Niedawno operator telekomunikacyjny zdecydował się na modernizację swojej infrastruktury zabezpieczającej. Polegała na rozbudowie systemu zasilania UPS Delta Electronics do mocy 1 MW (5 x 200 kVA). W zastosowanym rozwiązaniu każda jednostka o mocy 200 kVA współpracuje z baterią akumulatorów, która składa się z trzech gałęzi w połączeniu równoległym o pojemności 100 Ah. Łącznie systemy UPS współdziałają z 15 gałęziami baterii akumulatorów.

 

Oszczędny system rozładowania baterii

Specjaliści z Delta Electronics opracowali i zainstalowali także innowacyjny system odseparowanego rozładowania i ładowania baterii, wykorzystujący falownik solarny Delta Solivia 11 (11 kW). Za pomocą wyłączników można odseparować jedną z gałęzi i wykonać test baterii w dowolnym momencie. Kluczową zaletą systemu Delta jest bezpieczeństwo podczas procesu rozładowania baterii. W przypadku zaniku zasilania w czasie jego trwania, układ UPS ma do dyspozycji pozostałe gałęzie baterii akumulatorów. To znacząco odróżnia opisywany system od tych wykorzystujących klasyczną metodę rozładowania baterii, w przypadku której zanik napięcia podczas testu baterii może doprowadzić do utraty zasilania obejmującej wszystkie urządzenia klienta.

Dodatkowe korzyści to oszczędności finansowe płynące z zastosowania układu. Możliwość przeprowadzenia procesu rozładowania baterii samodzielnie i w dowolnym momencie przez obsługę Netii zapewnia znaczną redukcję kosztów utrzymania urządzeń (OPEX) i ograniczenie ich jedynie do przeglądów urządzeń UPS. Warto wspomnieć, że klasyczna alternatywa w tym przypadku to rozładowanie baterii opornicą, co wiąże się z bardzo wysokimi kosztami. Wynika to stąd, że urządzeniem dopasowanym do tej mocy jest często opornica o mocy kilkudziesięciu kilowatów, która jest dostarczana na układzie jezdnym i wymaga poprowadzenia tymczasowej instalacji kablowej.

System zastosowany w Netii – dzięki automatyce i wykorzystaniu sterownika Delta Orion – zapewnia archiwizację wszystkich danych i generowanie raportu z wykonanego testu. Po osiągnięciu założonych wartości układ automatycznie przełączy tryb pracy i rozpocznie ponowne ładowanie baterii. Co ważne, wyjście falownika solarnego Delta Solivia 11 wyprowadzone jest na zaciski w szafie busbar, a energia pobierana z baterii podczas testu rozładowania zwracana jest do sieci. To duża zaleta rozwiązania Delta w porównaniu z klasyczną metodą rozładowania za pomocą opornicy rozładowczej, w przypadku której pobierana energia jest wytracana i zamieniana na ciepło za pośrednictwem grzałek.

 

Panele słoneczne

Kolejnym elementem systemu zaimplementowanego w Netii, który uzasadnia zakwalifikowanie go do kategorii green data center, jest instalacja paneli słonecznych na biurowcu operatora. Dopasowano je do mocy zastosowanego falownika solarnego Delta Solivia, w efekcie czego powstał zespół 51 paneli. Układ ten w codziennej eksploatacji, korzystając z energii słonecznej, zapewnia produkcję 11 kWp w momencie szczytowym. Energia generowana przez panele jest zamieniana za pomocą falownika solarnego na prąd przemienny i przesyłana do zasilanych urządzeń. Dzięki temu zostaje ograniczony pobór energii z sieci przez system UPS.

Tego typu system zasilania wyznacza nowe trendy w projektowaniu systemów, wykorzystujących zieloną energię. W przyszłości może dawać jeszcze większe oszczędności, gdyż instalację można rozbudować o kolejne falowniki i panele solarne.

Delta Electronics (Poland), ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa

e-mail: ups.poland@deltaww.com

www.deltapowersolutions.com

www.delta-emea.com