Wybór UPS-a lub większego systemu zasilającego nie powinien być dokonywany wyłącznie na bazie dokumentacji dostarczonej przez producenta. Od poprawnej pracy tego rozwiązania często zależy bowiem bezpieczeństwo przetwarzanych informacji oraz podłączonego sprzętu. Z tego względu specjaliści Emerson Network Power stawiają na kompleksową współpracę z partnerami i ich klientami na każdym etapie realizacji projektu wdrożenia systemu zasilania awaryjnego – od momentu decyzji o wyborze właściwego rozwiązania, przez jego testy, uruchomienie produkcyjne, wsparcie posprzedażowe i serwis.

1. Sprawdź i potwierdź parametry techniczne

Specyfikacje techniczne oferowanych na rynku zasilaczy są coraz bardziej zbliżone do siebie. UPS-y spełniają wymagania norm IEC62040–1, IEC62040–2, IEC62040–3, są urządzeniami o wysokiej sprawności energetycznej (często modułowymi), a deklarowane przez producentów parametry wydajnościowe poszczególnych modeli różnią się tylko pojedynczymi procentami.

Warto domagać się testów końcowych, a w przypadku UPS-ów większej mocy – pomiarów potwierdzających deklarowane dane techniczne (Factory Acceptance Test) w fabryce producenta. Jeśli parametry urządzenia w trakcie testów różnią się od deklarowanych, to integrator ma podstawę, by zrezygnować z zakupu, zanim małowartościowy technicznie UPS zostanie zainstalowany u klienta.

Podobnie jeśli oferent nie jest w stanie zapewnić wykonania testów. Jest to czytelny sygnał do oceny jego zdolności i kompetencji technicznych podczas dalszej współpracy. Z dużą rezerwą należy także traktować deklaracje lub oświadczenia potwierdzające jakiekolwiek parametry wystawiane przez firmy trzecie. Każdy raport dotyczący parametrów technicznych powinien bowiem pochodzić bezpośrednio od producenta.

 
2. Oceń przydatność dodatkowych funkcji zasilacza UPS

Wybierając typ zasilacza, warto zastanowić się, czy wszystkie jego dodatkowe funkcje klient będzie chciał lub mógł wykorzystać. Za przykład mogą posłużyć UPS-y o modułowej konstrukcji. Mają one kilka zalet (możliwość rozbudowy, skalowanie mocy zasilacza, łatwiejsza naprawa przez wymianę modułu czy uzyskanie wewnętrznej nadmiarowości komponentów UPS-a), ale za to są droższe. Jeżeli klient jest zainteresowany kupnem zasilacza o mocy docelowej, nie ma sensu, aby dopłacał za możliwość rozbudowy – lepiej polecić mu nabycie urządzenia monoblokowego.

Rozważając inwestycję w zasilacz o konstrukcji nadmiarowej, należy ocenić, jakiego rzędu oszczędności klient może uzyskać w zakresie serwisu takiego modelu (np. tańsza umowa utrzymaniowa dopuszczająca dłuższy czas reakcji serwisu). Jeśli UPS jest modułowy, ale producent nie zapewnia funkcji „hot swap” dla modułów, jest to ułatwienie serwisowe, ale wszelkie wymiany modułów mocy i tak wymagają przełączenia na by-pass, tak jak w tańszym zasilaczu monoblokowym. Modułowość UPS-a jest niekwestionowaną zaletą, o ile w praktyce będzie rzeczywiście wykorzystywana, a zasilacz może być rekonfigurowany podczas pracy on-line.

Innym przykładem interesującej dodatkowej funkcji jest tryb pracy energooszczędnej, tzw. eco-mode. Zasilacz pracuje wówczas w trybie VFD (Voltage and Frequency Dependent), przekazując do odbiorników zasilanie bezpośrednio z sieci. Korzyścią dla użytkownika są mniejsze starty energii w samym UPS-ie, ale jednak chronione urządzenia zasilane będą napięciem sieciowym i dotrą do nich wszelkie jakościowe odchylenia i zakłócenia. W normalnym trybie pracy UPS-y działające w modelu podwójnego przetwarzania zapewniają, że sprzęt jest zasilany napięciem dużo stabilniejszym, o wartości amplitudy i częstotliwości niezależnej od tej, jaką gwarantuje dystrybutor energii. Taki zasilacz skompensuje zakłócenia, które mogą generować nieliniowe odbiorniki, oraz moc bierną, co może dać użytkownikowi dodatkowe oszczędności. Przełączając tryb pracy UPS-a na eco-mode, klient z tego rezygnuje i przyjmuje na siebie koszt zużytej energii biernej oraz ryzyko zasilania drogich i czułych urządzeń napięciem o niskiej jakości.

Istnieją jednak systemy UPS, na przykład wprowadzony do oferty w 2014 r. przez Emerson Network Power UPS modułowy Trinergy Cube, który zapewniają pracę energooszczędną w trybie VI (Voltage Independent) z włączonym falownikiem. Dzięki temu, utrzymana jest funkcja korekty wejściowego współczynnika mocy, kondycjonowania napięcia dostarczanego do zasilanych urządzeń i jednocześnie ograniczenia straty mocy na samym UPS-ie. Sprzęt jest zasilany napięciem o wysokiej jakości, a użytkownik może cieszyć się niższymi rachunkami za energię elektryczną, nie obawiając się obniżenia poziomu bezpieczeństwa swojego systemu zasilania.

 
3. Zwróć uwagę na jakość współpracy z serwisem dostawcy

Większość UPS-ów pracuje przez dwa cykle życia baterii. Pierwsze baterie, z którymi zasilacz został dostarczony, wymagają wymiany po 5–7 latach. Po kolejnych 5–7 latach, gdy po raz drugi konieczna jest wymiana drugich baterii, okazuje się niejednokrotnie, że bardziej opłaca się wymienić urządzenie na nowszy model. Łącznie w dobrych warunkach UPS ma szansę pracować przez 10–15 lat (choć bywa, że i dłużej). Przez cały ten długi czas klient będzie współpracował z serwisem producenta zasilacza, duże znaczenie ma zatem jakość tej współpracy. Dlatego należy upewnić się, że dostawca gwarantuje części zamienne do 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu UPS-a, a serwis zatrudnia odpowiednią liczbę osób i posiada stosowną polisę ubezpieczeniową.

Wybór obiektowego UPS-a wymaga – oprócz analizy podstawowych parametrów technicznych – uwzględnienia także kwestii eksploatacyjnych i serwisowych. Decyzja podjęta w ciągu kilku godzin lub dni prowadzi do wyboru UPS-a, który będzie chronił urządzenia przez kilka lub nawet kilkanaście lat. System zasilania będzie tak dobry, jak ocena jego przydatności dokonana przez klienta wspieranego przez integratora. Kryterium najniższej ceny zakupu w tej sytuacji zdecydowanie powinno zejść na dalszy plan.

Dodatkowe informacje:

Michał Pyter, kierownik Działu Sprzedaży AC Power,

Emerson Network Power,
michal.pyter@Emerson.com

Artykuł powstał we współpracy z firmą Emerson Network Power.