Wszystko będzie
zwirtualizowane i dostępne w modelu chmury” – stwierdza Jarek
Smulski, Research Manager IDC, przedstawiając, wiosną bieżącego roku na evencie
jednego z dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych, najnowsze trendy
w branży IT. Chmura to nieunikniona konsekwencja wirtualizacji – mówi
jakiś czas później Piotr Fąderski, zarządzający VMware’em w Polsce
i krajach bałtyckich. Gartner opiniuje, że możliwości świadczenia usług
związanych z chmurą publiczną rosną bardzo dynamicznie
– 19 proc. rok do roku. Do 2015 rynek ma mieć wartość około
180 mld dol., a główny nacisk będzie położony na usprawnienie
procesów biznesowych i modernizację aplikacji. IDC przewiduje, że usługi
związane z chmurą będą rozwijać się w najbliższych latach dziesięć
razy szybciej niż wszystkie inne usługi IT. VMware, lider na rynku
wirtualizacji, idąc za ciosem, podejmuje kroki, aby proces przenoszenia
infrastruktury klientów do środowiska chmury przyspieszyć,
a funkcjonowanie w chmurze uczynić łatwiejszym, bezpieczniejszym
i opłacalnym. Producent chce, aby ogromna rzesza klientów ten krok
wykonała właśnie z nim, wykorzystując do tego wcześniejsze inwestycje
w wirtualizację. Według dostawcy jej poziom zarówno
w przedsiębiorstwach prywatnych (bez względu na wielkość firmy), jak
i w segmencie administracji publicznej jest już bardzo zaawansowany.
Dlatego udoskonala on dostarczane przez siebie narzędzia do tworzenia
infrastruktury chmury obliczeniowej i zarządzania nią. Ważnym elementem
działań VMware’a są partnerzy – firmy integratorskie współpracujące
z odbiorcami końcowymi.

 

vCloud Suite 5.1

Udoskonalając narzędzia i usługi przeznaczone dla
środowiska chmury, VMware sięgał do doświadczeń z wdrożeń przeprowadzonych
u swoich największych klientów, którzy najpierw dokonali wirtualizacji
zasobów na bazie rozwiązań dostarczonych przez vendora, potem zdecydowali się
przenieść je do chmury. Mając to na uwadze, producent zaoferował
w bieżącym roku kompleksowe rozwiązanie – służące budowaniu
środowiska chmury i zarządzaniu nim. Jego techniczną podstawą jest vCloud
Suite 5.1 – przedstawiony na sierpniowej konferencji VMworld 2012
w San Francisco. To pakiet produktów umożliwiających budowę kompletnej
chmury typu „infrastruktura jako usługa” (IaaS), uruchamianie w niej
zwirtualizowanych za pomocą vSphere’a środowisk klientów i zarządzanie
nimi. vCloud Suite 5.1. umożliwia wdrożenie programowo zdefiniowanego centrum
przetwarzania danych (Software Define Data Center).

1 $ = 13 $

Według VMware każdy dolar ze sprzedaży licencji generuje dodatkowe
13 dol. przychodów ze sprzedaży komplementar-nych produktów i usług dla
partnera.

 

Niedługo
potem, w październiku, podczas europejskiej edycji VMworld 2012
w Barcelonie producent przedstawił uaktualnioną wersję vCloud Suite
– wprowadził do niego vCloud Automation Center 5.1 oraz aktualizację IT
Business Management Suite. Dzięki temu dostawca uczynił kolejny krok
w kierunku upraszczania i automatyzacji zarządzania systemami oraz
umożliwił działom informatycznym administrowanie usługami w wielu
heterogenicznych chmurach.

Software Defined Data Center

W opinii Gartnera wraz ze
wzrostem znaczenia technik przetwarzania w chmurze zmienia się rola
działów informatycznych. Pakiet vCloud Suite zawiera produkty, które mają
wszystkie funkcje, jakich dział informatyczny potrzebuje, aby utworzyć sprawnie
działające centrum przetwarzania danych i udostępniać je organizacji
w modelu chmury prywatnej lub hybrydowej, zapewniając odpowiedni poziom
usług w ramach umów SLA. Dzięki vCloud Suite informatycy mogą na bieżąco
przydzielać zasoby serwerów vSphere, maszyny wirtualne i wielowarstwowe
aplikacje oraz zwiększać dostępną pojemność lokalnym i zdalnym jednostkom
biznesowym.

Podstawę pakietu stanowi platforma wirtualizacyjna vSphere
5.1, w której wprowadzono ponad 100 rozszerzeń i nowych funkcji.
Wersja 5.1 obsługuje maszyny wirtualne z maksymalnie 64 procesorami.
Udoskonalono funkcję vMotion, aby umożliwić migrację maszyn wirtualnych
w czasie rzeczywistym, bez konieczności korzystania ze współużytkowanej
pamięci masowej. Wprowadzono nowe moduły: vSphere Data Protection do
odtwarzania kopii zapasowych maszyn wirtualnych, vSphere Replication do ochrony
przed awariami oraz usprawniony vShield Endpoint – do ochrony maszyn
wirtualnych.

W skład pakietu vCloud Suite wchodzi zestaw
oprogramowania do wirtualizacji mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej,
połączeń sieciowych, dostępności i bezpieczeństwa usług IT. Dzięki temu
pakiet vCloud Suite umożliwia stworzenie wirtualnych centrów przetwarzania
danych posiadających wszystkie cechy tradycyjnego centrum.

Wsparcie dla pakietu VMware vCloud Suite

Społeczność partnerów VMware, licząca ponad 55 tys. członków,
odgrywa główną rolę w dostarczaniu klientom rozwiązań producenta służących
do budowy chmury. Nowy pakiet vCloud Suite jest obsługiwany przez partnerów
technologicznych i niezależnych dostawców oprogramowania, dostawców
rozwiązań, usług, integratorów i największych producentów sprzętu na
świecie.

Korzyści związane z wdrożeniem pakietu vCloud Suite

Dzięki pakietowi produktów vCloud Suite dział informatyczny może wykorzystać wszystkie zalety
chmury prywatnej lub hybrydowej, czyli:

• szybciej
reagować na potrzeby biznesowe firmy, dzięki korzystaniu z programowo
zdefiniowanej sieci oraz usług zabezpieczeń i pamięci masowej połączonych
z funkcjami przydzielania zasobów infrastruktury wirtualnej na żądanie,

• uprościć
zarządzanie operacjami i w pełni korzystać z dynamicznego
środowiska, dzięki pełnemu monitorowaniu zasobów centrum przetwarzania danych
i zarządzaniu nimi,

• korzystać
z ochrony przed awariami oraz gwarantować zgodność operacyjną
i zgodność z przepisami dla wszystkich procesów,

• oferować umowy
SLA dla wszystkich aplikacji.

 

Tworzenie wirtualnych sieci i implementowanie funkcji
związanych z bezpieczeństwem, całkowicie niezależnych od sprzętu
działającego w sieci fizycznej, umożliwia vCloud Networking and Security
5.1. Pozwala klientom tworzyć sieci logiczne dla każdej aplikacji lub
użytkownika oraz wyodrębniać ruch sieciowy między aplikacjami danej
organizacji. Z kolei za automatyczne i bardzo szybkie odtwarzanie po
awarii aplikacji działających w programowo zdefiniowanym centrum
przetwarzania danych odpowiada vCenter Site Recovery Manager 5.1. To rozwiązanie zintegrowane
z VMware vSphere Replication i wieloma technikami replikacji
pochodzącymi od partnerów VMware’a.

Do zarządzania operacjami w chmurze służą rozwiązania
vCenter Operations Management Suite i vFabric Application Director.
Pierwsze zawiera funkcje analityczne, które integrują zarządzanie wydajnością,
mocą obliczeniową i konfiguracją. Rozszerzenia dodane w wersji 5.6 są
związane ze strategią VMware, która ma na celu łączenie różnych aspektów zarządzania.
Pozwalają one klientom na dostosowywanie ich systemów informatycznych do
zmiennych wymagań prawnych i polityk bezpieczeństwa dzięki możliwości
wprowadzania do konsoli operacyjnej nowych informacji. vFabric Application
Director natomiast służy do konfigurowania aplikacji w dowolnym środowisku
przetwarzania w chmurze (patrz schemat na str. 7 pt. „Pakiet produktów
VMware vCloud Suite”).

Frontem do partnera i klienta

Bez względu na to, na jakim etapie wirtualizacji lub
przenoszenia infrastruktury do chmury są klienci, partnerzy mogą być pewni, że
VMware dostarczy im szkolenia, narzędzia i pomoc niezbędną do tego, aby
zapewnić stronom obopólny sukces – napisał Scott Aronson, Senior Vice
President, Global Channels and Aliances at VMware, na VMware Guest Blog.

VMware sprzedaje wyłącznie za pośrednictwem partnerów.
W strefie EMEA jest ich 27 tysięcy i liczba ta ciągle wzrasta.
Producent „uzbraja” ich w narzędzia i usługi, które mają zapewniać
klientom realne korzyści wynikające z przenoszenia infrastruktury do
chmury, a jednocześnie stwarzać partnerom możliwość rozwoju biznesowego.

W związku z rozbudową pakietu vCloud Suite, VMware
zaoferował partnerom szkolenia i certyfikacje związane z chmurami
obliczeniowymi, a także ulepszenia w programie partnerskim. Na
konferencji w Barcelonie producent pochwalił się, że zanim zmiany
zatwierdził, konsultował je z szerokim gronem firm współpracujących
– od małych resellerów począwszy, na dystrybutorach i dużych
integratorach skończywszy. Niezależnie od rozmiaru firmy partnerskiej – producent
każdemu proponuje udogodnienia.

Wersje pakietu vCloud Suite


Standard – zawiera podstawowe funkcje modelu
„infrastruktura jako usługa”. Zapewnia programowo definiowane usługi centrum
przetwarzania danych, w tym sieci i zabezpieczeń, oraz błyskawiczny,
zarządzalny dostęp do zasobów wirtualnych.

Advanced – inteligentne zarządzanie chmurą typu
„infrastruktura jako usługa”. Zautomatyzowane zarządzanie wydajnością
i pojemnością. Zapory firewall i moduły równoważenia obciążenia
sieciowego zapewniają wysoki poziom usług w zakresie zabezpieczeń
i wydajności.

Enterprise – możliwość tworzenia zaawansowanej
chmury w modelu „infrastruktura jako usługa” oraz błyskawicznego
przydzielania zasobów aplikacji. Ma funkcję zarządzania konfiguracją
i rozliczeniami z użyciem zasobów. Pozwala oferować najlepsze umowy
SLA w zakresie dostępności do aplikacji o znaczeniu krytycznym
obejmujące przywracanie po awarii.

 

Aby partnerzy mogli
skutecznie pomagać klientom we wdrażaniu Software Defined Data Center
i uczyć ich zarządzania infrastrukturą firmową w chmurze, VMware
wprowadził nowy program certyfikacyjny. Certyfikacje obejmują takie
specjalizacje jak: Engineer, Administator, Architect, Developer,
Governance/Operations. A tematy przewodnie nowych kursów związanych
z usługami to: Data Center Virtualization, Cloud, End User Computing,
Cloud Aplications Platform. Ponadto producent przedstawił pięć nowych
certyfikacji związanych z chmurami obliczeniowymi. Są to:

– VMware Certified Professional Cloud (VCP Cloud) – od
października br.,

– VMware Cerified Advanced Professional – Cloud
Infrastructure Administration (VCAP-CIA) – od 2013 r.,

– VMware Certified Advanced Professional – Cloud
Infrastructure Design (VCAP-CID) – od IV kw. 2012 r.,

– VMware Certified Advanced Professional Cloud Governance
– od I kw. 2013 r.,

– VMware Certified Design Expert Cloud (VCDX- Cloud)
– od I kw. 2013 r.

Poza tym w przypadku nowych usług związanych
z chmurą VMware wprowadził zmiany w programach dla partnerów
i ich klientów. W ramach programu partnerskiego Advantage+ producent
obniżył próg rejestracji kontraktów. Od 22 października 2012  r. wynosi on nie 10 tys., a 6 tys.
dolarów. Zmodyfikowano też sam proces rejestracji – już po jednym
kliknięciu partner będzie wiedział, czy kwalifikuje się do uzyskania
przewidzianych w programie bonusów.

Nagrody – rabaty za sprzedaż pakietu vCloud Suite
w wersji Standard, Advanced i Enterprise – wynoszą do
20 proc. i są osiągalne dla partnerów, którzy zdobyli następujące
kompetencje VMware: Infrastructure as a Service, Virtualizing Business Critical Applications,
Management, Business Continuity (tu rabat dotyczy tylko wersji Enterprise).

Producent rozszerzył także ofertę programów dla użytkowników
końcowych związanych z licencjami. Do dotychczas funkcjonujących Entry
Level Purchasing Program (VPP) oraz Higest Level Purchasing Program (ELA)
doszedł Mid Level Purchasing Program (EPP). To nowy, oparty na tzw. tokenach
VMware program, który umożliwia klientom czynienie długoterminowych inwestycji
– dotyczących zakupu licencji. EPP jest przeznaczony dla klientów, którzy
wydają od 250 do 600 dol. na produkty i usługi producenta, chcą
zmaksymalizować korzyści związane z rabatami i efektywnie zarządzać
licencjami VMware w obrębie wielooddziałowej organizacji.

Od IV
kw. 2012 r. dostępny jest też nowy pakiet rozwiązań oferowany
w ramach VMware Service Provider Program. Tworzą go produkty do
zarządzania dla vCloud Service Providerów oferujących usługi świadczone
w chmurze publicznej i hybrydowej. Obecnie dodano do nich: vFabric
App Director Form Provisioning oraz vCenter Protect Standard.

Licencjonowanie

Pakiet vCloud Suite jest licencjonowany w oparciu
o liczbę procesorów, bez ograniczeń co do liczby rdzeni na procesor,
ilości wirtualnej pamięci RAM czy liczby maszyn wirtualnych.