Bardzo istotnym parametrem, jaki należy uwzględnić przy projektowaniu zabezpieczenia zasilania, jest wyrażona najczęściej w watach sumaryczna moc podłączonych do UPS-a urządzeń. W bilansie trzeba uwzględnić ich maksymalną moc, jaką teoretycznie mogłyby pobrać z sieci, a nie przeciętną. To ważne z dwóch powodów.

Nominalna moc zasilaczy w podłączonych do UPS-a urządzeniach bywa znacznie większa niż przeciętna pobierana przez nie energia – ten zapas jest potrzebny w różnych sytuacjach w trakcie eksploatacji. Gdy moc UPS-a zostanie dobrana z uwzględnieniem średnich wartości mocy pobieranej przez podłączone urządzenia, zachodzi ryzyko, że przy splocie niekorzystnych okoliczności zasilacz awaryjny ze względu na przeciążenie po prostu się wyłączy. Uśrednione wartości mocy podłączonych odbiorników można ewentualnie użyć do oszacowania ich czasu pracy w razie awarii zasilania.

Drugi powód wynika z pierwszego. Gdy dojdzie do awarii zasilacza UPS, podstawowym wymogiem uznania gwarancji jest fakt użytkowania go zgodnie z instrukcją. A ta mówi, że suma nominalnej mocy zasilaczy wbudowanych w podłączone urządzenia nie może przekroczyć mocy maksymalnej UPS-a. Ale nieprzestrzeganie wymogów instrukcji może w razie awarii chronionego sprzętu uniemożliwić uzyskanie odszkodowania z ubezpieczenia.

Dobrą praktyką jest dbanie, aby łączna moc podłączonych urządzeń nie przekraczała 80 proc. mocy UPS-a. Takie podejście pozwala w przyszłości objąć zabezpieczeniem dodatkowy sprzęt bez konieczności kupowania kolejnego UPS-a. Warto także zwrócić uwagę czy wybierany zasilacz można rozbudować o dodatkowe moduły bateryjne, ponieważ po przekroczeniu 80 proc. jego mocy czas podtrzymania na wewnętrznych akumulatorach może być niewystarczający do bezpiecznego zakończenia wszystkich procesów i wyłączenia chronionych urządzeń. W ofercie CyberPower podłączenie dodatkowych modułów bateryjnych umożliwiają rozwiązania biznesowe serii PR XL/OL/OLS/HSTP.

Funkcjonalnie i energooszczędnie

Warto także przyjrzeć się funkcjonalności zasilaczy UPS, które mają zabezpieczyć infrastrukturę firmy. Modele klasy podstawowej o niskich mocach, które najczęściej przeznaczone są dla segmentu SOHO, zapewniają zwykle ograniczone możliwości w zakresie zarządzania systemem, nie mają na przykład funkcji zdalnego monitorowania. W tym kontekście na wyróżnienie zasługuje oferta CyberPower. Rozwiązanie PowerPanel Cloud daje możliwość monitorowania urządzeń UPS/PDU/ATS bez względu na to, czy są one klasy biznesowej czy konsumenckiej.

Jednak gdy klient oczekuje funkcji zdalnego zarządzania, należy zbudować system z wykorzystaniem rozwiązań biznesowych CyberPower. Taki zasilacz, wyposażony w kartę SNMP, daje, w połączeniu z oprogramowaniem PowerPanel Business, ogromne możliwości monitorowania i zarządzania infrastrukturą zasilającą UPS/PDU/ATS. Warto zwrócić uwagę na fakt, że można wówczas zarządzać ochroną maszyn nie tylko fizycznych, ale także wirtualnych, uruchomionych w środowisku Hyper-V, Citrix i VMware. Co ważne, zastosowanie modułu Management zapewnia zarządzanie nawet tysiącem urządzeń z jednego miejsca.

Nie bez znaczenia jest także efektywność energetyczna UPS-ów i związany z nią fakt zużywania energii elektrycznej na potrzeby własne, co jest ważne nawet w małej infrastrukturze. Dlatego warto rekomendować klientom inwestycje w rozwiązania energooszczędne, które z perspektywy TCO, a nie tylko samego kosztu zakupu, z reguły okazują się tańsze. W ofercie CyberPower są to urządzenia bazujące na technologii GreenPower UPS (wszystkie UPS-y line-interactive, z wyjątkiem serii BU). Wybór takiego rozwiązania przełoży się – poza mniejszym zużyciem energii – na mniejszą emisję ciepła, a więc wpłynie na niższe koszty użytkowania urządzenia, jak też poprawi bezpieczeństwo infrastruktury.

Dodatkowe informacje: Dariusz Głowacki, Business Development Manager, CyberPower, dariusz.glowacki@cyberpower.com