Nie ma wątpliwości, że pandemia COVID-19 zmieniła sposób, w jaki pracujemy. Tę tezę potwierdzają ostatnie badania firmy Vanson Bourne dla Xerox, w których przebadano 600 respondentów – decydentów IT z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Wyniki ankiet ujawniły, że wiele badanych firm zamierza sprowadzić większość swoich pracowników z powrotem do biura. Jednak nadal spora część z nich pozostanie w domach, a normą stanie się hybrydowy model pracy. I to pomimo tego, że początkowo tryb home office, wymuszony przez lockdown, rodził wiele obaw wśród przedsiębiorców, jak i samych pracowników. Badania Xerox wykazały, że 1/3 respondentów martwiła się o bezpieczeństwo danych firmowych i swoją prywatność. Prawie 25 proc. obawiało się natomiast, że spadnie ich produktywność, z kolei 16 proc. wyraziło obawy dotyczące firmowej infrastruktury technologicznej. Jednak teraz, gdy biznes przywykł do pracy zdalnej, podejście szefów działów IT uległo zmianie. W efekcie niemal 60 proc. badanych przyznaje, że w nadchodzącym roku zamierza zmienić swoją politykę i wspierać hybrydowy system pracy.

Metodologia badań Ankieta została przeprowadzona przez niezależną firmę badawczą Vanson Bournew maju 2020 r. wśród 600 respondentów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. W badanej grupie znajdowali się decydenci IT (w tym wyżsi specjaliści), pracownicy korporacji zatrudniających powyżej 500 osób, reprezentujących sektory: usługi biznesowe, handel detaliczny, opiekę zdrowotną, usługi finansowe, podróże, hotelarstwo.

Praca zdalna ujawniła luki technologiczne

Szybkie przejście do pracy zdalnej było trudne dla większości firm. Tylko 28 proc. respondentów badania stwierdziło, że było przygotowanych na zmianę. Niemal drugie tyle ankietowanych przedsiębiorców uznało, że technologie przysporzyły im więcej kłopotów, niż pożytku. W wyniku luk technologicznych ujawnionych w trakcie pracy zdalnej aż 70 proc. specjalistów IT na całym świecie dokonało ponownej oceny swoich wydatków. Przedsiębiorstwa planują zwiększyć inwestycje w technologie ułatwiające pracę zdalną  (55 proc.), oprogramowanie w chmurze (65 proc.) oraz oprogramowanie do współpracy (52 proc.).

W tym kontekście niezwykle ważnym tematem do dyskusji jest, rzecz jasna, bezpieczeństwo danych. Przed pandemią 43 proc.wszystkich ataków cybernetycznych było wymierzonych tylko w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W miarę trwania pandemii eksperci ds. bezpieczeństwa ogólnie zgadzają się, że ten sektor jest teraz jeszcze bardziej narażony na ataki cybernetyczne i incydenty bezpieczeństwa. Ten fakt potwierdzają dane raportu Alliant, w którym 22 proc. przedstawicieli MŚP przyznało, że wprowadzając home office nie posiadali jasnej polityki łagodzenia lub zapobiegania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa. Zatem małe i średnie przedsiębiorstwa będą potrzebować teraz więcej usług IT niż kiedykolwiek wcześniej. Potwierdzają to badania Xerox, w których ponad 60 proc. przedsiębiorców z sek-tora MŚP planuje zainwestować w zdalną pomoc informatyczną.

Potrzeba cyfrowej transformacji

Co ciekawe, w dalszym ciągu aż 70 proc. wszystkich przetwarzanych na całym świecie dokumentów znajduje się na papierze. Dzięki digitalizacji i automatyzacji pracy organizacje mogą zatem zwiększyć roczną wydajność nawet 15 razy. Podobnego zdania jest Światowe Forum Ekonomiczne, które zauważyło, że „opóźnienia wdrożeń rozwiązań cyfrowych przyczyniły się do 15 proc. całkowitych utraconych przychodów w 2018 r. Te z kolei mogą wzrosnąć do poziomu 46 proc. rocznych przychodów w 2023 r.”. Ponadto, jak przewidują eksperci z Forum, cyfrowe ekosystemy będą generować 60 bln dol., czyli 30 proc. globalnych przychodów do 2025 r.

Jak widać, przychody oraz zysk wydajności to dwa mocne argumenty, dla których warto dokonać cyfrowej transformacji biznesu. Kolejnym istotnym powodem dla wprowadzenia digitalizacji jest fakt ogromnej poprawy szybkości i jakości wykonywanej pracy oraz oszczędność kosztów. Niezależnie od organizacji, istnieje wiele procedur i procesów, które można zdigitalizować i zautomatyzować, co w znacznym stopniu umożliwi zwiększenie produktywności i zmniejszenie inwestycji długoterminowych przedsiębiorstw. Podejście to ma kluczowe znaczenie w czasie, gdy każdy wydatek musi zostać rozliczony.

Więcej informacji znajduje się na stronie: Xerox.com/MakeNowWork.