John Rea od listopada 1998 przebywa poza granicami Polski, w grudniu rozpoczął długi urlop i po powrocie z niego zrezygnował z pracy w firmie Compaq. Redakcji Computer Reseller News Polska nie udało się uzyskać kontaktu z Johnem Rea i otrzymać od Niego informacji na tematy osobiste.

Połączenie się Compaq Computer i Digital Equipment było największą fuzją firm światowego rynku IT w 1998 roku. Problem integracji struktur obydwu przedsiębiorstw dotyczył również naszego kraju, w którym obydwie firmy prowadziły intensywną działalność, a ich obroty na polskim rynku były prawie takie same (175 mln zł Compaq, 163 mln zł Digital w 1997 roku wg Top 200). Przy prawie jednakowej skali działalności obu firm nie było mowy o prostym podporządkowaniu struktur jednego przedsiębiorstwa drugiemu, a przy procesie integracji trzeba było także rozwiązać problem zbyt dużej liczby aż 11 dystrybutorów posiadających w swych ofertach asortyment połączonych firm Compaq i Digital. Zadanie przeprowadzenia „polskiej” fuzji spoczęło na barkach Johna Rea, który został dyrektorem generalnym Compaqa w naszym kraju 10 lipca 1998 roku, w niecały miesiąc po formalnym zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Digital Equipment połączenia z firmą Compaq.

John Rea był związany z Digital Equipment przez 18 lat. Do jego osiągnięć można zaliczyć kierownictwo projektu Affinity, którego efektem była integracja systemów operacyjnych Open VMS i Digital UNIX z wchodzącym wówczas na rynek systemem Windows NT. Przez dwa lata zarządzał europejskim centrum projektów strategicznych Digital Equipment w Genewie (Strategic Bid Center). Na tym stanowisku był odpowiedzialny m.in. za udział firmy w największych przetargach w Europie, w tym także Europie Środkowej i Wschodniej. Przed powołaniem na stanowisko dyrektora firmy Compaq Polska, John Rea przez rok pełnił funkcję dyrektora Digital Equipment w naszym kraju.

Trzy miesiące intensywnej pracy Johna Rea zaowocowały ustanowieniem nowej struktury organizacyjnej firmy Compaq w Polsce, którą ogłoszono 21 października 1998 r. Równolegle przeprowadzono zmiany w zespole zarządzającym i zmodyfikowano strukturę kanału dystrybucyjnego. Wkrótce po ogłoszeniu zmian organizacyjnych, które były zwieńczeniem
procesu integracyjnego firm Compaq i Digital, 24 października 1998 r., John Rea zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego, przekazując swoją funkcję Andrzejowi Widerszpilowi, który dotychczas zarządzał działem Enterprise Computing. Ta decyzja była zgodna z wcześniejszymi
oświadczeniami Johna Rea, w których wielokrotnie zapowiadał, że jego rola kończy się z chwilą przygotowania do sprawnego działania polskiej kadry menedżerskiej. Moment ten nastąpił właśnie pod koniec października 1998 r., gdy zintegrowane firmy zaczęły działać w połączonych
strukturach organizacyjnych przy uporządkowanym kanale dystrybucji produktów. John Rea po zimowych wakacjach powrócił do Anglii i zrezygnował z dalszej współpracy z firmą Compaq.