Serwer Kerio Connect służy do świadczenia usług poczty elektronicznej. Bardzo łatwo zainstalować go w dowolnym środowisku – na fizycznym lub wirtualnym serwerze w siedzibie integratora, a także w zewnętrznym centrum danych (oprogramowania nie można instalować u klienta). Administrowanie serwerem jest proste i może być prowadzone zdalnie, z dowolnego miejsca. Korespondencję elektroniczną zabezpiecza szyfrowanie SSL oraz S/MIME, opcjonalnie chroniona jest oprogramowaniem antywirusowym (wykorzystującym mechanizm i bazę firmy Bitdefender) oraz narzędziami antyspamowymi.

Użytkowanie skrzynek pocztowych nie wiąże się dla klientów z ponoszeniem wydatków na zakup infrastruktury serwerowej i pamięci masowych, nie ma też obowiązku podpisywania długoterminowych umów. Użytkownikom można zaproponować skrzynki o dowolnej pojemności i rozliczać ich za korzystanie z nich w miesięcznym modelu abonamentowym.

Firma Kerio udostępnia także interfejs API do oprogramowania Kerio Connect. Dzięki temu programiści mogą stworzyć skrypty automatyzujące np. proces zakładania skrzynki pocztowej, zmianę hasła lub innych parametrów konta. Także interfejs webmail serwera łatwo dostosować do wymagań usługodawcy lub klienta.

Obok klasycznych licencji Kerio Connect, oferowanych w modelu on-premise, producent zapewnia specjalne licencje na ten sam produkt, umożliwiające oferowanie usługi w chmurze. Instalacja, konfiguracja i zarządzanie serwerem przebiega identycznie w obu wariantach.

Krzysztof Konieczny

prezes zarządu Sun Capital

Współpracujący z nami partnerzy bardzo często kupują dystrybuowany przez nas pakiet oprogramowania firm GFI Software i MailStore, aby za jego pomocą w modelu SaaS zapewnić usługę o bogatszej funkcjonalności niż popularne Office 365 czy Gmail. Dzięki temu, że poczta elektroniczna może być archiwizowana w profesjonalny sposób przez integratora, ale bez przesyłania danych do chmury publicznej, klienci mają zapewnione spełnienie jednego z kluczowych warunków stawianych przez RODO. Bardzo dobrym argumentem sprzedażowym jest też fakt, że archiwizacja poczty w chmurze w prosty sposób może wpłynąć na znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na przestrzeń dyskową w serwerach czy innych usług pocztowych.

 

Profesjonalna archiwizacja

MailStore SPE to oprogramowanie dla integratorów, dzięki któremu mogą rozszerzyć działalność o unikalną usługę archiwizacji poczty elektronicznej. Współpracuje z niemal wszystkimi lokalnymi serwerami pocztowymi (m.in. Microsoft Exchange, Kerio Connect, IceWarp), wszystkimi serwerami e-mail obsługującymi protokoły IMAP i POP3 oraz usługami poczty elektronicznej w chmurze (Office 365, Gmail). Do zarchiwizowanych danych klient ma dostęp za pomocą przeglądarki, klienta MailStore, specjalnego plug-inu dla Outlooka lub wbudowanego w oprogramowanie serwera IMAP.

Architektura rozwiązania zbudowanego z wykorzystaniem oprogramowania MailStore SPE składa się z trzech części:

– serwera zarządzającego, który odpowiada za centralne zarządzanie (przez konsolę w przeglądarce lub API) wszystkimi komponentami usługi ich monitorowanie,

– hostów instancji, używanych do obsługi instancji utworzonych dla klientów (w przypadku ich przeciążenia można dodawać kolejne hosty),

– serwera dostępu klienta, który zapewnia dostęp do instancji użytkownikom końcowym (dzięki opcji uruchomienia kilku serwerów dostępu klienta można zastosować różne scenariusze ich ochrony i równoważenia obciążenia).

MailStore SPE do pracy nie wymaga serwera bazy danych ani serwera internetowego. Rozwiązanie licencjonowane jest według maksymalnej objętości archiwum. Wszyscy korzystający z niego usługodawcy mają zapewnione wsparcie techniczne premium świadczone bezpośrednio przez producenta. Dla każdego użytkownika końcowego możliwe jest też udostępnienie darmowej okresowej licencji testowej.

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Konieczny, prezes zarządu Sun Capital, kkonieczny@suncapital.pl

Artykuł powstał we współpracy z firmami GFI Software, MailStore i Sun Capital.