Channel Track 2001 ­ to już drugie zrealizowane na zlecenie Computer Reseller News Polska badanie polskiego kanału dystrybucyjnego IT. Channel Track wciąż pozostaje pionierskim (i unikatowym) przedsięwzięciem, biorąc pod uwagę jego, czyli wielkość próby (liczba ankietowanych resellerów) i zakres badanych zagadnień.

Głównym celem badania było, podobnie jak w zeszłym roku, stwierdzenie, u których dystrybutorów (w poszczególnych kategoriach produktów) resellerzy najczęściej dokonują zakupów, a następnie wyselekcjonowanie dystrybutorów, którzy są najlepiej oceniani przez swoich klientów. Faktycznie Channel Track jest więc badaniem preferencji resellerów i oceny poziomu ich satysfakcji ze współpracy z dystrybutorami.

Co się zmieniło?

Pracując nad założeniami do tegorocznego badania (doborem próby, kategorii produktów, kryteriów wyboru i oceny dystrybutora), staraliśmy się wprowadzić jak najmniej zmian w stosunku do zeszłorocznych założeń. Jedyna znacząca różnica to dołączenie kolejnej, siódmej kategorii produktów, nieuwzględnionej w poprzednim badaniu – materiałów eksploatacyjnych, nośników i akcesoriów. Także lista kryteriów, którymi kierują się resellerzy, wybierając dostawcę, w tegorocznym badaniu została nieznacznie zmodyfikowana, zgodnie z sugestiami dystrybutorów i producentów.

 

DYSTRYBUTORZY W OCZACH PARTNERóW*

  2001 2000
ABC Data 45,76 45,69
AB 44,16 44,46
Techmex 42,58 42,08
Tech Data 42,31 43,72
Action 42,13 43,69
Veracomp 42,13 40,46
JTT Computer 41,66 43,43
Optimus 41,54 42,49
MSD 40,77 40,91
Incom 40,72 36,57
Alstor 40,70 40,42
California Computer 40,31 43,89
Pronox Technology 39,90 38,87
Multioffice 39,02 – **
Praxis 38,12  
Megabajt 37,68  
Ingram Micro 37,14
TCH Components 41,71
Inter-Es 40,15
STGroup 39,54
Cezar 39,37
System 3000 38,88
Rubikon 35,54
*dostawcy, którzy uzyskali więcej niż 2 proc. wskazań (obok ocena wynikająca z liczby wskazań i poziomu satysfakcji klientów)
**firma nie weszła do rankingu, gdyż nie uzyskała ponad 2 proc. wskazań
Źródło: CRN Polska (grudzień 2001)

Rezultaty

Podczas badania, które odbyło się na przełomie listopada i grudnia 2001 r., przeprowadzono 1008 wywiadów z resellerami. W ankiecie respondenci wskazali 530 dystrybutorów (to znaczy źródeł zaopatrzenia, większość bowiem wymienianych firm ­ szczególnie te, które otrzymały najmniejszą liczbę wskazań ­ nie była w naszym rozumieniu dystrybutorami). 17 firm uzyskało przynajmniej w jednej kategorii więcej niż 20 wskazań, a 12 – powyżej 10 wskazań. Z pozostałych 511 firm, każda została wymieniona przez mniej niż 10 respondentów. Ogółem uzyskano 9600 wskazań. Jak widać, każdy ankietowany wskazał prawie 10 źródeł zaopatrzenia.

Ocena dystrybutorów

Ocena końcowa uwzględniała dwa czynniki: liczbę wskazań, jakie poszczególni dystrybutorzy uzyskali wśród wszystkich respondentów uczestniczących w badaniu, oraz średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez poszczególnych dystrybutorów w zakresie wszystkich analizowanych czynników. Założyliśmy przy tym, że ocena popularności i ocena jakości usług poszczególnych dystrybutorów są elementami równoważnymi, tzn. ich udział w ocenie ogólnej wynosi 50 proc. Ocena ogólna obliczona jest zatem jako średnia arytmetyczna ocen wynikających z dwóch wspomnianych czynników. Oceny końcowe przedstawiliśmy w skali od 1 do 100 (najwyższa ocena ogólna może wynosić teoretycznie 100 punktów). Certyfikaty jakości kanału dystrybucyjnego IT DCC (Distribution Channel Certificate) otrzymali dystrybutorzy, których ocena ogólna (czyli wypadkowa oceny popularności i oceny jakości) wyniosła minimum 40 punktów.