Wartość obu transakcji
wyniosła 990 mln zł, w tym przejętych walorów Dialogu
– 890 mln zł. Zakup sfinansowano ze środków własnych spółki oraz
z kredytów. „Sfinalizowanie obu transakcji uzależnione jest od uzyskania
przez Netię zgody UOKiK-u na dokonanie koncentracji, co powinno nastąpić
w IV kwartale 2011 lub I kwartale 2012 r.” – czytamy w komunikacie
spółki.

Według przedstawicieli zarządu przedsiębiorstwa nowa Grupa
Netia będzie generować – szacunkowo – ok. 100 mln zł
z tytułu synergii rocznie i zwiększy zasięg własnej sieci dostępowej
o ok. 40 proc., do 2,2 mln gospodarstw domowych. W wyniku
transakcji spółka umocni swą pozycję we wszystkich czterech segmentach rynku
telekomunikacyjnego (klientów indywidualnych, małych i średnich firm,
klientów korporacyjnych oraz innych operatorów) i uzyska dodatkowy
potencjał oraz kompetencje w zakresie dalszego rozwoju usług IPTV, MVNO
(operatora wirtualnego), a także istotnie powiększy bazę klientów, zarówno
indywidualnych, jak i biznesowych. – Obie transakcje to efekt
konsekwentnej realizacji nowej strategii Netii do 2020 r., którą
ogłosiliśmy kilka miesięcy temu. Jej celem jest osiągnięcie pozycji operatora
nr 1 w obszarze usług online w Polsce
– komentuje
Mirosław Godlewski, prezes zarządu firmy.

Szczegóły
transakcji

Kupno Dialogu kosztowało Netię 974 mln zł. Co
prawda wartość przedsiębiorstwa wynosi 890 mln zł, ale Netia musi
jeszcze przejąć gotówkę, którą dysponował Dialog w chwili finalizowania
zakupu (54 mln zł), a także ponieść koszty odsetek do dnia
zamknięcia transakcji (szacunkowo 30 mln zł), czyli prawdopodobnie do
końca stycznia 2012 r. Z kredytu pochodzi 650 mln zł,
a pozostała kwota na sfinansowanie przejęcia – ze środków własnych
Netii.

Umowa warunkowa Netii z KGHM, właścicielem Dialogu,
zakłada, że operatorowi uda się do połowy 2012 r. uzyskać zgodę UOKiK-u na
transakcję. W przeciwnym razie zostanie ona anulowana.

Przedstawiciele Netii
przewidują, że dzięki temu przejęciu spółka zyska potencjał do zwiększenia
sprzedaży usług multi-play najlepszym klientom, obsługiwanym w sieci
własnej. Przez włączenie regionalnej sieci szkieletowej Dialogu na Dolnym
Śląsku do istniejących 5 tys. km sieci szkieletowej Netii operatorowi uda
się osiągnąć znaczące korzyści synergiczne, wynikające z możliwości
stworzenia jednego systemu o ogólnopolskim charakterze.

 

Przejęcie Crowleya było
znacznie tańsze niż Dialogu. Netia zapłaciła za nie 104 mln zł,
z czego 100 mln zł wyniosła wartość przedsiębiorstwa,
a 4 mln zł zostały przeznaczone na szacowane korekty bilansu
spółki. Cena Crowleya – 31,8 mln dol. – została uzgodniona przez
obie strony na podstawie kursu z 16 września 2011 r. W przypadku
zerwania transakcji spółka rezygnująca z umowy jest zobowiązana do wypłaty
kary umownej w wysokości 5 mln zł.

Kupno Crowleya ma pomóc
Netii w znacznym zwiększeniu bazy klientów biznesowych, wzmocnieniu
pozycji przedsiębiorstwa w tym segmencie. Ponadto umożliwi pozyskanie
doświadczonego zespołu specjalistów, którzy stworzyli spółkę od podstaw
i w ciągu ostatnich lat zbudowali biznes generujący
100 mln zł rocznie.

Plany kolejnych zakupów

Operator jest
zainteresowany dalszymi przejęciami, przede wszystkim TK Telekomu. We wrześniu
br. PKP zaprosiło do negocjacji w sprawie sprzedaży 100 proc. akcji
spółki TK Telekom. Termin nadsyłania pisemnych odpowiedzi przez potencjalnych
inwestorów upłynął pod koniec października 2011 r.

Netia planowała złożyć
wstępną ofertę na zakup firmy TK Telekom, która powstała w 2001 r.
pod nazwą Telekomunikacja Kolejowa. Jej udziałowcami są Skarb Państwa
(61,97 proc.) i PKP SA (38,03 proc.). Spółka zajmuje się
świadczeniem usług z dziedziny dzierżawy łączy i dostawy Internetu.
Na jej sieć składa się ponad 6 tys. km światłowodów oraz 22 tys. km kabli
miedzianych. Pojemność sieci transportowej wynosi 1,7 Tb/s. TK Telekom
specjalizuje się w świadczeniu usług telekomunikacyjnych oraz usług dodanych
dla klientów biznesowych, innych operatorów telekomunikacyjnych oraz
administracji publicznej.

Netia nie wyklucza ponadto
kupna Exatela. Proces sprzedaży tego przedsiębiorstwa został czasowo wstrzymany
z powodu finalizacji przejęcia Polkomtela. Polska Grupa Energetyczna,
właściciel Exatela, zamierza wrócić do tej sprawy, być może jeszcze w roku
bieżącym, po zamknięciu transakcji sprzedaży operatora komórkowego.