjalisty 

Michał Kulesza, Product Sales Manager, Aten Michał Kulesza, Product Sales Manager, Aten  

KVM to nie tylko konsola LCD zamknięta w szafie rackowej. Pod tą nazwą kryje się cała gama przełączników oraz ekstenderów. Wraz z serwerami portów szeregowych gwarantują one bezpieczny dostęp do komputera, serwera czy przełącznika sieciowego. Przewagą rozwiązania sprzętowego jest przede wszystkim niezależność rozwiązania KVM od producenta urządzeń, do których są one podłączone. Gdy posiadamy infrastrukturę IT, KVM czy konsola szeregowa będą zawsze najlepszym wyborem. Rozwiązania te nie wymagają dodatkowego oprogramowania i oferują dostęp niskiego poziomu. Ich elastyczność sprawia, że są nie tylko wykorzystywane w data center, ale także w medycynie, służbach publicznych i mundurowych, edukacji, na liniach produkcyjnych i w wielu innych zastosowaniach, często jako systemy typu matrix.

  
Krzysztof Krawczyk, IT Solutions Sales Manager, Vertiv Krzysztof Krawczyk, IT Solutions Sales Manager, Vertiv  

Jeśli coś może nie zadziałać, trzeba mieć różne opcje rozwiązania problemu. KVM i serwery konsol szeregowych stanowią alternatywę dla dostępu do infrastruktury IT. Umożliwiają dostanie się do środka systemu, sprawdzenie, czemu standardowy dostęp nie działa i przywrócenie go. Jeśli nawet nie korzystamy z nich na co dzień, a tylko od czasu do czasu, mogą nas uratować przed bardzo bolesnymi konsekwencjami przestoju. KVM pozwoli nam dostać się do serwera sprzętowo, a nie programowo (przez Zdalny Pulpit czy VNC), a więc niezależnie od usług systemu operacyjnego. Serwer konsol szeregowych da nam dostęp niskopoziomowy do urządzeń sieciowych, aby sprawdzić konfigurację i ją ewentualnie poprawić. Poza klasycznym zastosowaniem w mniejszych lub większych serwerowniach, są one często wykorzystywane w laboratoriach najbardziej znanych producentów sprzętu, w firmach specjalizujących się w nadawaniu lub przetwarzaniu sygnałów AV czy też w węzłach operatorów telekomunikacyjnych.