Dzięki usłudze HPE GreenLake, można przenieść doświadczenie elastyczności chmury publicznej do serwerowni klienta, przez co zyska on możliwość szybkiego tworzenia nowych maszyn wirtualnych dopasowując się do wymagań swojego biznesu. Doświadczeni administratorzy sieci doskonale wiedzą już, że wirtualne maszyny są wszechobecne, obsługują prawie każde obciążenie i często są używane w środowiskach chmury prywatnej, gdzie ich szybkość i elastyczność może pomóc firmom szybko osiągnąć cele biznesowe.

Efektywność, którą zapewniają maszyny wirtualne jest szczególnie ważna w sytuacji, w której wrażliwe dane z uwagi na bezpieczeństwo muszą być przetwarzane w chmurze prywatnej znajdującej się w siedzibie klienta. Jednak konfiguracja i zarządzanie zwirtualizowanym środowiskiem może wiązać się w wieloma wyzwaniami.

Jednym z takich wyzwań jest proces zaopatrzenia. Otóż nierzadko organizacje potrzebują od 3 do 9 miesięcy, aby nabyć nową infrastrukturę wymaganą do uruchomienia kolejnych instancji wirtualnych. Te wydłużone terminy spowalniają nie tylko tworzenie i wdrażanie nowych aplikacji, ale także muszą sprostać szybko zmieniającym się wymaganiom biznesowym. Ponadto zarządzanie środowiskiem wirtualizacji w chmurze prywatnej może pochłaniać zbyt dużo czasu działom IT. Rozrastanie się środowisk wirtualnych, problemy ze zgodnością, skomplikowane procesy IT oraz nadmierne lub niedostatecznie wyskalowana infrastruktura to tylko niektóre z przeszkód, z jakimi borykają się organizacje.

Hewlett Packard Enterprise umożliwia organizacjom osiągnięcie odpowiedniej szybkości we wdrażaniu nowych instancji wirtualnych, prostoty i korzystania z modelu opłat za zużycie w ich prywatnych środowiskach chmurowych, a to wszystko dzięki usłudze HPE GreenLake. Zapewnia ona optymalne środowisko IT dostępne w chmurze prywatnej, ze wstępnie zintegrowanym sprzętem i oprogramowaniem, które jest dostarczane do serwerowni znajdującej się w siedzibie klienta, lub do wskazanej kolokacji, a to wszystko w ciągu zaledwie 14 dni.

Samoobsługowy pulpit nawigacyjny umożliwia użytkownikom szybkie uruchamianie maszyn wirtualnych oraz zapewnia pełną przejrzystość użytkowania i kontroli kosztów. Co ważne, nie mamy tutaj do czynienia z żadnymi ukrytymi początkowymi kosztami kapitałowymi – klient płaci tylko za zużycie maszyny wirtualnej.

HPE Greenlake to między innymi…

…prawdziwe doświadczenie chmury publicznej we własnej serwerowni:

– bezproblemowa obsługa dzięki intuicyjnemu portalowi HPE GreenLake Central,

– wstępnie zintegrowane rozwiązanie dostarczane do siedziby lub kolokacji klienta,

– środowisko dopasowane do potrzeb biznesowych, skalowalne w górę i w dół,

– opłaty za środowisko IT zgodne z aktualnym wykorzystaniem;

…redukcja kosztów:

– brak początkowych wydatków kapitałowych i gromadzenia rezerw na rozbudowy środowiska IT,

– dostosowanie wydatków IT do rzeczywistego wykorzystania zasobów,

– pełny wgląd w użycie i koszty dzięki intuicyjnej analizie zużycie dostępnej dzięki HPE GreenLake Central;

…zwiększenie produktywności organizacji:

– uruchamianie nowych maszyn wirtualnych pięcioma kliknięciami – dzięki dedykowanemu pulpitowi (VM),

– oszczędzanie czasu dzięki prekonfigurowanym szablonom umożliwiającym szybkie uruchamianie dowolnej aplikacji na maszynach wirtualnych dostępnych w środowiskach produkcyjnych, testowych, i deweloperskich,

…osiągnięcie stałej wydajności:

– zmniejszenie opóźnień i zwiększenie bezpieczeństwa dzięki własnej infrastrukturze dedykowanej chmurze prywatnej,

– wypracowanie standardów dotyczących wydajności maszyn wirtualnych.

Aby wspierać rozwój danej organizacji, technologia musi zapewniać elastyczność i wydajność których ta organizacja potrzebuje. HPE GreenLake umożliwia korzystanie z doświadczeń chmury publicznej we własnej serwerowni lub kolokacji, pozwala na uwolnienie kapitału i zwiększenie elastyczności operacyjnej.

Arrow przykłada dużą wagę do rozwoju kompetencji w zakresie HPE Greenlake. Nasz zespół ekspertów posiada popartą certyfikatami producenta wiedzę z pełnego zakresu HPE Greenlake, a także wiedzę produktową, dzięki czemu zapewniamy wsparcie merytoryczne na każdym etapie prowadzenia projektów.

Jeśli zainteresowała Cię usługa HPE Greenlake, zapraszamy do kontaktu pod adresem: greenlake.ecs.pl@arrow.com