Jeszcze zanim wprowadzono stan epidemii, większość respondentów naszej internetowej ankiety – już wyrażała obawy o dalsze funkcjonowanie swoich firm. Na zadane między 6 a 10 marca pytanie: „Czy epidemia koronawirusa ma negatywny wpływ na twój biznes?”, aż 54 proc. respondentów odpowiedziało „tak”, a 34 proc. przyznało, że „jeszcze nie, ale obawiamy się tego”. Według 9 proc. ankietowanych koronawirus nie niesie zagrożenia dla ich biznesu, 3 proc. zaś wybrało odpowiedź „wręcz przeciwnie, wpływ jest/będzie pozytywny”.

Ta ostatnia odpowiedź może pochodzić m.in. od e-sklepów, bo jednym ze scenariuszy rozwoju sytuacji w sektorze handlu jest zwiększenie zakupów online. Jeśli „stan zawieszenia” w związku z koronawirusem będzie się przedłużał, liczba e-konsumentów może się powiększać o tych, którzy do tej pory woleli zakupy robione tradycyjną metodą. Warunkiem rozwoju takiego scenariusza według specjalistów jest jednak działające bez zakłóceń zaplecze logistyczne.

Jakie  według  czytelników CRN.pl czynniki w związku z epidemią koronawirusa mogą mieć negatywny wpływ na biznes IT? Największy odsetek respondentów (37,8 proc.) uważa, że każdy z zasugerowanych przez redakcję CRN Polska problemów przyczyni się do wzrostu skali kłopotów firm informatycznych. A były to: niepewność dostaw sprzętu, zawirowania cenowe, utrudniony kontakt z producentami/dystrybutorami, ograniczenia w podróżach służbowych, praca zdalna pracowników oraz odwołane konferencje branżowe.

Dla 20 proc. ankietowanych główny powód do niepokoju stanowi niepewność dostaw sprzętu, a w przypadku 15,6 proc. są to zawirowania cenowe. Ograniczenia w podróżach i odwołane konferencje branżowe szczególnie martwią w sumie 8,8 proc. uczestników ankiety. Najmniejszy powód do niepokoju to praca zdalna pracowników, którą wskazało tylko 2,2 proc. pytanych. Co ciekawe, blisko 9 proc. respondentów stoi na stanowisku, że właściwie nie będziemy mieli do czynienia z negatywnym wpływem epidemii koronawirusa na biznes IT, 6,7 proc. zaś uważa, że spowodują go zupełnie inne czynniki niż przez nas wskazane.

Według firm analitycznych na skutek epidemii klienci biznesowi zaczną chętniej niż do tej pory inwestować w rozwiązania do pracy zdalnej. Tego dotyczyło trzecie pytanie w cyklu marcowych ankiet. Wyniki prezentujemy na wykresie.

W ankietach wzięły udział 163 osoby. Dziękujemy!