Każda firma, niezależnie od wielkości, wymaga wydajnej i nowoczesnej infrastruktury IT. Wdrożenie, konserwowanie i serwisowanie jej mogą okazać się kompleksowym przedsięwzięciem – tym bardziej przy niewielkiej ilości zasobów i okrojonym budżecie. Zespoły IT muszą bowiem instalować systemy operacyjne z poprawkami, oprogramowanie (w tym układowe), aktualizacje bezpieczeństwa, a przy tym nieustannie kontrolować zbiory aktywów i stan systemów. W przypadku wdrażania nowych pracowników i dodawania urządzeń, obciążenie pracą wzrasta.

Zadbanie o to wszystko może być trudne, nawet w jednej lokalizacji. Sprawy komplikują się ponadto przy ciągłej zmianie wymagań i rosnącej cyfryzacji, dlatego zespoły IT muszą się dostosowywać do sytuacji. Na przykład podczas pandemii koronawirusa coraz więcej pracowników zaczęło pracować zdalnie. Elastyczne modele pracy będą nadal ważne w przyszłości: jak wynika z badań Microsoftu takie są oczekiwania 64 proc. pracowników w Niemczech. Z kolei w Polsce, według danych Inquiry, już blisko 76 proc. Polaków preferuje pracę poza biurem. Tymczasem urządzenia zdalne wymagają także konserwacji i bezpiecznej obsługi.

Narzędzia pomagają w automatycznym zarządzaniu

Firmy mogą stawić czoła tym wyzwaniom, jeśli będą wydajnie zarządzać komputerami i innymi urządzeniami. Potrzebują skalowalnych rozwiązań do automatycznego zarządzania systemami w siedzibie firmy oraz w domach pracowników. Zespoły IT kontrolują, monitorują i zabezpieczają te urządzenia za pomocą odpowiednich narzędzi, aby szybko usuwać luki w zabezpieczeniach lub monitorować i przywracać systemy w sieci – wszystko to bez zakłócania bieżących procesów.

Zarządzanie urządzeniami odbywa się z poziomu centralnej konsoli. Wśród szeregu funkcji, w jakie została wyposażona, warto zwrócić uwagę na raporty dotyczące aktywności i problemów. Pozwala administratorom zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo systemów bez podnoszenia kosztów. W ten sposób działy IT oszczędzają czas i mogą skupić uwagę na zadaniach strategicznych.

Różnice między zarządzaniem w paśmie i poza pasmem

Istnieją dwie metody automatyzacji konserwacji systemów: zarządzanie w paśmie (ang. in-band, IB) i poza pasmem (ang. out-of-band, OoB). Obie wymagają zarządzania składnikami przez sieć. Występują jednak kluczowe różnice:

  • w przypadku zarządzania w paśmie, komputery poddawane konserwacji muszą być włączone i podłączone do sieci firmowej; konieczne jest także uruchomienie systemu operacyjnego;
  • dla zarządzania poza pasmem komputer nie musi być włączony – może być wyłączony lub działać w trybie oszczędzania energii (w tym trybie uśpienia); narzędzia te są przydatne, nawet jeśli system operacyjny nie działa lub nie został załadowany – jedyny wymóg jest taki, aby dostęp do komputera był możliwy przez sieć firmową.

W przypadku zarządzania w paśmie, oprogramowanie współpracuje z systemem operacyjnym, niezależnie od sprzętu. Narzędzia te to między innymi Microsoft Endpoint Manager. W ramach tego pakietu w chmurze można zarządzać aplikacjami i komputerami z systemem Windows 10 oraz smartfonami i tabletami, a także zabezpieczać je i wdrażać. Takie rozwiązanie jest odpowiedzią na większość standardowych codziennych zadań. Pozwala firmom wydajnie konserwować urządzenia w sieci, znacząco ograniczając koszty i wymagany czas.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których takie rozwiązania nie są wydajne. Na przykład może być konieczne szybkie wdrożenie kluczowych aktualizacji bezpieczeństwa, podczas gdy komputery służbowe są wyłączone. Ewentaualnie komputer w domu pracownika nie może załadować systemu operacyjnego z powodu problemu z systemem BIOS.

W powyższych przypadkach pomocne będzie zarządzanie poza pasmem. Jest ono zintegrowane ze sprzętem i działa niezależnie od systemu operacyjnego. Administratorzy mogą za jego pomocą instalować aktualizacje lub poprawki, resetować lub uruchamiać systemy bądź wykonywać diagnostykę zdalną – nawet jeśli urządzenia są wyłączone lub działają nieprawidłowo. W idealnej sytuacji firmy mogą połączyć zarządzanie w paśmie i poza pasmem. Dzięki temu można wykonywać standardowe zadania zarządzania, nawet w sytuacji awaryjnej.

Zarządzanie urządzeniami odbywa się z poziomu centralnej konsoli

Jak firma AMD pomaga w zarządzaniu urządzeniami

Procesory AMD Ryzen PRO posiadają wiele wbudowanych funkcji zarządzania. Są kompatybilne z istniejącymi infrastrukturami i łączą w sobie zarządzanie urządzeniami w paśmie i poza pasmem w ramach jednego rozwiązania. Wśród zalet układów AMD należy wymienić:

  • współpracę z technologią zarządzania DASH opartą na otwartych standardach; dzięki temu można na przykład włączyć jednocześnie wszystkie urządzenia, aby zainstalować kluczowe aktualizacje; następnie zostają one przywrócone do trybu uśpienia;  
  • możliwość zdalnego badania stanu systemów, aby usunąć błędy związane ze sprzętem, systemem BIOS lub systemem operacyjnym; można nawet przywrócić domyślne ustawienia systemów;
  • obsługę Microsoft Endpoint Manager i innych często używanych narzędzi do zarządzania w paśmie; zarządzanie procesorami odbywa się poprzez wbudowane console; firmy mogą z nich korzystać do zadań zarządzania w paśmie i poza pasmem.

Oprócz funkcji zarządzania, technologie AMD PRO obejmują funkcje bezpieczeństwa na poziomie procesora. Technologia Secure Processor, zintegrowana z procesorami AMD Ryzen PRO, uwierzytelnia oprogramowanie układowe ładowane podczas uruchamiania komputera, zapobiegając jego wykonaniu w razie jakichkolwiek wątpliwości. Technologia AMD Memory Guard, także dostępna z poziomu układu scalonego, szyfruje pamięć systemową, chroniąc w ten sposób poufne dane. 

AMD Ryzen PRO w pigułce
Procesory AMD Ryzen PRO umożliwiają zarządzanie komputerami w sieci firmowej poza pasmem. Przy dodatkowym wykorzystaniu narzędzi do zarządzania w paśmie, administratorzy mogą wygodnie zarządzać wszystkimi urządzeniami zdalnie – nawet jeśli doszło do zakłócenia ich normalnej pracy. Poprawia to bezpieczeństwo, daje oszczędność czasu i zapewnia większą wydajność procesów.